Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Zamierzenia
2017-01-14
Uroczystość BENEMERENTI 2017 Ordynariatu Polowego

14 stycznia w auli Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie – Bemowie obędzie się uroczystość BENEMERENTI Ordynariatu Polowego. Wstęp wyłącznie za zaproszeniami.

Wyróżnienie Benemerenti
(„dobrze zasłużonym”) Ordynariatu Polowego WP zostało ustanowione dekretem Biskupa Polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia z dnia 23 lutego 1995 r. Przyznawane jest - jak czytamy w uzasadnieniu - „dla podkreślenia zasług osób, które dają świadectwo najwyższym wartościom, jakimi w życiu jednostki i społeczeństwa są prawda i sprawiedliwość”. Nagrodzeni otrzymywali okolicznościowy dyplom oraz kryształowy puchar, zaś od 2012 roku dyplom oraz statuetkę.

Jako pierwsi - w 1995 r. - wyróżnienie to otrzymali red. Elżbieta Jaworowicz, autorka programu „Sprawa dla reportera” (za pomoc w odnalezieniu mozaiki autorstwa Lecha i Piotra Grześkiewiczów) i ówczesny rzecznik prasowy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej mjr Eugeniusz Mleczak (za odważne świadczenie prawdy o misji duszpasterskiej polskich misjonarzy w Rwandzie).

Benemerenti w kolejnych latach otrzymali:
- 1996 r.: redaktor Jerzy Ślaski (za przywracanie etosu żołnierza i oficera II Rzeczypospolitej);

- 1997 r.: Stanisław Pospieszalski (za dokonania jako architekt, projektant i konserwator obiektów sakralnych; st. szer. Jan Koczar i szer. rez. Jarosław Kurowski (za chwalebną służbę w kontyngencie sił pokojowych ONZ – IFOR w Bośni);

- 1998 r.: ks. dr. prał. Wojciech Łazewski - dyrektor Caritas Polska (za koordynację prac Caritas Polska podczas powodzi w lipcu 1997 r.); 13 Pułk Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego w Krakowie (za akcje humanitarne w Armenii i Jugosławii, Rumunii, Rwandzie i Iranie, za akcję „serca” dla klinik kardiochirurgii w Zabrzu i Krakowie, za transport leków podczas powodzi w lipcu 1997 r.);

- 1999 r.: Gdyńska Brygada Lotnictwa Marynarki Wojennej im. kmdr. por. pil. Karola Trzaski-Durskiego (za ratowanie życia ludzkiego na morzu, zwłaszcza po zatonięciu promu „Heveliusz” w 1993 r., za uratowanie 345. powodzian, transport żywności i leków podczas powodzi w lipcu 1997 r., za akcję „serca” dla klinik kardiochirurgii); śp. gen. Marek Papała [pośmiertnie] (za obronę prawdy, sprawiedliwości, ładu oraz bezpieczeństwa społecznego);

- 2000 r.: redaktor Waldemar Milewicz (za odwagę dawania świadectwa prawdzie w warunkach wojny i zagrożenia życia); 8 Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy im. kpt. Ignacego Gazurka (za wypełnianie zadań pokojowych w Siłach Międzynarodowych KFOR w Kosowie oraz pomoc w akcji miłosierdzia Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego);

2001 r.: Andrzej Przewoźnik, Sekretarz Generalny Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa Andrzej Przewoźnik (za talent negocjacyjny, organizacyjny i zaangażowanie, zajmowanie się problemami kombatantów i cmentarzy wojskowych, za umiejętność prowadzenia dialogu ponad podziałami, uwieńczone wybudowaniem Cmentarzu Ofiar Mordu Stalinowskiego w Katyniu, Charkowie i Miednoje, za niestrudzone kontynuowanie sprawy Cmentarza Orląt Lwowskich); Chór Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego pod dyr. prof. Andrzeja Banasiewicza (za krzewienie kultury polskiej, a także umacnianie dumy i godności narodowej, niesienie ludziom radości i nadziei, za kontynuowanie tradycji Żołnierza Polskiego przez przypominanie historii naszego Oręża, za utrwalanie ponadczasowych wartości i dobra przez rozpowszechnianie pieśni patriotycznej i religijnej);

- 2002 r.: aktorka Maja Komorowska i prezes Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” prof. Andrzej Stelmachowski;

- 2003 r.: onkolog płk prof. dr hab. n. medycznych Cezary Szczylik i autor audycji „Eko - Radio” red. Andrzej Zalewski;

- 2004 r.: Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku i Nowym Sączu oraz Program Satelitarny TVP S.A. TV Polonia;

- 2005 r.:
Abp Sławoj Leszek Głódź, Biskup Warszawsko-Praski i Żołnierze Polskiego Kontyngentu Wojskowego służącym w składzie Międzynarodowych Sił Stabilizacyjnych w Republice Iraku pełniącym misję w strukturze Wielonarodowej Dywizji Centralno – Południowej;

- 2006 r.:
Abp Stanisław Dziwisz - Metropolita Krakowski i Muzeum Wojska Polskiego;

- 2007 r.:
Fundacja Anny Dymnej „Mimo wszystko” i Batalion Reprezentacyjny WP;

- 2008 r.:
Prymas Polski Kard. Józef Glemp i Biuro Ochrony Rządu a także pośmiertnie jego funkcjonariusz Bartosz Orzechowski;

- 2009 r.:
ostatni prezydent RP na uchodźstwie, Ryszard Kaczorowski oraz Nuncjusz Apostolski w Polsce abp Józef Kowalczyk;

- 2010 r.:
Barbara Wachowicz oraz Muzeum Powstania Warszawskiego;

- 2011 r.: Wojskowa Akademia Techniczna oraz Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna;

- 2012 r.: Wojskowy Instytut Medyczny, Papieski Wydział Teologiczny oraz Wyższe Metropolitalne Seminarium Duchowne;

- 2013 r.:
Sztab Generalny Wojska Polskiego, Polskie Radio SA oraz Policja;

- 2014 r.:
Stowarzyszenie Wiosna, Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych i 10. Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką;

- 2015 r.: Liga Katolicka Pomocy Religijnej Polsce i Polonii, Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie”, Stowarzyszenie Kombatantów Misji Pokojowych ONZ oraz Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju;

- 2016 r.: Nuncjatura Apostolska, Dęblińska Szkoła Orląt i Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia.

                                                            
MEDAL MILITO PRO CHRISTO
W roku 2001 Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź ustanowił Medal Ordynariatu Polowego „MILITO PRO CHRISTO”. Medalem tym odznaczane są osoby, które zasłużyły się dla duszpasterstwa wojskowego. Otrzymują go wszystkie osoby laureaci wyróżnienia Ordynariatu Polowego Benemerenti.

oprac. zjk (opwp@ron.mil.pl)

ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;