Czwartek, 30 marzec 2017 r.
Amelii, Dobromira, Leonarda
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Bez umartwienia nie ma świętości. Umartwienie to wyrzeczenie się czegoś, co można mieć, dla miłości Chrystusa.

bł. ks. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2011-07-26
Nowy album Caritas OPWP: „Polskie symbole państwowe i wojskowe. Pododdziały reprezentacyjne Wojska Polskiego

Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego wydała album fotograficzny w wersji języka angielskiego pt POLSKIE SYMBOLE PAŃSTWOWE I WOJSKOWE. PODODDZIAŁY REPREZENTACYJNE WOJSKA POLSKIEGO.

Każde państwo ma swoje własne symbole, które podkreślają jego niezależność, dumę i sławę. Są one związane z  tradycją i dziejami kraju. Przez kolejne wieki i epoki historyczne towarzyszyły istnieniu narodu i państwa polskiego. W dniach zwycięstw i klęsk traktowane jak relikwia przemawiały silnie do uczuć patriotycznych i obywatelskich Polaków, pobudzały do działania w imię sprawy narodowej.

Historia pokazuje, że symbole narodowe, na co dzień mniej istotne, w chwilach dziejowych stają się tak ważne, że dla uchronienia ich przed profanacją członkowie społeczeństwa gotowi są poświęcić życie w ich obronie.
Nasze symbole państwowe mają źródła w najdawniejszych dziejach Polski. Powstawały jako znaki rozpoznawcze, wyróżniające rody czy plemiona.
W swoim bogactwie i różnorodności przetrwały wieki. Do rangi symbolu urosły doniosłe pieśni patriotyczne, które rozbudzały, zapalały do czynu i rozniecały w narodzie „świętą miłość kochanej Ojczyzny”. Ducha minionych walk, niezachwianej nadziei i bezprzykładnego męstwa opiewały pieśni pretendujące do roli hymnu państwowego, m.in. Rota, Boże, coś Polskę czy Marsz Pierwszej Brygady.

Ale symbole narodowe to nie tylko hymn, godło i flaga. Zalicza się do nich wszystko, co charakteryzuje naszą polskość:  mundur wojskowy, patroni państwa, stroje i tradycje ludowe, legendy.
W albumie przedstawiamy polskie symbole państwowe: godło, hymn, flagę oraz mundur wojskowy i nierozłączne z nim symbole wojskowe – znaki sił zbrojnych. Współczesny mundur wojskowy prezentują pododdziały reprezentacyjne Wojska Polskiego i rodzaje sił zbrojnych, a także kompanie honorowe Żandarmerii Wojskowej, 6. Brygady Powietrznodesantowej, 21. Brygady Strzelców Podhalańskich w czasie uroczystości związanych z ceremoniałem wojskowym.

Przegląd symboli: munduru, muzyki, pieśni i tańców narodowych zamyka Reprezentacyjny Zespół Artystyczny Wojska Polskiego.

Adam Buszko
 

Zobacz załączony dokument >>>
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 06/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;