Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Wiadomości październik 2008 r.
2008-10-26
Biskup Polowy WP na uroczystościach 60. rocznicy poświęcenia kościoła garnizonowego w Szczecinie

Parafia Wojskowa w Szczecinie, 26 października br. w liturgiczną uroczystość konsekracji miejscowego kościoła, obchodziła 60. rocznicę kościoła garnizonowego. Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył Biskup Polowy Wojska Polskiego gen. dyw. prof. dr hab. Tadeusz Płoski.
Na początku Mszy św. ks. płk Ryszard Stępień - proboszcz wojskowej Parafii powitał Biskupa Polowego oraz przybyłych Gości oraz poprosił Księdza Biskupa oraz kapłanów o celebrę Mszy św. w intencji podziękczynienia Bogu za 60 lat istnienia i działalności parafii.  
W kazaniu Ordynariusz wojskowy przybliżył wiernym historię kościoła garnizonowego, wspomniał o jego proboszczach. Kościół powstał w latach 1906-1909 i służył parafii protestanckiej. Podczas II wojny światowej został częściowo zniszczony. Świątynia po II wojnie światowej została przekazana duszpasterstwu Wojska Polskiego. Po jej odgruzowaniu i zabezpieczeniu została poświęcona 24 października 1948 r. Dzięki staraniom księży kapelanów, zwłaszcza ks. Władysława Bąka, udało się wyremontować kościół i go uposażyć. Jak wspomniał kaznodzieja proboszczami tej wojskowej parafii byli: ks. mjr Andrzej Wystrychowski, ks. mjr. Guzowski i ks. mjr Frankowski, ks. Władysław Bąk, ks. ppłk Piotr Mazurek, ks. mjr Antoni Golembski, ks. mjr Zygmunt Gola, ks. mjr Janusz Bąk, ks. ppłk Kazimierz Antoniewicz, ks. mjr Jan Wołyniec i ks. ppłk Ryszard Stępień.
Biskup Polowy podkreślił, że należy się wielki szacunek fundatorom tej świątyni, bo dzięki nim mundurowi i osoby cywilne mogą się w tym miejscu spotkać na modlitwę.
- Ze szczególną wdzięcznością myślimy o tych, którzy dziś, przez składane ofiary i inną pomoc, dbają o jej utrzymanie i piękno. O tych, którzy co tydzień ją sprzątają, dekorują i uważają ją za swój dom modlitwy. – Powiedział Kaznodzieja.
Po Mszy św. odbył się koncert w wykonaniu orkiestry garnizonowej. Natomiast w klubie oficerskim Multinational Corps Norteast Biskup Polowy wraz z zaproszonymi Gośćmi mieli możliwość zobaczenia wystawy medalierskiej o Ojcu Świętym Słudze Bożym Janie Pawle II ze zbiorów Mirosława Borowskiego. Przewodnikiem po wystawie był sam kolekcjoner - Mirosław Borowski. Ordynariusz Polowy wyraził wdzięczność za upamiętnienie osoby i posługi Ojca św. Jana Pawła II.
W jubileuszu kościoła garnizonowego udział wzięli m.in. Commander Multinational Corps Norteast gen. broni Zdzisław Goral, Chief of Staff MNC NE brygadier general Josef Heinrichs, zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji podinsp. Norbert Nowak, Komendant Miejski Policji ins. Jan Pytka, Komendant Straży Miejskiej Leon Gajewski, Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Henryk Cegiełka, Komendant Miejski PSP bryg. Jacek Staśkiewicz, Komendant SOK gen. bryg. Ireneusz Plebański, Zastępca Dyrektora Izby Celnej Dariusz Pawłowski, Dyrektor ABW płk Arkadiusz Brudka, Szef WSzW kmdr Dariusz Bednarczyk, Szef RZI płk Ireneusz Michoń, Komendant OŻW Szczecin płk Lech Tobolewski, Zastępca Komendanta Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej płk Jan Dąbrowski, Komendant 109 Szpitala Wojskowego płk Dariusz Ksiądz, Komendant Garnizonu ppłk Mirosław Pieczykolan, Komendant WKU Szczecin ppłk Wojciech Kordański, Zastępca Szefa RWŁ mjr Karol Delegacz, Dowódca 12 BZ płk Krzysztof Stachowiak, Dowódca 12 BR mjr Krzysztof Kiszczeński, Dyrektor WAM Leszek Szydłowski, Kierownik Klubu Garnizonowego mjr Robert Kopij, kapelmistrz kpt Jarosław Michałko.
Mszę św. wraz z Biskupem Polowym WP koncelebrowali: ks. ppłk Ryszard Stępień - proboszcz miejscowej wojskowej parafii, ks. prał. płk Józef Kubalewski – dziekan Pomorskiego Okręgu Wojskowego, o. Leszek Pestka – dziekan Dekanatu Szczecin-Śródmieście, ks. prał. Aleksander Ziejewski – proboszcz Parafii św. Jana Chrzciciela, ks. kan. Jan Kazieczko – proboszcz Parafii św. Jakuba, ks. Adam Staszczak – probosz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ks. ppłk Ryszard Rozdeba – kapelan Pomorskiego Oddziału Straży Granicznej oraz ks. mjr Piotr Wszelaki proboszcz Parafii Wojskowej a także poprzedni proboszczowie Parafii Wojskowej w Szczecinie: ks. płk w st. spocz. Kazimierz Antoniewicz oraz ks. prał. płk Jan Wołyniec.
Obecnie posługę duszpasterską w Parafii Wojskowej w Szczecinie pełnią: Ks. ppłk Ryszard Stępień – proboszcz, ks. por. Piotr Michał Kowalczyk – wikariusz oraz ks. ppor. Jarosław Nowak - wikariusz.
Ks. ppłk Ryszard Stępień otrzymał święcenia kapłańskie w 1992 r., w duszpasterstwie wojskowym pracuje od 1994 roku, od października 2006 roku pełni funkcję proboszcza Parafii Wojskowej w Szczecinie; Jest także kapelanem Izby Celnej i Urzędu Celnego w Szczecinie oraz kapelanem Komendy Regionalnej Straży Ochrony Kolei w Szczecinie i Rejonu Straży Ochrony Kolei w Szczecinie.
Ks. por. Michał Piotr Kowalczyk otrzymał święcenia kapłańskie w 2002 roku; w duszpastestwie wojskowym jest od 2005 roku; od lutego 2008 r. pełni funkcję kapelana Wielonarodowego Korpusu Północny – Wschód.
Ks. ppor. Jarosław Nowak, wyświęcony na kapłana w 1999 r., w duszpasterstwie wojskowym od 2008 r., od września 2008 pełni posługę wikariusza i kapelana 109 Szpitala Wojskowego.
Ks. płk Zbigniew Kępa (kepa@ordynariat.pl)
Historia kościoła garnizonowego w Szczecinie (z kazania Biskupa Polowego Wojska Polskiego)
Zbudowany on został w latach 1906-1909 według projektu berlińskiego architekta Jurgena Krogera. Nosił wówczas wezwanie Bugenhagena i służył nowo utworzonej (w 1900 r.) parafii protestanckiej. Wnętrze kościoła przewidziano wówczas dla około 1500 osób. Budowla miała 35 m. długości, 23 m. szerokości i 17m. wysokości z 65 metrową wieżą. Kościół usytuowany jest w centrum miasta, na terenie dawnego (XIX w.) cmentarza wojskowego.
W 1944 roku kościół został częściowo zniszczony w czasie bombardowania miasta. Uszkodzone były dachy, potłuczone witraże, zniszczone organy.
15 marca 1947 roku Okręgowy Urząd Likwidacyjny z Szczecinie na podstawie „Dekretu o majątkach opuszczonych i poniemieckich” przekazał Duszpasterstwu Wojska Polskiego obrządku rzymsko-katolickiego w Szczecinie zarząd gmachu kościelnego wraz z przynależną parcelą znajdującego się w Szczecinie przy Placu Zwycięstwa.
Obowiązki duszpasterskie w tym czasie spełniał ks. mjr Andrzej Wystrychowski. Po odgruzowaniu i zabezpieczeniu dachu świątyni w dniu 24 października 1948 roku zostaje ona poświęcony jako Kościół Garnizonowy p.w. św. Wojciecha
Lata 1949-1957 – to zastój w pracach nad odbudową świątyni (czas pobytu ks. mjra Guzowskiego oraz ks. mjra Frankowskiego)
5 września 1957 roku proboszczem kościoła zostaje ks. Władysław Bąk. Dzięki ogromnemu zaangażowaniu w pracy duszpasterskiej zjednuje wielu sympatyków dla wojskowej świątyni. Z Ministerstwa Obrony Narodowej udaje się uzyskać 450 000 zł na remont kościoła.
W latach 1966-1971 obowiązki duszpasterskie sprawuje ks. ppłk Piotr Mazurek, natomiast w latach 1971-1980 ks. mjr Antoni Golembski. Za czasów jego proboszczowania kościół zostaje pokryty blachą miedzianą oraz zostają wstawione nowe witraże.
Kolejnymi rządcami kościoła byli: ks. mjr Zygmunt Gola (1980-1986), ks. mjr Janusz Bąk (1986-1993) oraz ks. ppłk Kazimierz Antoniewicz (1993-1996). Dzięki staraniom ks. ppłk Kazimierza Antoniewicza dokonano wymiany instalacji cieplnej oraz oczyszczenia i pomalowania ścian wewnątrz świątyni.
Biskup Polowy Sławoj Leszek Głódź erygował z dniem 21 stycznia 1993 roku przy tym kościele Parafię Wojskową p.w. św. Wojciecha.
1 lipca 1996 roku proboszczem Parafii został mianowany ks. mjr Jan Wołyniec. Dokonał on zmiany usytuowania ołtarzy bocznych, nowego oświetlenia ołtarzy oraz wymiany nagłośnienia.
26 października 1998 roku rozpoczęło się czyszczenie i konserwacja elewacji wieży świątyni, a w następnym roku całej elewacji kościoła.
15 października 2006 roku proboszczem został mianowany ks. ppłk Ryszard Stępień. W kościele został przeprowadzony remont rynien, aby zlikwidować zalewanie bocznych ścian kościoła.
8 października 2007 roku ks. proboszcz ppłk Ryszard Stępień poświęcił obraz Jezusa Miłosiernego, który został umieszczony na filarze prezbiterium. Obraz został ufundowany przez anonimową osobę. Został namalowany przez p. Edwarda Rogalskiego. Ramę do obrazu wykonał pan Zbigniew Dębski.
W niedzielę 23 grudnia 2007 roku poświęcone zostały dwa nowe dębowe konfesjonały wykonane przez p. Zbigniewa Dębskiego.
W pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia 2007 roku poświęcony został krzyż procesyjny wykonany przez p. Andrzeja Wołyńca.
W dniach 18 sierpnia do 10 września 2008 roku w kościele garnizonowym trwał remont ścian polegający na usunięciu grzyba powstałego na skutek zacieków, konserwacji ścian impregnatem, uzupełnieniu tynków i malowaniu tychże elementów. Remont wykonała firma „Dachy Bocian” ze Szczecina.
Od 8 do 12 września 2008 roku wykonano renowację posadzki, której koszty zostały pokryte ze składek wiernych uczęszczających do kościoła garnizonowego w Szczecinie. Renowacja polegała na oczyszczeniu terakoty oraz położeniu polimeru utwardzonego na gorąco, co spowodowało przywrócenie poprzedniego blasku. Renowację wykonała firma Eko-Pol z Czerniewic.
Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć Kliknij, aby powiekszyć
ORDYNARIAT-FB
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;