Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Polecamy
2010-10-25
Ukazał się pośmiertnie VI tom kazań ś.p. Biskupa Tadeusza Płoskiego „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój"
”Nie marzył o łatwym cudzie”

- Co tego ostatniego wieczoru mogę powiedzieć Bogu?...Czy nie zapomniałem, że dany mi czas przemija?... Bóg nas widzi, czas ucieka, śmierć nas goni – wieczność czeka (Bp Płoski).

 Gdy wielu z nas myślało w tę noc 31 grudnia 2009 r. o sylwestrowych fajerwerkach i szampańskich hulankach, ś.p. Biskup Polowy Tadeusz Płoski ten dzień, trzy miesiące przed swoją śmiercią, spędzał wśród dzieci w Domu Dziecka ”Nasz Dom Dzieciątka Jezus” w Rudniku, prowadzonym przez siostry Pallotynki. To znaczący wybór czasu i miejsca – być przy najmniejszych, porzuconych przez świat, który coraz zachłanniej chce się zabawić niż zbawić.

Zacytowany na wstępie fragment kazania zamyka kolejny pracowity rok nauczania Biskupa Płoskiego. Tę homilię, wygłoszoną w kaplicy ośrodka w Rudniku, Biskup Tadeusz kończy słowami wiersza Adama Asnyka, które czytane dziś, po tragedii smoleńskiej, odkrywają przed nami ukryte dotąd znaczenia i sensy.
Posłuchajmy : „W olbrzymim pokoleń trudzie bądźmy ogniwem łańcucha, co się poświęca. Nie marzmy o łatwym cudzie! Najwyższy heroizm ducha jest walką, co nie wybucha, Pracą bez wieńca. Amen”

Biskup Tadeusz sam „nie marzył o łatwym cudzie” i dlatego dany mu czas duchowej służby Wojsku Polskiemu wykorzystał niezwykle pracowicie, intensywnie nauczając w różnych garnizonach Rzeczypospolitej i nie tylko. Plonem tych 5 lat posługi słowa jest m.in. 6 tomów kazań. Ostatni, szósty tom, wydany pośmiertnie - podobnie jak pozostałe, w opracowaniu ks. płk. Zbigniewa Kępy – zawiera kazania wygłoszone od 8 maja 2009 r. do 31 grudnia 2009 r. Nie ma chyba w kalendarzu liturgicznym wspomnienia, uroczystości czy święta, w którym Pasterz Diecezji Polowej nie głosiłby słowa, przywołując nie tylko heroizm żołnierza polskiego, ale i przypominając żołnierzom heroizm i odwagę świętych.
Ileż w czytanych dzisiaj słowach pasterskiego nauczania Biskupa Tadeusza miłości i troski o nasze zbawienie, ojcowskich napomnień, gdy błądziliśmy czy jako wspólnota zapominaliśmy o wielkiej lekcji, jaką zostawił nam Jan Paweł II. W słowach kierowanych z okazji jubileuszy małżeńskich, urodzin czy imienin najbliższych współpracowników, wszyscy znajdą uniwersalne przesłanie prawdy, która rozświetli nasze ludzkie drogi.- „Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój” – to tytuł tego tomu, nawiązujący do hasła Synodu Wojskowego, który Bp Płoski zwołał 28 października 2009 r., którego ostatnia sesja odbyła się 8 kwietnia 2010 r. Dzieło, do którego Biskup Tadeusz przywiązywał niezwykłą wagę - tak tragicznie przerwane w przełomowym dla Wojska Polskiego i duszpasterstwa wojskowego momencie.

 I jest w tym tomie to niezwykle poruszające kazanie, które wygłosił pod Pomnikiem Golgoty Wschodu w Warszawie w 70. rocznicę agresji sowieckiej. To rocznica dziejowego prologu, który otworzył drogę do katyńskiego ludobójstwa. Swego rodzaju zobowiązanie do pamięci i prawdy o tej ofierze i innych męczennikach z polskiego martyrologium – księgi narodowego męczeństwa.

 Biskup Płoski, ofiara katastrofy smoleńskiej, służył do końca Bogu i Ojczyźnie. Dziś jego słowa brzmią w naszym sercu jak duchowy testament. I jak każde słowo natchnione Duchem świętym są zobowiązujące w sumieniu.

Elżbieta Szmigielska - Jezierska

Bp T. Płoski, ”Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój”, oprac. i red. naukowa ks. płk dr Zbigniew Kępa, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010.

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;