Niedziela, 24 wrzesień 2017 r.
Dory, Gerarda, Maryny
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Raduj się raczej z karcenia niż z pochlebstwa; uciekaj od wazeliniarzy, bo są gorsi od nieprzyjaciół.

Pitagoras
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
marzec

2009-04-03
Droga Krzyżowa ze św. Pawłem z Tarsu (Antczak)
„Moje dziecko, nabieraj mocy dzięki łasce, która jest w Chrystusie Jezusie, a to, co usłyszałeś ode mnie za pośrednictwem wielu świadków, przekaż wiarygodnym ludziom, którzy będą zdolni nauczać też innych" (2 Tm 2, 1-2).

2009-03-29
V Niedziela Wielkiego Postu (Ks. ppłk Wacław Stępień)

2009-03-27
Droga Krzyżowa oparta na tekstach Pisma św. (Sofiński)
Św. Paweł uczy, że gwarancją naszej nadziei jest dzieło zbawienia, którego dokonał Jezus z Nazaretu. Męka, Śmierć i Zmartwychwstanie Chrystusa, niech będą dla wszystkich zachętą do odważnego podejmowania trudów, służby oraz czynienia miłosierdzia.

2009-03-22
IV Niedziela Wielkiego Postu (Ks. ppłk Ryszard Stępień)

2009-03-20
Droga Krzyżowa ze Świętym Pawłem (Łabisz)
Mądrości i spojrzenia św. Pawła chcemy się uczyć idąc drogą krzyżową. Na tej drodze każdy może odkryć, że Chrystus nie boi się naszych osobistych dziejów.

2009-03-15
III Niedziela Wielkiego Postu (ks. kmdr por. Andrzej Stawarz)
Ewangelia III Niedzieli Wielkiego Postu ukazuje Jezusa w świątyni jerozolimskiej.

2009-03-13
Rozważania Drogi Krzyżowej dla wojska i służb mundurowych (ks. ppor. SG Jacek Dzwonek)
Droga Krzyżowa Chrystusa to wyraz największej miłości do człowieka. Bóg, Pan czasu i przestrzeni, odwieczny Władca, Stworzyciel wszelkiego istnienia pozwala by na jego ramiona włożono Krzyż.

2009-03-08
II Niedziela Wielkiego Postu
Na początku Wielkiego Postu słyszeliśmy wezwanie Chrystusa do nawrócenia

2009-03-06
Rozważania Drogi Krzyżowej dla wojska i służb mundurowych (ks. ppor. SG Marcin Czuchraniuk
W czasie Wielkiego Postu stajemy jak ojce, by drogą krzyżową pójść za Jezusem Chrystusem.

2009-03-01
I Niedziela Wielkiego Postu
W środę popielcową rozpoczęliśmy „czas wielkich porządków” w naszych sercach

Nasza Służba 15/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;