Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2011-06-17
„A co też księża w tym wojsku robią?”

Ta mała książeczka jest wielkim świadectwem. I próbą odpowiedzi dla tych, którzy nadal - po 20 latach istnienia Ordynariatu Polowego - nie widzą sensu obecności kapelanów w Wojsku Polskim. Odpowiedzi udzielonej przez kapelana, którego wojskowy życiorys rozpoczął się w represyjnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach w 1970 r., a zakończył w 2009 r. w rozwiązanej brygadzie w Morągu . Ta książka to „Dało się z nimi żyć…”

To kolejna książka ks. Tadeusza Łukaszczyka, obecnie emerytowanego kapelana wojskowego, kanonicznie przynależącego do Diecezji Bydgoskiej. Przeżycia żołnierza – alumna jednostki kleryckiej w Bartoszycach - tej samej ,w której służył Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko, utrwalił w książkach „720 dni na Warmii i Mazurach” oraz „Wierność zagrożona”. W swoim dorobku pisarskim ma też książkę „ W cieniu góreckich dębów”.

Ks. płk Tadeusz Łukaszczyk odsłania przed czytelnikiem w swojej najnowszej publikacji nie tylko zapis koszarowej codzienności w zapomnianym garnizonie pancerniaków. Niezwykle poruszający jest w tej książce swoisty „dziennik duszy” kapelańskiej, pisany na gorąco. Szczególnie polecam tę książeczkę różnej maści prześmiewcom, ludziom pochopnych i niesprawiedliwych sądów, kontestującym duszpasterstwo wojskowe. Czy przeglądając się w tym autentycznym świadectwie Kapłaństwa Chrystusowego, które każdego dnia zmaga się ze sobą, by pozostać wiernym Chrystusowi i człowiekowi, uczynią rzetelny rachunek sumienia? Przebija z tego świadectwa autentyczna, bo kiedy trzeba wymagająca, a kiedy można - wyrozumiała miłość do „braci w mundurach”, jak pisze o swoich żołnierzach i oficerach ks. płk Tadeusz Łukaszczyk.

W kapelańskim obrazie środowiska wojskowego garnizonu Morąg odczytujemy głębszy namysł nad kondycją moralną i duchową współczesnego człowieka. Jest też realistyczna diagnoza zagrożeń duchowych najmłodszego pokolenia żołnierzy, z którymi zetknął się w koszarach ks. płk Tadeusz Łukaszczyk.

Są tu wyznania intymne i dramatycznie prawdziwe, gdy nadchodzi godzina próby i nad głową kapłana gromadzą się czarne chmury: „Problemy z najbliższymi są najboleśniejsze. Poza tym – zdradzają właśnie ci najbliżej stojący, którzy kazali się nazywać przyjaciółmi. Chyba rozumiem niepokój Maksymiliana Kolbego, gdy pod oknami ich klasztoru w Rimini manifestowali krzykliwi ateiści?! To, co w ustach Maryi ( objawienia fatimskie) znaczy „Rosja” – znam i dlatego proszę Ją o siłę.”

Na 180. stronicach tej lektury wyświetla się sukcesywnie niezwykły i tak wciąż porywający ludzkiego ducha ewangeliczny przekaz: Chrystus dotyka serca człowieka wtedy, gdy ten chce mu zrobić miejsce, rezygnując coraz bardziej z siebie. Samotność kapłana klęczącego w koszarowej kaplicy nigdy nie jest „pusta” i daremna. Jest przepełniona Chrystusem, którego można w pełni zanieść innym, duchowo głodnym. Kapłan przed tabernakulum świadczy najskuteczniej. Zawsze znajdzie się ktoś, kto odważnie klęknie obok.

Elżbieta Szmigielska - Jezierska
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;