Sobota, 23 wrzesień 2017 r.
Bogusława, Liwiusza, Tekli
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Troszcz się tyle, na co ci moc pozwala twoja. Co jest ponad nią, pozwól Bogu się zatroszczyć.

Sokrates
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
lipiec

2009-07-31
Wprowadzenie do Liturgii i słowa powitania Biskupa Polowego Wojska Polskiego – gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusza Płoskiego - z okazji 65. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

2009-07-26
Olsztyn: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele garnizonowym we wspomnienie św. Anny i św. Joachima
Dziś, gdy kobiety matki, babcie mają tyle problemów…, muszą ponieść tyle trudów i wyrzeczeń, gdy do niejednej rodziny zagląda bezrobocie… jakże nie prosić o wstawiennictwo św. Anny,

2009-07-26
Warszawa: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w Bazylice św. Krzyża z okazji 90-lecia Polskiej Policji
Pełnicie trudną, ale niezbędną służbę społeczeństwu, nie szczędząc wysiłków, aby zapewnić ład i porządek. Pomagacie ludziom przestrzegać praw, które są podstawą zgodnego i harmonijnego współżycia - powiedział Biskup Polowy WP do policjantów.

2009-07-25
Leszno: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele parafialnym w święto św. Jakuba, Apostoła, z okazji 90. rocznicy powstania Ochotniczej Straży Pożarnej
Jakie przesłanie przynosi nam, Patron strażaków, podczas dzisiejszego jubileuszu? Ono jest niezmienne od dawnych czasów i nazywa się: wierność Ewangelii.

2009-07-22
Płock: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w bazylice katedralnej w Święto Mazowieckiego Garnizonu Policji
Rozpoznawajcie wartość tego powołania, i jego godność. I nie pozwólcie, aby zniweczyła je brudna piana korupcji, koniunkturalizmu, gotowości na kompromisy z złem.

2009-07-19
Olsztyn: kazanie wygłoszone w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w XVI Niedzielę Zwykłą

2009-07-16
Gdańsk-Sobieszewo: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kaplicy Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Pallotynki we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Wdzięczność wyrażamy wszystkim siostrom zakonnym Pallotynkom... i osobom świeckim, którzy pracują w domach opieki dla niepełnosprawnych.

2009-07-12
Żarnowo: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele parafialnym w XV Niedzielę Zwykłą

2009-07-05
Żegocina: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w XIV Niedzielę Zwykłą
Człowiek nie jest twórcą norm moralnych, ale ich odkrywcą. Sumienie nie tworzy norm moralnych, ale je odkrywa. I to jest jego właściwa funkcja.

Nasza Służba 15/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;