Czwartek, 21 wrzesień 2017 r.
Darii, Mateusza, Wawrzyńca
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Bóg złożył świat w ręce Maryi

Matka Teresa z Kalkuty
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Archiwum
2011-07-28
Spis księży kapelanów z okresu wojny polsko-rosyjskiej 1920 r. cz. I (A-R)

 1. Ks. Amankowicz Dominik                (Z )Kamieniecka140-24
 2. Ks. Alchimowicz Józef                   (R) Wileńska 138/28  bezt.[erminowy] url.[op]
 3. Ks. Aleksandrowicz Antoni              (Z) Mińska 86/28
 4. Ks. Antosz Władysław                     (R) OO. Reforma[ci] 209/27 VIII
 5. Ks. Batko Aleksander                      (Z) Płocka 135/6
 6. Ks. Bilski Franciszek                       (E) Mohyl[ewska] ? 507/ VIII-VII
 7. Ks. Bielawski Józef                         (Z) Wieleńska 220/16
 8. Ks. Bogucki Karol                           (E) Lwowska O.T 390/15 VI
 9. Ks. Bogucki Stefan                          (R) Podlaska 176/i0  bezt.[erminowy] url.[op]  zwolnić
 10. Ks. Bombas Ludwik                        (R) Lwowsk[a] O.T 133/2i IX  roku?
 11. Ks. Borzęcki Tadeusz                      (R) Kielecka 117/26
 12. Ks. Bolek Franciszek                       (R) Przemysk[a] i84  zwolnić
 13. Ks. Burzyński Antoni                      (Z) Mohyl[ewska] 339/i3
 14. Ks. Borysowicz Emeryk                  umarł dn. 2.V.1920.
 15. Ks. Butrymowicz Rajmund              (Z) Wileńska 60/28
 16. Ks. Biały Władysław                       (R) Płocka 187/16
 17. Ks. Bieniasz Krzywiec Jan               (E) Mohyl[ewska] ? 269/2
 18. Ks. Bodnar Porfiry
 19. Ks. Brandys Jan                              (R) Wrocławska i70
 20. Ks. Baturewicz Franciszek               (R) Kamienieck[a] 118/13  bezt.[erminowy] url.[op]
 21. Ks. Birnbaum Leon                         (R) Tarnów[Tarnowska] 184/2
 22. Ks. Brzozowski Paweł                     (S) Płocka 526/ii
 23. Ks. Borysiuk Jan                            (Z) Kamienieck[a]  i54/i0
 24. Ks. Bujalski Józef                           (Z) Podlaska 84/21
 25. Ks. Branik Wiktor                          (R) Podlaska 72/ii  bezt.[erminowy] url.[op]
 26. Ks. Bardel Franciszek                      (R) Tarnows[ka] 106
 27. Ks. Bielawski Wacław
 28. (4) Ks. Cichowski Władysław          (R) Gniez.[źnieńsko] Pozń[ańska] 229/4 VIII  zwolni [nieczytelne]
 29. (7) Ks. Ciopichałł Henryk                               (R) OO. Pijarz[y] 182/00 VIII
 30. (11) Ks. Cieśliński Stanisław            (Z) 166/7 Łucko[a]   Żyt.[omierz]
 31. (3) Ks. Choma Edward                    (Z) Lwow[ska] O.T. 162/26
 32. (14) Ks. Czach Józef                       (R) Przemysk[a] O.T 155/ii IX
 33. Ks. Czech Marjan                           (R) Przemyska 195/27 VIII
 34. (9) Ks. Cieślik Jan                          (R) Lubel.[ska] 165/i
 35. (13) Ks. Cyruliński Klemens            (R) Warsza [wska] 69/2i
 36. (5) Ks. Ciećwierz Stanisław             (R) Kielecka 196/1
 
37. (18) Ks. Czupka Jan Gabryel           (R)OO.[nieczytelne] 109/7
 38. (1) Ks. Chmielewski Antoni             (R) Łuck[o] – Żyt.[omierz] 64/5  bezt.[erminowy] url.[op]
 39. (2) Ks. Chodorowski Czesław          (R) Kielecka 282/25 VIII
 40. (15) Ks. Czajkowski Jan                  (R) [nieczytelne]58/17  bezt.[erminowy] url.[op]
 41. (12) Ks. Cybulski Henryk                               (Z) Lubel.[ska] 105/13
 42. (10) Ks. Cieślik Józef                      (R) Przemysk[a] 166/13

 43. (16) Ks. Czartoryski Jerzy               (R) Krak[owska] 94  bezt.[erminowy] url.[op]
 44. (8) Ks. DR. Cierniak Jerzy                             (R) Tarnowsk[a]  bezt.[erminowy] url.[op]
 45. (6) Ks. Ciemniak Ludwik                (Z) Gniez.[źnieńsko] Pozń[ańska] 101/i3
 46. Ks. Dadaczyński Roman                  (Z) Gniez.[źnieńsko] Pozń[ańska] i55/i0
 47. (4) Ks. Dąbrowski Wojciech            (S) Tarn.[owska] 358/i
 48. Ks. (7) Dutkiewicz Florjan              (R) Tarnowska 201/i9
 49. Ks. (6) Dutkiewicz Bronisław          (R) Przemysk[a] 85/i3
 50. Ks. (8) Dziadek Stanisław                (R) Przemysk[a] 120/i2
 51. Ks. (2) Danielewicz Bronisław         (R) Sandomi[erska] 215/i2
 52. Ks. (3) Dąbrowski Józef                  (R) Lubel[ska]160/21  bezt.[erminowy] url.[op]
 53. Ks. (5) Dembiński Julian
 54. Ks. Ejsmont Jan                             (Z) Mińska 224/26
 55. Ks.(3) Filipczuk Franciszek             (R) Mińska 148/9
 56. Ks. (4) Florek Jan                           (R) OO. Domin[ikanie] 189/28
 57. Ks. (7) Francuz Jan                         (R) Kielecka 91
 58. Ks. (5) Folt Karol                           (R) Łucko  Żyt.[omierz] 143/20
 59. Ks. (2) Fengler Stanisław                (R) Gnieź.[nieńsko] Pozń[ańska]174/22
 60. Ks.(1) Federowicz Adolf                 (Z) 123/14 Mohyl[ewska]  bezt.[erminowy] url.[op]
 61. Ks.(6) Foryś Stanisław                    (R) 150/27
 62. Ks.(1) Gaweł Stanisław                   (Z) Przemyska O.T. 232/7    [nieczytelne]
 63. Ks. (2) Gawinek Paweł                    (Z) Kielecka 99/i3
 64. Ks. Dr.  Gostylla Ludwik
 65. Ks. (5) Gorgolewski Józef               (Z) Gnieź.[nieńsko] Pozń[ańska]172/20
 66. Ks. (7) Górecki Józef                      (R) OO. Karmel[ici] 95/15  karmel
 67. Ks. (9) Grabowski Stefan                (R) OO. Reform[aci] 100  Ref
 68. Ks. (10) Grabowski Sylwester          (Z) 180/29
 69. Ks. (4) Godlewski Julian                 (S) Kujawsko – Kal.[iska]IX
 70. Ks. (3) Gielniewski Edward             (R) 75-2i Kieleck[a]  bezt.[erminowy] url.[op]
 71. Ks. (8) Górski Romuald                  (R) 153/16 Sandom.[ierska]  bezt.[erminowy] url.[op]
 72. Ks. Grądzki Józef
 73. Ks. (11) Guzy Jan                           (Z) 108/i Przemyska
 74. Ks. (6) Górecki Jan                         (Z) 103/i2 Przemyska
 75. Ks. (2) Harwaczyński Franciszek      (R) 195/26 Gnieź.[nieńsko] Pozń[ańska]
 76. Ks. (3) Herget Józef                        (Z) 256/25 Mińska
 77. Ks. Hanicz Antoni                          (S) 355/25 Mińska IX
 78. Ks. (4) Humpola Jan                       (Z) 128/19 Krakowska
 79. Ks. Idec Jan                                   (Z) 280/29 Lwowsk[a]
 80. Ks. (1) Jachimowski Tadeusz           (Z) 128/27 Kielecka
 81. Ks. (3) Jakubowski Marjan              (S) 365/i9 Lwow[ska] O.TIX
 82. Ks. (4) Janasik Szczepan                 (Z) 172/i0 Gnieź.[nieńsko] Pozń[ańska]
 83. Ks. (6) Jaroński Ludwik                  (Z) 2/2/i Tarnowska
 84. Ks. (7I) Jarosiński Paweł                 (R) 270/3 OO. Karmel[ici] VIII    [nieczytelne]
 85. Ks. (8) Jarosz Jan                           (R) 189/16 Tarnow[ska]
 86. Ks. Jarzyna Władysław                    234/4
 87. Ks. (15) Jaworski Józef                   (R) 190-1 Zgr.[omadzenie] Misjon.[arzy] VII  
 88. Ks. (13) Jaworski Antoni                 (R) 235/24 VIII     [nieczytelne]
 89. Ks. (18) Juszczyk Franciszek           (Z) 157/29 Przemyska
 90. (5) Ks. Jaranowski Stanisław           (R) 138/i3 Chełmińsk[a] bezt.[erminowy] url.[op]
 91. (2) Ks. Jagieła Franciszek                               (R) i35/2i Przemyska
 92. Ks. (17) Jędrzejowski Alfons           (S) 229/12 OO. Paulinii IX   [nieczytelne]
 93. Ks. (14) Jaworski Franciszek           (Z) 120/15 Łuck[o] . Żytom[ierz]
 94. Ks. (7) Jarosiewicz Adolf                               (Z) 156/00 Kamień.[iecka]
 95. Ks. (10) Jaskłowski Stefan               (R) 125/i5 Warsz.[awska]  bezt.[erminowy] url.[op]
 96. Ks. (9) Jarosz Leopold                    (R) 100/16 Warsz.[awska]  bezt.[erminowy] url.[op]
 97. Ks. (16) Jeżniowski Witold              (Z) 234/4 Mińska
 98. Ks. (15) Jesionowski Teodor            (R) 92/13 Warszaw[ska]  bezt.[erminowy] url.[op]
 99. Ks. (11) Jaśkiewicz Jan                   (R) 120/i0 Wileń[ska]
100. Ks.(3) Kalenkiewicz Antoni            (S) 205/ii Mohyl[ewska]
101. Ks. (13) Kisiel Władysław              (R) 110/12 Wileńsk[a] VIII
102. (28) Ks. Kroczek Jan                      (Z) 118 Lwowsk[a] O.T.
103. Ks. (19) Kosiba Antoni                   (Z) 125/i3 Przemyska
104. Ks. (25) Kozłowski Filip Jerzy        190/1 (R) Warsz[awska]  bezt.[erminowy] url.[op]
105. Ks. (34) Krysten Otto                     (Z) 194/6 Lwow[ska] O.T.
106. Ks. (33) Krygier Mieczysław           (R) 168. Warsz.[awska]
107. Ks. (32) Dr. Kruszyński Tadeusz     (R) 216/11 VIIIKrakow.[ska] [nieczytelne]
108. Ks. (36) Kucharski Alojzy              (Z) 245/28 Lwow.[ska] O.T.
109. Ks. (32) Krupa Józef                      (Z) 146/19 Krak[owska]
110. Ks. (38) Kuprel Stanisław               288/6 (R)
111. Ks. (23) Kowalski Aleksander         (Z) 19i Albany N.Y
112. Ks. Dr. Kuczyński Józef                 244/9 (Z) 253/19 Wileńsk[a]
113. Ks. (8) Karkowski Franciszek          (Z) 76/9 Lwow[ska] O.O
114. Ks. (39) Kusta Józef                       (Z) 126/29 Wileńsk[a]
115. Ks. (10) Kaszyński Leonard            (Z) 148-26 Gniez.[źnieńsko] Pozn[ańska]
116. Ks. Kmieciński Franciszek              (S) 299/ii IX Tarnów [Tarnowska]
117. Ks. (35) Krzemiński Bronisław        (Z) 162/3 kieleck[a]
118. Ks. (18) Kopel Wilhelm                 (S) IX Monte Fiascone
119. Ks. (29) Kroczek Wilhelm              zmarł
120. Ks. (11) Keller Jan                         (Z) 203/5 Przemyska O.T.
121. Ks. (16) Kłuskiewicz Feliks            (R) 119/3 Kielecka
122. Ks. (24) Koziński Jan                     (R) 113 Sandomiersk[a]
123. Ks. (30) Król Hugo                        OO. Missjon[arze] (S) 297/8  IX
124. Ks. (2) Dr. Kalinowski Wacław       (Z) 223/23 Łucko . Żyt[omierz]
125. Ks. (7) Kania Michał                      (R) Kraków[krakowska] 95/i6
126. Ks. (21) Kossowski Jan                  (R) Krak[owska]156/29
127. Ks. Kłopotek Jan
128. Ks. (12) Kisiel Franciszek               (Z) 79/4 Przemyska
129. Ks. (40) Kuszlik Edward                (R) 86 Zgr.[omadzenie] Kań[noników] Later[ańskich]  Kań. Lat.
130. Ks.(20) Kosobudzki Zygmunt          (R) 52/9[nieczytelne]
131. Ks. (22) Kotarba Stanisław             (R) 235/15 Krakow[ska]  bez.[terminowy] url.[op]
132. Ks. (1) Kaczorowski Henryk           (R) 130/i8 Kujawsko–Kalisk[a]  
133. Ks. (27) Kresa Antoni                    (R) 62/15 [nieczytelne]  bezt.[erminowy] url.[op]
134. Ks. (5) Kamiński Andrzej                              (Z) 96/i7 Lubel[ska]  bezt.[erminowy] url.[op]
135. Ks. (9) Karoń Franciszek                               (R) 145/9Kujawsk[o]– Kalisk[a]
136. Ks. (17) Kopeć Franciszek              (R) 88/2i Gniez.[źnieńsko] Pozń[ańska]
137. Ks. (4) Kałwa Piotr                        (R) 97/3 Kieleck[a]  bezt.[erminowy] url.[op]
138. Ks. (37) Kulesza Bronisław             (R) 187/27 Warsz.[awska]  bezt.[erminowy] url.[op]
139. Ks. (21) Kaliński Tomasz                (R) 49/20 Wileń[ska]
140. Ks. (26) Koźlicki Wojciech             (R) 119/27 kielecka  bezt.[erminowy] url.[op]
141. Ks. (41) Kwiatkowski Walerjan       (Z) 108/15 Łuck. Żyt[omierz]
142. Ks. (6) Kamiński Mikołaj               (R) 150/2 Krakowsk[a]
143. Ks. Krawczyk Władysław               (R) 87/23 Sandom[ierska]  bezt.[erminowy] url.[op]
144. Ks. (15) Kluszczyński Marjan          (R) 72/285 Kieleck[a]
145. Ks. (31) Król Stanisław                  (Z) 107/22 Tarnow.[ska]
146. Ks. (22) Kowalczyk Andrzej           121/13 (R) Krakow[ska]
147. Ks. (14) Klepaczewski Ludwik        (R) 124/6 Kieleck[a]  bez.[terminowy] url.[op]
148. Ks. Kwiatkowski Jan
149. Ks. (91) Karpowicz Stanisław         (R) 120/25 Mińsk[a] bez.[terminowy] url.[op]
150. Ks. (36) Kucharski Jan                   (S) Mińsk
151. Ks. (2) Ledwos Antoni                   163/22 (R) Lwow[ska] O.T IX
152. Ks. (3) Leńko Józef                        245/29 (R) OO. Misjon[arze]
153. Ks. (4) Lewicki Marjan                   154/8 (R) Łuck[o]. Żytom[ierz]
154. (2) Ks.Łęgowski Wojciech              94 (R) Przemysk[a] 0.TI
155. (1) Ks. Łęga Władysław                 151 (Z) Chełmińsk[a]
156. Ks. Łuszczki Franciszek                  207 (R) Przemysk[a] VIII
157. (6) Ks. Łomnicki Antoni                424/23 (E) Przem[yska] o.g.r. VII
158. Ks. (8) Litwiński Jan                      91/24 (Z) Płock.[a]
159. (3) Ks. Łętek Jan                           146/5 (Z) Tarnow[ska]
160. Ks. (1) Laskowski Hieronim            106/25 (Z) Kieleck[a]
161. (7) Ks. Łuba Franciszek                  185/13 (R) (nieczytelne)
162. Ks. (5) Lewicki Zygmunt                               (R) Wileńska  bezt.[erminowy] url.[op]
163. (9) Ks. Łukowski Stefan                 185/12 (Z) Gniez.[nieńsko] Pozń[ańska]
164. Ks. Łukowiak Antoni                     127 (Z) Gniez.[nieńsko] Pozń[ańska]
165. Ks. (7) Litwin Jan                          177/28 (Z) Krakow[ska]
166. (5) Łomiński Leon                         -71/26 (R) Kieleck[a]
167. Ks. (6) Lis Marjan                          144/20 ? (R) OO. Reform[aci]      ref
168. (4) Ks. Łojek Franciszek                 82/19 (R) kieleck[a]
169. Ks. (9) Lutyński Bronisław             205/13 (Z)  Płock[a]
170. (10) Ks. Matejkiewicz Antoni          208/6 (Z) (R) VII Lwow.[ska] 0.T
171. (13) Ks. Dr. Mauersberger Jan        256/24 (Z) Warsz[awska]
172. (12) Ks. Matzner Stanisław             130. (Z) Przemyska
173. (11) Ks. Matz Oskar 149-9              (Z) Krakowsk[a]
174. (1) Ks. Machnikowski Kazimierz     253/8 (R) OO. Bernard[yni]  berń
175. (2) ks. Majchrzak Tadeusz               86/1 (R) Warszaw[ska]
176. (7) Ks. Małek Stanisław                  85/18 (Z) Warsz[awska]
177. (4) Ks. Malawski Władysław           129/3 (R) Mohyl.[ewska]
178. Ks. Meus Stanisław                        240/24 (R) Krakow[ska]
179. (20) Ks. Milik Karol                      142/5 (Z) Jeń.Wik. Ciesz.
180. (14) Ks. Michalski Bronisław          113/25 (Z) Płocka
181. (15) Ks. Michalski Wawrzyniec       136/1 (R) Wheeling W.[nieczytelne]
182. (21) Ks. Miodoński Antoni             184/21 (Z) Krakowsk[a]
183. (16) Ks. Michułka Jan                    112/2 (
Z) Przemysk[a]
184. (18) Ks. Miegoń Władysław            112/14 (
Z) Sandom.[ierska]
185. (24) Ks. Moszczeński Stanisław       149/6 (Z) Łucko.Żytom[ierz]
186. (25) Ks. Motyka Jan                       113/22 (
Z) Lwowsk[a]
187. (30) ks. Mydlarz Albin                   195/1 (
Z) Lwow[ska]
188. (23) Ks. Morkowski Wacław           161/14 (
Z) Gnieźn.[ ieńsko] Pozń[ańska]
189. (6) Ks. Malinowski Augustyn          57/24 (R) Wa[r]szaw[ska]
190. (22) Ks. Molisak Adam                  76/17 (
R) kieleck[a]
191. (3) Ks. Majewski Bronisław            58/12 (
R)Lubel[ska]  best.[erminowy] url.[op]
192. (6) Ks. Malinowski Prosper             174/25 (R) Sandom.[ierska]
193. (9) Ks. Mares Karol                       93/24 (
R) Lubel[ska]  bezt.[erminowy] url.[op]
194. (27) Ks. Murasik Stanisław             84-4 (Z) Kuja.[awsko] Kal[iska]
195. (19) Ks. Mikulski Stanisław            144/24 (Z) Wileńsk[a]
196. (29) Ks. Mróz Walenty                  
145/13 (Z) Tarnowsk[a]
197. Ks. Mieczkowski Ildefons
198. (8) Ks. Marcinkowski Stanisław      133/1 (R) Wiel[ńska]  bez.[terminowy] url.[op]
199. (28) Ks. Mrudza Tomasz                 101/6 (R) Przemyska
200. (26) Ks. Mreła Franciszek               206/27 (R) Gniez.[nieńsko] Pozń[ańska] 
201. (17) Ks. Michałkiewicz Marjan        134/1 (R) Gniez.[nieńsko] Pozń[ańska]
202. (3) Ks. Majewski Stanisław             87/7 (Z) Wileńsk[a]
203. (2) Ks. Namysł Stanisław                175/15 (R) Gnieź.[nieńsko] Pozń[ańska]
204. (5) Ks. Niewiarowski Antoni           332/6 (Z) Łu[cko].Żytom[ierz]
205. (6) Ks. Niezgoda Piotr                    341/15 (Z) Przemyska O.T.
206. (10) Ks. Nowodworski Władysław  229/26 (R) Kieleck[a]
207. (9) Ks. Nowak Franciszek               212/22 (Z) (jako kapelan) Gniez.[nieńsko] Poznańsk[a]
208. (8) Ks. Nowak Edmund                  118/12 (Z) Kuja.[wsko] Kal.[iska]
209. (1) Ks. Dr. Nagórzańsk i Mikołaj     208/15 (Z) Lwow[ska] grk.
210. (7) Ks. Nodzyński Józef                 201-26 (Z) Krakow[ska]
211. (3) Ks. Niemycki Piotr                   177/11 (R) Wileń[ska]
212. (11) Ks. Nowyk Bronisław              74/12 (Z) Lwow[ska]
213. (4) Ks. Niepsuj Józef                      81/14 (R) Kielecka
(4) 214. Ks. Ks. Orski Onufry                               101/7 (Z) Przem[yska] gr.k.
(5) 215. Ks. Ostachowicz Stanisław         267/7 (R) Lwow[ska] O.T. VIII
(1) 216. Ks. Olesiński Walery                 167/13 (R) Warszaw.[ska]
(3) 217. Ks. Orsik Władysław                 248/25 (R) Płock[a]
(2) 218. Ks. Olszewski Henryk               214/2 (R) Płocka
(8) 219. Ks. Ozimkiewicz Jan                 390/2 (E) Stanisł. Gr.k
(6) 220 Ks. Ostaniewicz Stefan               111/26 (R) Wileń[ska]
(7) 221. Ks. Ostrowski Jozafat                              93/16  (R)O.O. Bened.[yktyni]  bezt.[erminowy] url.[op]
(1) 222. Ks. Pajkert Jan                         189/20 (Z) Sandomi[erska]
(3) 223. Ks. Panaś Józef                        222/16 (Z) Przemysk[a] O.T.
(5) 224. Ks. Pączek Walenty                  157/7 (Z) (nieczytelny)
(9) 225. Ks. Pilin Władysław                  219/18 (R) Lwow[ska] O.T. VIII(7 nieczytelne)
(11) 226. Ks. Pinda Franciszek               108 (R) Lwow[ska] O.T.
(15) 227. Ks. Prądzyński Witold             335/17 (S) Warsz[awska]
(7) 228. Ks. Peche Jan                           (nieczytelne) 189/16 (R) Kujawsk.[o] Kal.[iska]
(16) 229. Ks. Proksch Henryk                154/10 (Z) Jeń. Wlk. Ciesz.
(17) 230. Ks. Pruchnicki Józef               139/12 (R) Kieleck[a]
(12) 231. Ks. Podbielski Jan                   219/3 (Z) Warszaw[ska]
(18) 232. Ks. Przyjemski Zygmunt          211/7 (Z) – Podl.[aska]
(4) 233. Ks. Pause Kazimierz                 236/5 (Z) Gnieźn.[ieńsko] Pozń[ańska]
(6) 234. Ks. Pączek Marjan                    157/7 (R) Chełmińsk[a] bezt.[erminowy] url.[op]
(1) 235. Ks. Pachnicki Antoni                136/6 (Z) Warszaw[ska]
(10) 236. Ks. Pilipowski Leopold            74/25 (Z) Łu[c]k[o]. Żyt.[omierz]
(3) 237. Ks. Pasierbowicz Michał            137/28 (Z) Przemysk[a]
(14) 238. Ks. Pomaski Leon                   155/24 (R) Płock[a]  bezt.[erminowy] url.[op]
(13) 239. Ks. Pogłódek Konstanty           108/1 (R) krakow[ska]
(2) 240. Ks. Palmowski Bruno                              250/1 (R) Płock[a]  bezt.[erminowy] url.[op]
          [340a            Rogalski Jan                          133/2 (R) ? Chełm.[ińska]]
          [Pilch Tufil                  324/1 ]
(8) 241. Ks. Perkowski Józef                  86/21 (R) [nieczytelne]
(1) 242. Ks. Radomski Stanisław            183/28 (R) Gnieź.[nieńsko] Pozn[ańska] VIII
(4) 243. Ks. Rogalewski Adam               184/21 (R) Gniez.[nieńsko] Pozn[ańska]
(6) 244. Ks. Rostafiński Stanisław           310/24 (R) [nieczytelne]
245. Ks. Rozumkiewicz Stanisław           zabity przez bolszewików dn.2 147/10
345. (10) Rudolf Wittoryń                     126/4 (R) [nieczytelne]
(11) 246. Ks. Rozmus Wincenty             (Z)O.O. Bernardy[ni]
(13) 247. Ks. Dr. Rygielski Stanisław      178 (R) O.O. Berna[nieczytelne]
(9) 248. Ks. Radziwoń Albin                  93/18 (Z) Wileń[ska] [nieczytelne]
(3) 249. Ks. Rochowiak Marcin -            128/27 (R) Gniez.[nieńsko] Pozn[ańska]
(7) 250. Ks. Roszkiewicz julian              219/29 (Z) Kami[e]n.[iecka]
(8) 251. Ks. Roszkowski Antoni I           (nieczytelne)(R)  best.[erminowy] url.[op]
               Ks. Roszkowski Antoni II        (nieczytelne)91/22(R)
(5) 252. Ks. Rojko Antoni                      59/13 (nieczytelne) (R) WT  bezt.[erminowy] url.[op]
(9) 253. Ks. Rowicki Polikarp                               64/13 Podlask[a] (R) bezt.[erminowy] url.[op]
(14) 254. Ks. Rynkiewicz Piotr               105/25 Wileńsk[a] (R)  bezt.[erminowy] url.[op]
(12) 255. Ks. Rydzewski Czesław           89/29 (R) (nieczytelne)  bezt.[erminowy] url.[op]

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 15/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;