Sobota, 21 październik 2017 r.
Celiny, Hilarego, Janusza
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Dbaj nie o to, co najprzyjemniejsze , lecz o to, co najlepsze.

Solon
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Archiwum

2017-10-16
Stanek Józef błog. (1916-1944), ksiądz, kapelan zgrupowania „Kryska” AK, ps. Rudy, męczennik (oprac. ks. Stanisław Tylus SAC)

2017-09-16
Węgielewski Antoni ks. kpt. (1908-1939)

2017-09-16
Turzyński Teodor ks. kpt. (1888 - 1939)

2017-09-10
Merta Jan ks. SDB (1912- 2002) – kapelan, ppłk (Paweł Glugla)

2017-08-12
Kaczmarczyk Stanisław Mieczysław ks. (1906-1942), kapelan ZWZ, ofiara KL Auschwitz (oprac. Paweł Glugla)

2017-07-19
Bieniasz-Krzywiec Jan ks. (1873-1929) – kapelan wojskowy (Paweł Glugla)

2017-07-08
Słaby Adalbertus Józef (1896-1957), kapelan, kpt., budowniczy kościoła (Paweł Glugla)

2017-06-28
Ignacy Mickiewicz ks. (1864-1935) – kapelan wojskowy, więzień bolszewicki (oprac. Paweł Glugla)

2017-06-23
Wspomnienia z 1932 roku o religijności Wojska Polskiego (Paweł Glugla)

2017-05-26
Witkowski Justyn ks. CM (1813-1874) – kapelan, proboszcz i budowniczy kościoła w Pskowie (Paweł Glugla)

2017-05-20
Schlaghammer Adolf ks. (1824-1900), kapelan (Paweł Glugla)

2017-05-19
Janiewski Grzegorz ks. CM (1889-1975), kapelan (Paweł Glugla)

2017-05-17
Pachnicki Antoni (1889-?), ks. kapelan rez. kapelan wojny polsko-rosyjskiej w 1920 r.

2017-05-15
Kościół garnizonowy w Łodzi nie może nam przypominać czasów niewoli („HASŁO” 15.10.1926 r.)

2017-05-04
Kapelani wojskowi z diecezji tarnowskiej - ofiary hitleryzmu (Paweł Glugla)

2017-04-14
Jakubowski Jan Kapistran ks. (1801-1859) – kapelan (oprac. Paweł Glugla)

2017-03-10
„Nowenna do Matki Boskiej Zwycięskiej” (Jerozolima, 1944 rok)

2017-02-28
1928 rok: Biskup Polowy Stanisław Gall otrzymał dwa samoloty sanitarne nazwane jego imieniem, które przeznaczył dla celów charytatywnych w Wojsku Polskie

2017-02-08
Wykaz duchowieństwa wyznania rzymsko-katolickiego w Wojsku Polskim – według starszeństwa z dniem 1 czerwca 1919 r.

2017-02-08
Wykaz duchowieństwa innych wyznań w Wojsku Polskim – według starszeństwa z dniem 1 czerwca 1919 r.

2017-02-03
Grabowski Sylwester ks. ppłk (1887-1939)

2016-10-26
Tartyłło Roman, ks. płk (1887-1968)

2016-05-08
Letocha Piotr ks. (1829-1885) kapelan, proboszcz garnizonowy

2016-03-24
Targosz Stanisław ks. mjr (1911-1944)

2016-03-10
Zięba Wojciech ks. kpt (1896-1945), kapelan i męczennik

2016-02-09
Tyszko Ludwik ks. płk (1874-1937), kapelan, proboszcz, dziekan Wojska Polskiego

2016-02-09
Żelaznowski Józef ks. mjr (1889-1938)

2016-01-12
Kwapiński Wiktor ks. kpt (1883-1957)

2016-01-05
Ugniewski Stefani ks. mjr (1890–1974) – kapłan archidiecezji warszawskiej, odznaczony Krzyżem Walecznych

2016-01-03
Walocha Antoni ks. kpt. (1889-1945)

2016-01-03
Wydarzenia w styczniu 1991 roku w Ordynariacie Polowym

2015-12-19
Dadaczyński Roman Józef ks. mjr (1889-1940)

2015-12-04
Konopka Kazimierz Stanisław ks. ppłk (1879-1941)

2015-08-25
Godlewski Julian kpt. (1874-1942) – kapelan wojny polsko-rosyjskiej 1919-1921, kapelan pospolitego ruszenia w okresie międzywojennym

2015-06-29
Górka Fryderyk Teodor ks. (1911-1992), duszpasterz polskich osiedli w Afryce podczas II wojny światowej

2015-06-24
Śledziewski Piotr ks. mjr (1884-1950)

2015-06-15
Biskup Polowy Józef GAWLINA (video)

2015-05-10
Szuta [Schutta] Bernard ks. (1900-1939), kapelan rezerwy na czas „W”

2015-05-05
Łuszczki Franciszek ks. mjr (1886-1955)

2015-02-27
Kamiński Franciszek, ks. płk dr (1922-2015)

2014-09-10
Dekowski Jan Józef ks. (1881-1949)

2014-09-09
Kacperek Leoncjusz, ks. kpt. rez. (1902-1939)

2014-09-05
Domański Nikodem ks. ppłk (1909-1987), kapelan Korpusu Ochrony Pogranicza, kapelan Ludowego Wojska Polskiego

2014-08-29
Radziwon Albin ks. (1892-1976) kapłan archidiecezji mohylewskiej, kapelan wojskowy w czasie wojny polsko-rosyjskiej (1919-1920)

2014-07-24
Burzyński Tadeusz, ks. (1914-1944), kapelan powstania warszawskiego, Sługa Boży

2014-06-24
Ochab Włodzimierz ks. mjr (1900 – 1940) duchowny prawosławny, ofiara zbrodni katyńskiej

2014-06-15
Pruchnicki Józef, ks. kpt. (1894-1963)

2014-03-23
Laska Jan Paweł, ks. (1910-2007), kapelan oddziału Łupaszki

2013-11-29
Sitko Franciszek ks. kpt. (1889-1955)

2013-10-10
Żak Franciszek ks. kpt. (1889 – 1937) - kapelan, który ochrzcił Karola Wojtyłę

2013-08-05
Czyżewski Oskar, ks. mjr (1871- 1941); kapelan armii austro-węgierskiej oraz Wojska Polskiego

2013-04-17
Bajkiewicz Piotr ks. kpt. rez. (1898-1940)

2013-04-03
Nowak Lucjan ks. kpt. rez. (1906-1966)

2013-03-19
Strugała Franciszek ks. kpt. rez., Sługa Boży (1904-1942)

2013-01-11
W służbie Bogu i Ojczyźnie. Służba duszpasterska w polskich formacjach wojskowych 1914-1918 (W.K. Cygan, W.J. Wysocki)

2013-01-02
Pitala Jan ks. (1908-1986), kapelan rezerwy

2012-10-30
Roch Łaski Roch, ks. mjr (1902-1949), kapelan Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kapłan diecezji łódzkiej, zamordowany przez Urząd Bezpieczeństwa

2012-10-09
Bojanek Mikołaj ks. płk (1865 – 1935), kapelan Gabinetu Wojskowego Prezydenta Rzeczypospolitej Ignacego Mościckiego, kapłan archidiecezji warszawskiej

2012-10-02
Świderek Władysław, kapelan wojskowy, kapłan diecezji łódzkiej (1898 – 1942)

2012-07-21
Netczuk Józef, ks. kanonik dr (10.03.1898- 22.05.1952), kapelan rezerwy

2012-07-21
Netczuk Nikodem, ks. kanonik (27.09.1896-04.01.1965), kapelan Powstania Warszawskiego

2012-06-03
Bartkowski Julian ks. (1886-po 1939)

2012-05-02
Ks. kan. dr płk. ZBIGNIEW KAMIŃSKI (1900 - 1991)

2012-04-13
Ringwelski Stanisław, ks. kan. płk WP (1901-1980)

2012-04-12
Łukowski Stefan ks. mjr (1884-1941)

2012-04-12
Sieradzan Józef ks. prał. mjr (1912-1996)

2012-04-11
Szuleta Józef ks. mjr prof. dr (1908-1997)

2012-04-02
Masny – Mkniewski Jędrzej, ks. kapelan (1877-1949)

2012-03-26
Mróz Władysław ks. ppłk (1905-1960)

2012-03-10
Siepak Bronisław ks. kapelan (1909-1981)

2012-03-09
Strasz Bazyli Kajetan ks. kapelan (1791-1856)

2012-02-27
Błachnio Władysław ks. kpt. rez. (1896-1986)

2012-02-03
Kornacki Henryk ks., mjr (1908-1956)

2012-01-18
Piotrowski Stanisław ks. inf. ppłk (1912-1998)

2012-01-11
Chrobeński [Chrabąszcz] Jan, kpt. (1906-1942)

2012-01-10
Rojek Wojciech Artur ks. prał. ppłk (1906-1988)

2012-01-06
Wiktor K. Cygan, Żołnierze Niepodległości 1863-1938. Słownik biograficzny (omówienie ks. płk Zbigniew Kępa)

2012-01-03
Poszukuje się informacji na temat kwatery żołnierskiej w Brześciu

2011-12-23
ks. dr Leon Łomiński, Pamiętnik, Johannesburg 1948 (maszynopis)
odostępniony za zgodą krewnej Haliny Jałocha

2011-12-11
Kania Michał ks. kpt (1891 – 1956)

2011-11-09
Porzyński Alojzy Karol Antoni ks. płk (1899-1976)

2011-11-08
Pasierbowicz Michał ks. kpt. (?) (1886-1931)

2011-10-30
Daca Roman ks. kpt (1905-1994)

2011-08-29
O. Stanisław Rozumkiewicz (1892-1920)
– franciszkanin konwentualny, O. Cyprian, kapelan 36 pułku piechoty Legii Akademickiej.

2011-08-25
Banaszkiewicz Edward ks. kpt (AK)

2011-08-12
Wniosek mjr. Kazimierza Sawickiego o nadanie ks. kpt. Stanisławowi (Cyprianowi) Rozumkiewiczowi „Virtuti Militari” (30.11.1921)

2011-08-12
Protokół konferencji Księży Dziekanów Generalnego Okręgu (27.01.1919)

2011-08-10
Memoriał w Sprawie Organizacji Kościelnej Wojsk Polskich (XI/1918-I/1919)

2011-08-09
Matejkiewicz Antoni ks. płk (1886 – 1970)

2011-08-06
Kłuskiewicz Feliks ks. kpt. (1893-1953)

2011-08-06
Francuz Jan ks. kpt (1894-1942)

2011-07-28
Spis księży kapelanów z okresu wojny polsko-rosyjskiej 1920 r. cz. I (S-Z)

2011-07-28
Spis księży kapelanów z okresu wojny polsko-rosyjskiej 1920 r. cz. I (A-R)

2011-06-25
Kronika szkolna Starszej Junackiej Szkoły Powszechnej cz. IV
Kronika obejmuje okres od 15.07.1943 do 15.06.1947

2011-06-25
Kronika szkolna Starszej Junackiej Szkoły Powszechnej cz. III
Kronika obejmuje okres od 15.07.1943 do 15.06.1947

2011-06-25
Kronika szkolna Starszej Junackiej Szkoły Powszechnej cz. II
Kronika obejmuje okres od 15.07.1943 do 15.06.1947

2011-06-25
Kronika szkolna Starszej Junackiej Szkoły Powszechnej cz. I
Kronika obejmuje okres od 15.07.1943 do 15.06.1947

2011-05-25
Krupa Józef ks. kpt (1886-1978)

2011-05-21
U boku Rosji. Służba duszpasterska polskich formacji wojskowych podczas I wojny światowej (Wiktor Cygan)

2011-05-20
Marteńka Franciszek ks. (1914-1987) - franciszkanin, kapłan archidiecezji poznańskiej, kapelan 15 pułku piechoty AK

2011-05-11
Malinowski Klemens ks. kpt (?) (1904-1939)

2011-04-20
Szklarek-Trzcielski Henryk ks. płk (1908-2010) – ostatni kapelan Powstania Warszawskiego

2011-04-20
Łomiński Leon ks. dr (1891-1953): kapelan wojny polsko-rosyjskiej 1920, kampanii polskiej 1939 i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie

2011-04-20
Księża w Polskiej Organizacji Wojskowej (Wiktor Cygan)

2011-03-10
Zieliński Stanisław (1884-1963), kapłan, kapelan armii austrackiej i Wojska Polskiego, p.o. dziekan Okręgu Korpusu nr IV w Łodzi

2011-03-07
Drużbacki Mikołaj (1895-1939), ksiądz, doktor prawa kanonicznego, notariusz Kurii Polowej WP, kapelan i sekretarz bpa J. Gawliny

2011-03-01
2011-03-01 Wykaz kapelanów, służących czynnie lub w rezerwie w WP w okresie pokojowym w latach 1923-1939 (U-Z)

2011-03-01
Wykaz kapelanów, służących czynnie lub w rezerwie w WP w okresie pokojowym w latach 1923-1939 (P-T)

2011-03-01
Wykaz kapelanów, służących czynnie lub w rezerwie w WP w okresie pokojowym w latach 1923-1939 (K-O)
oprac. Wiktor Cygan

2011-03-01
Wykaz kapelanów, służących czynnie lub w rezerwie w WP w okresie pokojowym w latach 1923-1939 (A-J)
oprac. Wiktor Cygan

2011-01-24
Księża kapelani zgłoszeni jako kandydaci do procesu beatyfikacyjnego Męczenników Wschodu

2010-12-31
Kapelani pełniący posługę duszpasterską w latach 1914-1991. Cz. I: Abramowicz-Aulich (red. nauk. W.J. Wysocki, Z. Kępa; oprac. Wiktor Cygan)

2010-11-26
Kronika szkolna młodszej JSP (Junacka Młodsza Szkoła Powszechna) - cz. I (28.06.1943-31.08.1943)
Kronika obejmuje okres od 28.06.1943 do 27.09.1945 r.

2010-11-26
Kronika szkolna młodszej JSP (Junacka Młodsza Szkoła Powszechna) - cz. II (01.09.43-30.02.1944)
Kronika obejmuje okres od 28.06.1943 do 27.09.1945 r.

2010-11-26
Kronika szkolna młodszej JSP (Junacka Młodsza Szkoła Powszechna) - cz. III (01.03.1944-30.08.1944)
Kronika obejmuje okres od 28.06.1943 do 27.09.1945 r.

2010-11-26
Kronika szkolna młodszej JSP (Junacka Młodsza Szkoła Powszechna) - cz. IV (01.09.1944-30.02.1945)
Kronika obejmuje okres od 28.06.1943 do 27.09.1945 r.

2010-11-26
Kronika szkolna młodszej JSP (Junacka Młodsza Szkoła Powszechna) - cz. V (01.03.1945-31.05.1945)
Kronika obejmuje okres od 28.06.1943 do 27.09.1945 r.

2010-11-26
Kronika szkolna młodszej JSP (Junacka Młodsza Szkoła Powszechna) - cz. VI (01.06.1945-27.09.1945)
Kronika obejmuje okres od 28.06.1943 do 27.09.1945 r.

Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;