Czwartek, 30 marzec 2017 r.
Amelii, Dobromira, Leonarda
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Bez umartwienia nie ma świętości. Umartwienie to wyrzeczenie się czegoś, co można mieć, dla miłości Chrystusa.

bł. ks. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2011-06-17
„A co też księża w tym wojsku robią?”

Ta mała książeczka jest wielkim świadectwem. I próbą odpowiedzi dla tych, którzy nadal - po 20 latach istnienia Ordynariatu Polowego - nie widzą sensu obecności kapelanów w Wojsku Polskim. Odpowiedzi udzielonej przez kapelana, którego wojskowy życiorys rozpoczął się w represyjnej jednostce kleryckiej w Bartoszycach w 1970 r., a zakończył w 2009 r. w rozwiązanej brygadzie w Morągu . Ta książka to „Dało się z nimi żyć…”

To kolejna książka ks. Tadeusza Łukaszczyka, obecnie emerytowanego kapelana wojskowego, kanonicznie przynależącego do Diecezji Bydgoskiej. Przeżycia żołnierza – alumna jednostki kleryckiej w Bartoszycach - tej samej ,w której służył Błogosławiony Ksiądz Jerzy Popiełuszko, utrwalił w książkach „720 dni na Warmii i Mazurach” oraz „Wierność zagrożona”. W swoim dorobku pisarskim ma też książkę „ W cieniu góreckich dębów”.

Ks. płk Tadeusz Łukaszczyk odsłania przed czytelnikiem w swojej najnowszej publikacji nie tylko zapis koszarowej codzienności w zapomnianym garnizonie pancerniaków. Niezwykle poruszający jest w tej książce swoisty „dziennik duszy” kapelańskiej, pisany na gorąco. Szczególnie polecam tę książeczkę różnej maści prześmiewcom, ludziom pochopnych i niesprawiedliwych sądów, kontestującym duszpasterstwo wojskowe. Czy przeglądając się w tym autentycznym świadectwie Kapłaństwa Chrystusowego, które każdego dnia zmaga się ze sobą, by pozostać wiernym Chrystusowi i człowiekowi, uczynią rzetelny rachunek sumienia? Przebija z tego świadectwa autentyczna, bo kiedy trzeba wymagająca, a kiedy można - wyrozumiała miłość do „braci w mundurach”, jak pisze o swoich żołnierzach i oficerach ks. płk Tadeusz Łukaszczyk.

W kapelańskim obrazie środowiska wojskowego garnizonu Morąg odczytujemy głębszy namysł nad kondycją moralną i duchową współczesnego człowieka. Jest też realistyczna diagnoza zagrożeń duchowych najmłodszego pokolenia żołnierzy, z którymi zetknął się w koszarach ks. płk Tadeusz Łukaszczyk.

Są tu wyznania intymne i dramatycznie prawdziwe, gdy nadchodzi godzina próby i nad głową kapłana gromadzą się czarne chmury: „Problemy z najbliższymi są najboleśniejsze. Poza tym – zdradzają właśnie ci najbliżej stojący, którzy kazali się nazywać przyjaciółmi. Chyba rozumiem niepokój Maksymiliana Kolbego, gdy pod oknami ich klasztoru w Rimini manifestowali krzykliwi ateiści?! To, co w ustach Maryi ( objawienia fatimskie) znaczy „Rosja” – znam i dlatego proszę Ją o siłę.”

Na 180. stronicach tej lektury wyświetla się sukcesywnie niezwykły i tak wciąż porywający ludzkiego ducha ewangeliczny przekaz: Chrystus dotyka serca człowieka wtedy, gdy ten chce mu zrobić miejsce, rezygnując coraz bardziej z siebie. Samotność kapłana klęczącego w koszarowej kaplicy nigdy nie jest „pusta” i daremna. Jest przepełniona Chrystusem, którego można w pełni zanieść innym, duchowo głodnym. Kapłan przed tabernakulum świadczy najskuteczniej. Zawsze znajdzie się ktoś, kto odważnie klęknie obok.

Elżbieta Szmigielska - Jezierska
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 06/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;