Piątek, 22 wrzesień 2017 r.
Maury, Milany, Tomasza
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Szansa nie przychodzi do tych, którzy czekają. Jest chwytana przez tych, którzy atakują.

Gen. Douglas MacArthur
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
czerwiec

2009-07-22
Płock: Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone w bazylice katedralnej w Święto Mazowieckiego Garnizonu Policji
Rozpoznawajcie wartość tego powołania, i jego godność. I nie pozwólcie, aby zniweczyła je brudna piana korupcji, koniunkturalizmu, gotowości na kompromisy z złem.

2009-07-19
Olsztyn, Kazanie wygłoszone w sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej w XVI Niedzielę Zwykłą, 19.07.2009

2009-07-16
Gdańsk-Sobieszewo: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kaplicy Domu Pomocy Społecznej prowadzonego przez Siostry Pallotynki we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel
Wdzięczność wyrażamy wszystkim siostrom zakonnym Pallotynkom... i osobom świeckim, którzy pracują w domach opieki dla niepełnosprawnych.

2009-07-12
Żarnowo: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele parafialnym w XV Niedzielę Zwykłą

2009-07-05
Żegocina: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w XIV Niedzielę Zwykłą
Człowiek nie jest twórcą norm moralnych, ale ich odkrywcą. Sumienie nie tworzy norm moralnych, ale je odkrywa. I to jest jego właściwa funkcja.

2009-06-28
Jesolo: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w XIII Niedzielę Zwykłą
Wiara to skarb bezcenny. Trzeba ją pielęgnować. Okazuje się, że w niej zawarte jest błogosławieństwo doczesne i błogosławieństwo wieczne.

2009-06-21
Cavallino: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w XII Niedzielę Zwykłą
Chrystus nigdzie nie gwarantuje nam swej niezawodnej opieki w budowaniu gmachu życia doczesnego. Wręcz przeciwnie ciągle przypomina, że doczesność jest bardzo krucha i przemijająca.

2009-06-20
Częstochowa: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone podczas Mszy św. do uczestników XI Pielgrzymki Młodych Słuchaczy Radia Maryja we wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
Otoczenie troską życia to chyba obecnie najpilniejsze zadanie chrześcijan na naszym kontynencie w obliczu coraz bardziej panoszącej się cywilizacji śmierci.

2009-06-19
Siedlce: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele garnizonowym w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
W Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa Kościół stawia nam przed oczy ukrzyżowanego Zbawcę i każe patrzeć na przebite żołnierską włócznią jego boskie serce.

2009-06-18
Bircza: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele św. Stanisława Kostki z okazji poświęcenia sztandaru i nadania Szkole Podstawowej imienia mjr Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
Na patrona szkoły Waszej wybraliście osobę „Hubala” wierząc, że stanie się On dla uczniów ważnym wzorem osobowym.

2009-06-18
Brodnica: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele Matki Bożej Fatimskiej podczas Mszy św. pogrzebowej Małgorzaty Płoskiej
Pracując i modląc się dojrzewała do wieczności. Nikt nie przypuszczał, że tak szybko odejdzie z tego świata.

2009-06-17
Wesoła: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone podczas Mszy św. z wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni garnizonowej

2009-06-17
Warszawa: Kazanie Biskupa Polowego WP z okazji 18. urodzin Pauliny Gretki
Świętość to najpiękniejsza normalność, a święty to ktoś, kto staje się najpiękniejszą - bo najbardziej Bożą! - wersją samego siebie.

2009-06-16
Warszawa: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w Katedrze Polowej z okazji 90-lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej
"Życzę, aby ta Biblioteka stała się miejscem, w którym wszyscy korzystający z jej bogatych zasobów znajdą ukierunkowanie i spełnienie szlachetnej pasji poszukiwania prawdy" - Biskup Polowy WP.

2009-06-15
Lourdes: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone podczas Mszy św. w Grocie Massabielskiej do niepełnosprawnych pielgrzymów z Makowa Mazowieckiego

2009-06-14
Komorowo: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone podczas Mszy św. polowej z okazji 80-lecia kościoła garnizonowego

2009-06-14
Warszawa: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kaplicy Biskupów Polowych z okazji rocznicy ślubu Zofii i Marka Maruszyńskich

2009-06-12
List Biskupa Polowego Wojska Polskiego z okazji rozpoczęcia Roku Kapłańskiego
Pochodzimy bowiem z różnych diecezji i zgromadzeń zakonnych, ale wszyscy pracujemy dla Chrystusa, wszyscy pracujemy dla dobra wojska.

2009-06-11
Warszawa: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone podczas Mszy św. polowej w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
"Dzisiejsze święto jest po to, abyśmy z nową siłą uświadomili sobie, że Chleb eucharystyczny ofiarowany nam przez Pana Jezusa może ponownie pomóc nam przezwyciężyć nasze zmęczenie" - Biskup Polowy Wojska Polskiego.

2009-06-09
Warszawa: Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone w Katedrze Polowej z okazji Święta Biura Ochrony Rządu
Każde społeczeństwo potrzebuje określonej społecznej moralności, ugruntowanej na obiektywnych zasadach norm etycznych i wartości.

2009-06-07
Sandomierz: Kazanie wygłoszone w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej podczas Mszy Świętej Polowej z okazji 200. rocznicy walk o Sandomierz
"Dwusetna rocznica pamiętnych walk o Sandomierz wiosną 1809 roku to jeden z ważnych elementów historycznej pamięci i sandomierskiej tożsamości" - powiedział Bikskup Polowy WP.

2009-06-07
Kraków- Łagiewniki: Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone w sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Niedzielę Trójcy Przenajświętszej
W życiu ks. Michała Sopoćki centralne miejsce zajmowała idea Miłosierdzia Bożego - powiedział Biskup Polowy WP.

2009-06-01
Nauczanie Biskupa Polowego Wojska Polskiego w maju 2009 roku
Nauczanie Biskupa Polowego Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr. hab. Tadeusza Płoskiego w miesiącu maju obejmuje 22 pozycje.

Nasza Służba 15/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;