Piątek, 22 wrzesień 2017 r.
Maury, Milany, Tomasza
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Szansa nie przychodzi do tych, którzy czekają. Jest chwytana przez tych, którzy atakują.

Gen. Douglas MacArthur
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
kwiecień

2009-12-01
XVI Niedziela zwykła (ks. mjr Marek Wojnowski)

2009-12-01
XVI Niedziela zwykła (ks. mjr Marek Wojnowski)

2009-06-28
XIII Niedziela Zwykła (ks. ppłk Mariusz Śliwiński)
Każdy z nas chce usłyszeć, że nasza wiara nas ocaliła. Zatem czas na egzamin. Wakacje to stosowny moment aby opowiedzieć się za Chrystusem, znaleźć dla Niego czas.

2009-06-28
XIII Niedziela Zwykła (ks. ppłk Mariusz Śliwiński)
Każdy z nas chce usłyszeć, że nasza wiara nas ocaliła. Zatem czas na egzamin. Wakacje to stosowny moment aby opowiedzieć się za Chrystusem, znaleźć dla Niego czas.

2009-06-07
Urczystość Najświętszej Trójcy ( ks.por. Krzysztof Szustak)
Bóg ciągle objawia się człowiekowi na miarę jego możliwości pojmowania i otwarcia się na rzeczywistość nadprzyrodzoną.

2009-06-07
Urczystość Najświętszej Trójcy ( ks.por. Krzysztof Szustak)
Bóg ciągle objawia się człowiekowi na miarę jego możliwości pojmowania i otwarcia się na rzeczywistość nadprzyrodzoną.

2009-05-31
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Pośród licznych skarbów i wartości, jakie Naród Polski przechowuje poprzez wieki swoich sercach, jest właśnie gorące nabożeństwo i dziecięca miłość do Matki Bożej

2009-05-31
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Pośród licznych skarbów i wartości, jakie Naród Polski przechowuje poprzez wieki swoich sercach, jest właśnie gorące nabożeństwo i dziecięca miłość do Matki Bożej

2009-05-24
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ( ks. ppor. Andrzej Szpura)
Wniebowstąpienie Chrystusa jest także i dla nas nadzieją, że i my również kiedyś będziemy tam, gdzie jest nasz Mistrz – Jezus. Oczywiście, jeżeli nasze życie będzie zgodne z przykazaniami Bożymi i Ewangelią.

2009-05-24
Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego ( ks. ppor. Andrzej Szpura)
Wniebowstąpienie Chrystusa jest także i dla nas nadzieją, że i my również kiedyś będziemy tam, gdzie jest nasz Mistrz – Jezus. Oczywiście, jeżeli nasze życie będzie zgodne z przykazaniami Bożymi i Ewangelią.

2009-05-10
V Niedziela Wielkanocna (Ks. kmdr ppor. dr Sławomir Szelągowski)
„Beze Mnie nic nie możecie uczynić!” - mówi Jezus. Pozwólmy więc Mu działać w nas i niech On swoją mocą pomnaża każdy dobry nasz czyn, gest i słowo.

2009-05-10
V Niedziela Wielkanocna (Ks. kmdr ppor. dr Sławomir Szelągowski)
„Beze Mnie nic nie możecie uczynić!” - mówi Jezus. Pozwólmy więc Mu działać w nas i niech On swoją mocą pomnaża każdy dobry nasz czyn, gest i słowo.

2009-05-03
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - głownej Patronki Polski ( Ks. por. Tomasz Szefliński)
Jak doszło do tego, że my Polacy wybraliśmy Maryję na Królową Polski? Oto kilka przykładów z naszej historii. Historii narodowej i religijnej.

2009-05-03
Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski - głownej Patronki Polski ( Ks. por. Tomasz Szefliński)
Jak doszło do tego, że my Polacy wybraliśmy Maryję na Królową Polski? Oto kilka przykładów z naszej historii. Historii narodowej i religijnej.

2009-04-26
III Niedziela Wielkanocna (Ks. ppłk Mirosław Sułek)
Wiara Apostołów w Jezusa Chrystusa Odkupiciela ma swoje źródło w tym, co widzieli i słyszeli.

2009-04-26
III Niedziela Wielkanocna (Ks. ppłk Mirosław Sułek)
Wiara Apostołów w Jezusa Chrystusa Odkupiciela ma swoje źródło w tym, co widzieli i słyszeli.

2009-04-19
Niedziela Bożego Miłosierdzia ( ks. ppłk Jerzy Suchecki)
„Bo na wieki miłosierdzie Jego” (Ps 136)

2009-04-19
Niedziela Bożego Miłosierdzia ( ks. ppłk Jerzy Suchecki)
„Bo na wieki miłosierdzie Jego” (Ps 136)

2009-04-10
DROGA KRZYŻOWA - opracowana na podstawie fragmentów książki „Miłosierdzie Boga w dziełach Jego” ks. dr Michała Sopoćki
Źródło: http://www.faustyna.eu

2009-04-10
DROGA KRZYŻOWA - opracowana na podstawie fragmentów książki „Miłosierdzie Boga w dziełach Jego” ks. dr Michała Sopoćki
Źródło: http://www.faustyna.eu

2009-04-05
Niedziela Palmowa ( Ks. ppłk Mariusz Stolarczyk)
Dwie sytuacje - triumf, owacja tłumów, obwołanie królem oraz zdrada, męka i śmierć.

2009-04-05
Niedziela Palmowa ( Ks. ppłk Mariusz Stolarczyk)
Dwie sytuacje - triumf, owacja tłumów, obwołanie królem oraz zdrada, męka i śmierć.

2009-04-03
Droga Krzyżowa ze św. Pawłem z Tarsu (Antczak)
„Moje dziecko, nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych" (2 Tm 2, 1-2).

2009-04-03
Droga Krzyżowa ze św. Pawłem z Tarsu (Antczak)
„Moje dziecko, nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych" (2 Tm 2, 1-2).

Nasza Służba 15/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;