Wtorek, 26 wrzesień 2017 r.
Cypriana, Justyny, Łucji
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Dobry Bóg daje mi prawie wszystko to, o co Go proszę, jeśli tylko nie proszę dla siebie.

Św. Proboszcz z Ars
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Synod OPWP

2013-01-01
Rozwiązanie Synodu Ordynariatu Polowego w Polsce

2010-04-08
V Sesja Synodu Ordynariatu Polowego – obrady Komisji ds. Liturgii i Ceremoniału Wojskowego

2010-03-27
Wydawnictwa muzyczne Caritas Ordynariatu Polowego w nauczaniu, wychowaniu, kształtowaniu kultury i Nowej Ewangelizacji (ks. płk dr Robert Mokrzycki)
Artykuł przygotowany na sesję synodalną Synodu Ordynariatu Wojskowego w Polsce

2010-02-16
Katedra Polowa: Sesja synodalna Komisji ds. Kultury, Mediów i Nowej Ewangelizacji nt. „Środków społecznego przekazu w misji głoszenia Ewangelii pokoju” (reportaż)
„Mam także nadzieję, że parafie wojskowe staną się centrami życia społecznego i kulturalnego w garnizonach, a kapelani wojskowi przyjaciółmi, a jednocześnie autorytetami miejscowej społeczności

2010-02-16
Rocznice Ordynariatu Polowego, czwarta sesja Synodu i znaki Bożej obecności (reportaż)
Zwołanie Synodu – to też odczytany przez pasterza diecezji wojskowej znak, który w nowej sytuacji wojska umożliwi rozpoznanie wyzwań ewangelizacyjnych.

2010-02-16
Sesja komisji synodalnej ds Kultury Mediów i Nowej Ewangelizacji w 91. powołania Biskupstwa Polowego (krótka)
Przemawiając podczas sesji synodalnej Minister ON Bogdan Klich podkreślił konieczność dalszego samodoskonalenia się kapelanów.

2010-02-16
Rocznica przywrócenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (relacja Radia Watykańskiego)
Relacja ks. ppłk. Jana Osińskiego

2010-02-15
Głosy w dyskusji synodalnej związanej z tematyką IV sesji synodalnej Synodu Ordynariatu Wojskowego
dr Jerzy Prochwicz

2010-02-15
Świętość żołnierza w nauczaniu Biskupa Polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia (1991-2004) (ks. kmdr ppor dr Sławomir Szelągowski)
Materiał opracowany dla Komisji Nauczania i Wychowania, Kultury, Mass Mediów i Nowej Ewangelizacji.

2010-02-15
Środki komunikacji społecznej w nauczaniu Kościoła (ks. por. Tomasz Krawczyk) [cz. 1]
Materiał opracowany dla Komisji Nauczania i Wychowania, Kultury, Mass Mediów i Nowej Ewangelizacji.

2010-02-15
Środki komunikacji społecznej w nauczaniu Kościoła (ks. por. Tomasz Krawczyk) [cz. 2]
Materiał opracowany dla Komisji Nauczania i Wychowania, Kultury, Mass Mediów i Nowej Ewangelizacji.

2010-02-15
Współczesne formy przekazu wiary (ks. dr Stanisław Gulak)
Artykuł przygotowany na IV sesję synodalną Synodu Ordynariatu Wojskowego.

2010-02-15
Duszpasterstwo wojskowe w świecie cyfrowym – analiza i implementacja Orędzia Benedykta XVI na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu (Ks. mjr Paweł Piontek)
Artykuł przygotowany na IV sesję synodalną Synodu Ordynariatu Wojskowego.

2010-02-15
Tradycja i innowacja a społeczna misja Muzeum Ordynariatu Polowego (płk rez. mgr Jacek Macyszyn)
Artykuł opracowany na sesję synodalną 15 lutego 2010 roku.

2010-02-15
Informatyka w służbie duszpasterstwa Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (Ks. płk dr Zbigniew Kępa)
Referat opracowany na sesję synodalną - konferencję naukową 15 lutego 2010 r.

2010-02-15
Internet w służbie E-wangelizacji (Ks. Wojciech Tarasiuk - Papieski Uniwersytet Św. Krzyża w Rzymie)
Artykuł przygotowany na IV sesję synodalną Synodu Ordynariatu Wojskowego.

2010-02-15
Płk Zbigniew Podosek – „Wojsko wobec Internetu”
Referat wygłoszony podczas sesji synodalnej - konferencji naukowej 15 lutego 2010 r.

2010-02-15
Bogdan Klich - Minister ON: „Profesjonalizacji Sił Zbrojnych a wyzwań duszpasterskich Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego” (dokumentacja)
Wystąpienie podczas IV sesji synodalnej Synodu Ordynariatu Wojskowego.

2010-02-15
Dwutygodnik „Nasza Służba” jako medium służące pomocą duszpasterstwu wojskowemu (ks. kmdr dr Leon Szot)
Artykuł przygotowany na konferencję 15 lutego 2009 roku "Środki społecznego przekazu w misji głoszenia Ewangelii Pokoju".

2010-02-15
Środki społecznego przekazu w służbie nowej ewangelizacji i pokoju (gen. dyw. dr hab. Tadeusz Płoski, prof. UWM)
Referat przygotowany na sesję synodalną - konferencję naukową 15 lutego 2010 r.

2010-02-09
Jak głosić Ewangelię pokoju wykorzystując środki społecznego przekazu? - sesja synodalna Ordynariatu Polowego WP (zapowiedź)
15 luty 2010 r., Katedra Polowa Wojska Polskiego

2010-02-07
Kościół a Internet (dokument)
Dokument Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu.

2010-01-25
Konferencja na UKSW: „Ludzie ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy pomocy charytatywno- humanitarnej”
Relacja prasowa "Naszej Służby"

2010-01-25
Księża kapelani Wojska Polskiego ofiary mordu katyńskiego (ks. płk dr Zbigniew Kępa)
Referat opracowany na konferencję UKSW pt. „Ludzie ubodzy i ofiary wojny jako odbiorcy pomocy charytatywno-humanitarnej".

2010-01-25
Ordynariat Polowy w działalności charytatywnej wobec ofiar wojen (ks. płk dr Robert Mokrzycki)

2010-01-25
Posługa duszpasterska kapelana szpitala w Wojskowym Instytucie Medycznym ubogim i ofiarom wojny (ks. ppłk mgr-lic. Marek Kwieciński)

2010-01-25
Ofiary wojny (prof. dr hab. Wiesław Jan Wysocki)

2010-01-25
Pomoc humanitarna w obliczu konfliktu zbrojnego (ks. kmdr dr Leon Szot)

2010-01-25
Ludność cywilna i ofiary wojny w świetle międzynarodowego prawa humanitarnego (Bp gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski)

2009-12-09
Sesja synodalna Komisji ds. Dzieł Charytatywnych i Pomocy Humanitarnej (sprawozdanie)

2009-12-09
Praktyczny wymiar działalności edukacyjnej Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego (Adam Buszko)

2009-12-09
Dlaczego Caritas w Ordynariacie Polowym Wojska Polskiego? (Ks. dr Zbigniew Sobolewski)
Referat wygłoszony podczas sesji synodalnej komisji ds. dzieł charytatywnych i pomocy humanitarnej 9 grudnia 2009 roku.

2009-12-09
Wolontariat żołnierski a nowe formy pomocy potrzebującym (ks. prał. płk dr Robert Mokrzycki)
Referat wygłoszony podczas sesji synodalnej komisji ds. dzieł charytatywnych i pomocy humanitarnej 9 grudnia 2009 roku

2009-12-09
Tożsamość kościelnych organizacji charytatywnych (Ks. prof. dr hab. J. Koral)
Referat wygłoszony podczas sesji synodalnej komisji ds. dzieł charytatywnych i pomocy humanitarnej 9 grudnia 2009 roku

2009-12-09
Działalność charytatywna (ks. prof. dr hab. Jarosław Koral)
Referat wygłoszony podczas sesji synodalnej komisji ds. dzieł charytatywnych i pomocy humanitarnej 9 grudnia 2009 roku

2009-12-09
Jak pomagać potrzebującym? Zastanawiali się uczestnicy komisji ds. dzieł charytatywnych i pomocy humanitarnej Synodu Ordynariatu Wojskowego
Pierwsze spotkanie komisji synodalnej ds. dzieł charytatywnych i pomocy humanitarnej

2009-11-11
Sesja synodalna komisji ds. dzieł charytatywnych i pomocy humanitarnej (9 XII 2009) - zapowiedź

2009-10-28
Synod diecezjalny drogą odnowy Kościoła partykularnego (Ks. prof. dr hab. Józef Wroceński SCJ, UKSW Warszawa)

2009-10-28
Komisja ds. Dzieł Charytatywnych i Pomocy Humanitarnej Synodu Ordynariatu Wojskowego
Skład osobowy komisji

2009-10-28
Warszawa: rozpoczął się pierwszy w historii Synod Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

2009-10-28
Komitet honorowy Synodu Diecezji Wojskowej

2009-10-28
Pismo Prawosławnego Ordynariusza Wojskowego ks. abp. gen. dyw. dr. Mirona Chodakowskiego

2009-10-28
Biskup Polowy WP zainaugurował Synod Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

2009-10-28
List Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w związku z inauguracją Synodu Diecezji Wojskowej (dokumentacja)

2009-10-28
Homilia Ks. Abpa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce wygłoszona podczas Mszy św. w katedrze polowej w dniu św. apostołów Judy i Tadeusza z racji rozpoczęcia synodu OPWP (dokumentacja)

2009-10-28
Watykan: Sekretariat Stanu - List abp. Fernando Filoni (dokumentacja)
List Stolicy Apostolskiej w wziązku z inauguracją Synodu Ordynariatu Wojskowego

2009-10-28
Struktura organizacyjna Synodu Ordynariatu Wojskowego (dokumentacja)

2009-10-28
Komisja ds. Dzieł Charytatywnych i Pomocy Humanitarnej Synodu Ordynariatu Wojskowego

2009-10-28
Komisja ds. Liturgii i Ceremoniału Wojskowego Synodu Ordynariatu Wojskowego

2009-10-28
Komisja ds. Nauczania i Wychowania, Kultury, Mass Mediów i Nowej Ewangelizacji Synodu Ordynariatu Wojskowego

2009-10-28
Dekret powołujący Komisję ds. Kultu Bożego i Duszpasterstwa Synodu Ordynariatu Wojskowego

2009-10-28
Dekret ustanawiający Sekretariat Synodu Wojskowego w Polsce

2009-10-28
Dekret ustanawiający Komisję Główną Synodu Ordynariatu Wojskowego w Polsce

2009-10-28
Dekret ogłaszający Synod Ordynariatu Wojskowego w Polsce
dokument

2009-10-22
List Biskupa Polowego Wojska Polskiego z okazji inauguracji Synodu Ordynariatu Wojskowego czyli Polowego w Polsce

2009-10-13
Rozpoczęcie Synodu OPWP. Jubileusz 5-lecia sakry Biskupa Polowego Tadeusza Płoskiego (28 X 2009)

2009-05-31
List Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusza Płoskiego zapowiadający zwołanie I Synodu Ordynariatu Wojskowego w Polsce

Nasza Służba 16/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;