Wtorek, 17 październik 2017 r.
Antonii, Ignacego, Wiktora
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Powierzcie Bogu wszystkie wasze zmartwienia, a On zatroszczy się o was.

Św. Piotr Apostoł
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2012-05-05
Ziemska klęska – Niebieski sukces: ks. Michał Sopoćko (Elżbieta Szmigielska-Jezierska)

- „Nowy Rok już 79. w moim życiu, a 53. w kapłaństwie, w którym odprawiłem około 19 200 mszy św. Gdybym po każdej z nich stawał się lepszy i milszy Ojcu Miłosierdzia, niewątpliwie postąpiłbym daleko w doskonałości… Niestety, nie wyzbyłem się siebie, nie zaparłem się siebie w takim stopniu, w jakim Pan tego żądał ode mnie…Znając słabość swoją ufam tylko Miłosierdziu Zbawiciela mego: Jezu ufam Tobie”.
To słowa gorliwego pasterza, kapelana wojskowego, wykładowcy akademickiego, spowiednika św. Faustyny. Człowieka, który heroicznie ufając orędziu Miłosierdzia Bożego, nie wahał się poświęcić wszystkiego czyli ziemskiego sukcesu, żeby uwielbić swoim życiem Boże Miłosierdzie. U schyłku jego pracowitego życia, nawet znajomi kapłani w Białymstoku przechodzili na drugą stronę ulicy, aby uniknąć spotkania z „heretykiem”(odszczepieńcem), bo taka wówczas   panowała atmosfera wokół jego teologicznych wysiłków przedstawienia Bożego Miłosierdzia jako największego przymiotu Boga i ratunku dla zagubionej ludzkości. Umierał w 1975 roku, gdy nic nie wskazywało na to, że dzieło jego życia odniesie pośmiertny tryumf Niebieski. Ksiądz Michał Sopoćko - heroiczny świadek i apostoł Bożego Miłosierdzia został wyniesiony na ołtarze 28 września 2008 roku w Białymstoku.

Grzegorz Górny ( tekst) i Janusz Rosikoń (zdjęcia) oraz Wydawnictwo RosikonPress wydało właśnie album poświęcony Księdzu Sopoćce „Ufający”. Dzięki tej spółce autorskiej powstała jakby dylogia o dwojgu apostołach Miłosierdzia Bożego: „Ufam”(o św. Faustynie) i „Ufający” (o bł. księdzu Michale Sopoćce).

Opowieść o ks. Sopoćce została opatrzona wstępem kard. Angelo Amato, prefekta Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, który przewodniczył Mszy św. beatyfikacyjnej w Białymstoku. Kardynał Amato pisze m.in.: „Sopoćko jest przede wszystkim przekonującym wzorem wiecznej piękności «naśladowania Chrystusa», «sequela Christi». Jego życie odzwierciedla dobroć i miłosierdzie Chrystusa”. Kardynał Amato wskazuje dalej współczesnym kapłanom wzór Księdza Sopoćki pisząc :„W złożoności współczesnej kultury Kościół potrzebuje kapłanów, którzy potrafią być mistrzami życia duchowego, doświadczonymi przewodnikami w mądrym rozpoznawaniu tego, co jest dobre, i tego, co jest słuszne. Młodzi i dorośli potrzebują dzisiaj osób mądrych, które ukierunkują ich wolność na wybory zgodne z Ewangelią. Spowiedź i kierownictwo duchowe: oto zadania kapłańskie, które bł. Michał Sopoćko wypełniał w sposób heroiczny”.
Autorzy książki towarzyszą życiowej wędrówce księdza Michała Sopoćki. Przenoszą czytelnika do miejsc związanych z jego losem, poznajemy osoby, które spotkał na swojej drodze. W reporterskiej wędrówce śladami ks. Sopoćki odwiedzamy z nimi trzy kraje: Polskę, Litwę i Białoruś.

Gdy śledzimy na przykład okupacyjne losy Księdza Sopoćki, przed oczyma staje Ewangelia opowiadająca o pierwszej próbie zgładzenia Chrystusa. Kiedy to wyprowadzili Go na górę wysoką, aby Go strącić , a On przeszedł miedzy nimi bezpieczny. Nie ma takiej ludzkiej siły, takiej władzy, która mogłaby udaremnić dokończenie Bożego planu, powierzonego człowiekowi świętemu. Opatrzność Boża tak pokierowała krokami księdza Sopoćki…,który ukrywał się jako cieśla „Wacław Rodziewicz”  w Czarnym Borze przed Niemcami. A przecież czekali już w jego mieszkaniu w Wilnie,  by go aresztować, gdy tymczasem on modlił się w kościele… Co zdarzyło się dalej ? To tak nieprawdopodobna po ludzku „akcja ratownicza”, którą jest władny przeprowadzić tylko sam Bóg, aby mogła się wypełnić Jego święta wola i plan.

Słabo znana jest rola księdza Sopoćki w ratowaniu Żydów. To właśnie ksiądz Sopoćko wyróżniał się pod tym względem wśród wileńskich kapłanów. Pomagał Żydom wydostać się z getta i znaleźć schronienie poza miastem. W archiwum archidiecezji białostockiej zachowało się świadectwo żydowskiego małżeństwa: „…dzięki pomocy ks. Sopoćki, który załatwił nam fikcyjne dokumenty i skierował do Woronian pod opiekę ks. dziekana, udało się nam przetrwać do wiosny 1942 r., a później już dawaliśmy sobie radę sami”. A dalej piszą: „Ksiądz Sopoćko cieszył się w Wilnie wielkim szacunkiem, wielu ludziom pomógł z narażeniem własnego bezpieczeństwa. Ocalenie nasze i przetrwanie tych lat zawdzięczamy pomocy wielu osób, ale na początku tego łańcuszka stał ksiądz profesor.”

Kto ratuje jedno życie, ratuje świat… Tylko Święci, doskonałe narzędzia w rękach Boga , mogą uratować świat przed nim samym.  

Elżbieta Szmigielska - Jezierska

 
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;