Poniedziałek, 25 wrzesień 2017 r.
Aureli, Kamila, Kleofasa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Jeżeli możesz wybierać swoich kolegów w pracy, wybieraj z tych, którzy radośnie pracują.

V. Ghika
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Nauczanie pasterskie

2009-03-31
Warszawa-Rembertów: Kazanie wygłoszone w kościele garnizonowym podczas Mszy św. z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania
Sakrament bierzmowania jest nazwany sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej. Może nawet trafniej byłoby nazwać go sakramentem wieku dojrzewania.

2009-03-29
Warszawa: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w Katedrze Polowej w V Niedzielę Wielkiego Postu i z okazji 66. rocznicy „Akcji pod Arsenałem”
Wielki Post wzywa do refleksji nad tajemnicą cierpienia i śmierci. Jezus nie odsłania tej tajemnicy, lecz wchodząc w nią zapewnia nas, że można cierpieniu i śmierci nadać sens. On sam to uczynił przez mękę i zmartwychwstanie.

2009-03-28
Kłecko: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele p.w. św. Jadwigi podczas Mszy św. pogrzebowej za duszę śp. Wacława Kubalewskiego
Przy trumnie taty Wacława Chrystus głosi nam katechezę o życiu wiecznym, do którego powołany jest każdy człowiek. Tak chce Bóg Ojciec. Stwo­rzył nas i przeznaczył do zbawienia, nie do potępienia. Stworzył nas i przygotował dom dla każdego z nas.

2009-03-27
Skierniewice: Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone w kościele garnizonowym podczas Mszy św. z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania
Wielu waszych rówieśników jest obecnie pełnych lęku, gdyż muszą oni mierzyć się z własnymi słabościami oraz z negatywnym oddziaływaniem tych ludzi, którzy przeżywają kryzys lub manipulują innymi. W tej sytuacji wszyscy potrzebujemy Bożego umocnienia

2009-03-25
Warszawa: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kaplicy ss. Pallotynek w Ur. Zwiastowania Pańskiego w intencji Marioli Marii i Wiesława Kowalskich z podziękowaniem za 25. lat życia małżeńskiego
Często zdarza się, że i my bywamy stawiani przez Boga wobec nowych sytuacji, wobec trudnych wyborów. Wtedy jednak Bóg zjawia się w naszym życiu jako ten, co krzyżuje nasze plany, wprowadza zamieszanie i cierpienie.

2009-03-23
Mińsk Mazowiecki: Kazanie wygłoszone w kaplicy garnizonowej podczas Mszy św. z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania
Łatwo osiągalne szczęście nie istnieje. Gdyby takie łatwe szczęście istniało, wtedy nie byłoby wśród nas ani jednego człowieka uzależnionego, chorego psychicznie, agresywnego czy zrozpaczonego.

2009-03-22
Nowy Glinnik: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele garnizonowym w IV Niedzielę Wielkiego Postu
Wielki Post nie jest czasem tylko smutku. Jest to przede wszystkim czas powrotu do tego, co pierwsze i najważniejsze w naszym życiu: do miłości Boga.

2009-03-21
Łódź: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele garnizonowym w sobotę III Tygodnia Wielkiego Postu
To, czego Bóg od nas oczekuje, to bezbronna i ufna postawa dziecka, które całkowicie powierza się Jemu, niczego nie przypisując sobie. Tylko prawdziwa skrucha serca sprawia, że stajemy się zdolni do pełnienia Jego woli, a nie swojej własnej.

2009-03-19
Komorowo: Kazanie wygłoszone w kościele garnizonowym w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca NMP
Św. Józef jest patronem tych wszystkich, którzy pełnią rolę Ojców. Ojców, czyli tych, którzy wprowadzają w życie, którzy mają pokazać swym dzieciom jak żyć należy.

2009-03-19
Warszawa: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kaplicy ss. Pallotynek w uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
Św. Józef to wierny i posłuszny przyjaciel Boga, to człowiek sumienia i modlitwy, to ktoś zatopiony w ciszy, zdolny do głębokiej refleksji i wielkiej wrażliwości moralnej.

2009-03-18
Legionowo: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele garnizonowym podczas Mszy św. z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania
Święty Józef jest mistrzem dyskrecji, załatwiania spraw trudnych, bolesnych delikatnie, po cichu, mając przed oczyma dobre imię drugiej strony.

2009-03-17
Warszawa: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w Katedrze Polowej we wtorek III Tygodnia Wielkiego Postu
Przebaczenie jest miłością. A miłość musi być mądra.

2009-03-15
Warszawa: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w Katedrze Polowej w III Niedzielę Wielkiego Postu
W pewnych istotnych dla naszej wiary sprawach należy być bezwzględnie radykalnym. Nie wolno pozwolić sobie na „łagodne” obchodzenie się z grzechem, bo wtedy on zniewoli nas zupełnie.

2009-03-14
Białystok: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele garnizonowym podczas Mszy św. z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania
Bierzmowanie wyciska znak na duszy wierzącego człowieka, coś takiego jak piętno, którego już nigdy nie można zatrzeć. Ten znak mocy darów Ducha Świętego ma nam nie tylko przypominać kim jesteśmy, ale też pomóc zrozumieć do czego Bóg nas powołuje.

2009-03-12
Mons: Sacrament of Confirmation – homily of the Military Bishop of the Polish Armed Forces
A Christian needs to be a person of great courage to keep climbing up and up. Following Christ means swimming against the tide and climbing higher in spite of one’s own frailties.

2009-03-12
Mons: Kazanie Biskupa Polowego wygłoszone w kaplicy międzynarodowej SHAPE podczas Mszy św. z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania
Chrześcijanin musi być człowiekiem wielkiej odwagi, aby nieustannie wspinać się wzwyż. Iść za Chrystusem to kroczyć pod prąd, pod górę na przekór własnym słabościom.

2009-03-09
Warszawa: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w Katedrze Polowej w poniedziałek II tygodnia Wielkiego Postu
Proces nawrócenia posiada swój początek – to przede wszystkim spowiedź. Ale nie ma końca... Zbyt słabi jesteśmy, aby powiedzieć: jestem dobry i osiągnąłem cel. Pamiętajmy, że nie zostajemy sami.

2009-03-08
Olsztyn: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele Matki Boskiej Fatimskiej w II Niedzielę Wielkiego Postu
Wykładnikiem religijności człowieka jest głębia jego modlitwy oraz zdolność do składnia Bogu ofiary. O tym przypomina Kościół na początku Wielkiego Postu.

2009-03-07
Sopot: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele garnizonowym podczas Mszy św. z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania.
Zachęcam was do refleksji nad tym, jak wielkim sakramentem jest bierzmowanie, które otrzymaliście i które wprowadza was w życie wiary dojrzałej.

2009-03-06
Legionowo: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele Miłosierdzia Bożego podczas Mszy pogrzebowej śp. kapitana pilota Roberta Wagnera
Twoje życie i czyny, drogi Robercie, będą żyły w naszych sercach i pamięci. Ufamy, że „rzeka pamięci nie wpadnie do rzeki zapomnienia”, lecz płynący czas okaże się dla następnych pokoleń wierną rzeką.

2009-03-04
Warszawa: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w Katedrze Polowej podczas Mszy św. pogrzebowej śp. Haliny Mikke
Śp. mama Halina stała się nauczycielką krzyża. Taka jest rola matki chrześcijanki.

2009-03-02
Rzeszów: Kazanie Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele garnizonowym podczas Mszy św. z udzieleniem młodzieży sakramentu bierzmowania
Zbyt często Kościół - szczególnie młodym ludziom - kojarzy się z czarną wizją rzeczywistości. Tak jakby zapominał, że posiada Dobrą Nowinę, jakby nie wierzył w zapewnienie Zbawiciela, że bramy piekielne go nie przemogą.

2009-03-01
Biała Podlaska: Kazanie odpustowe Biskupa Polowego WP wygłoszone w kościele garnizonowym św. Kazimierza, Królewicza
Czym św. Mateusz przemawia do współczesnego człowieka? Przede wszystkim uczy nas, tak bardzo zapatrzonych w dobra doczesne, że tylko Bóg jest prawdziwym Dobrem.

2009-03-01
Nauczanie pasterskie Biskupa Polowego WP w miesiącu lutym 2009 roku
Nauczanie pasterskie - II/2009

Nasza Służba 16/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;