Czwartek, 30 marzec 2017 r.
Amelii, Dobromira, Leonarda
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Bez umartwienia nie ma świętości. Umartwienie to wyrzeczenie się czegoś, co można mieć, dla miłości Chrystusa.

bł. ks. S.W. Frelichowski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Dokumenty kościelne

2016-11-21
List apostolski Misericordia et misera

2016-10-25
Instrukcja dotycząca pochówku ciał zmarłych oraz przechowywania prochów w przypadku kremacji

2016-01-17
Orędzie Papieża Franciszka na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy 2016 r. (17 stycznia 2016)
„Migranci i uchodźcy są dla nas wyzwaniem. Odpowiedź daje Ewangelia miłosierdzia”

2016-01-01
Przezwycięż obojętność i zyskaj pokój. Orędzie Ojca Świętego Franciszka na Światowy Dzień Pokoju 2016 (Papież Franciszek)

2015-09-29
Orędzie Ojca Świętego Franciszka do Młodych z okazji XXXI ŚDM

2015-04-12
Papieska bulla „Misericordiae vultus” (dokument)

2015-01-01
Orędzie Ojca Świętego Franciszka na 48. Światowy Dzień Pokoju (dokument)

2014-01-01
„Braterstwo podstawą i drogą do pokoju”. Orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Pokoju

2013-03-05
O wyzwaniach bioetycznych, przed którymi stoi współczesny człowiek (dokumentacja)

2013-02-23
Dekret biskupa polowego ogłaszający Rok Błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego, Patrona Harcerstwa Polskiego

2013-02-01
Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Wielki Post 2013

2012-12-23
Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju – "BŁOGOSŁAWIENI POKÓJ CZYNIĄCY" (1.I.2012)

2012-06-19
Zgoda Stolicy Apostolskiej na włączenie do kalendarza Ordynariatu Polowego wspomnienia błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki

2012-01-12
Nota zawierająca wskazania duszpasterskie na Rok Wiary

2011-10-13
Dekret przyznający Medal Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki

2011-10-05
Dekret ustanawiający Medal Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki

2011-09-19
Dekret powołujący Komisję ds. Budownictwa Sakralnego i Sztuki Kościelnej

2011-06-06
Dekret Biskupa Polowego Józefa Guzdka w sprawie jurysdykcji księży kapelanów do ważnego asystowania przy zawieraniu związków małżeńskich

2011-05-15
Orędzie Benedykta XVI na 48. Światowy Dzień Modlitw o Powołania

2011-01-16
Orędzie Benedykta XVI na 97. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy „Jedna rodzina ludzka”

2010-12-19
Bulla Benedykta XVI mianująca bpa Józefa Guzdka biskupem polowym Wojska Polskiego

2010-09-18
Orędzie Benedykta XVI na 44. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu: "Kapłan i duszpasterstwo w świecie cyfrowym: nowe media w służbie Słowa". (dokument)

2010-01-01
Orędzie Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju - 1 stycznia 2010 roku

2009-04-23
Statut Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

2009-03-18
ŻYWE SŁOWO BOŻE: List do kapłanów na Wielki Czwartek 2009
Pragniemy przede wszystkim wyrazić wam wdzięczność za stałą i ofiarną posługę ludowi Bożemu w naszej Ojczyźnie, a także poza jej granicami.

1996-03-12
Dekret erygujący Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego

1992-12-07
INSTRUKCJA BISKUPA POLOWEGO O STRUKTURZE DUSZPASTERSKIEJ ORDYNARIATU POLOWEGO WOJSKA POLSKIEGO

1991-02-21
DEKRET KONGREGACJI ds. BISKUPÓW zatwierdzający Statuty Ordynariatu Polowego w Polsce

1991-01-21
STATUT ORDYNARIATU WOJSKOWEGO czyli POLOWEGO W POLSCE

1991-01-21
BULLA NOMINACYJNA OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II DLA SŁAWOJA L. GŁÓDZIA

1991-01-21
DEKRET KONGREGACJI ds. BISKUPÓW PRZYWRACAJĄCY ORDYNARIAT POLOWY W POLSCE

1986-04-21
"SPIRITUALI MILITUM CURAE" Konstytucja Apostolska na temat ordynariatów wojskowych Ojca Świętego Jana Pawła II

0000-00-00
List Sekretariatu Stanu Stolicy Apostolskiej do Biskupa Polowego WP z okazji 90. rocznicy ustanowienia Biskupstwa Polowego

0000-00-00
Instrukcja „Dignitas personae” - cz. I i cz. II

0000-00-00
Instrukcja „Dignitas personae” - cz. III

0000-00-00
Biskup Polowy WP otrzymał Honorowe Obywatelstwo Miasta Lidzbark Warmiński (dokumentacja)

0000-00-00
Biskup Polowy Wojska Polskiego erygował Dekanat Wojsk Specjalnych (1 VIII 2008)

0000-00-00
Zarządzenie Biskupa Polowego WP w sprawie obchodu Roku Świetego Pawła

0000-00-00
Przemówienie Benedykta XVI na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych (dokumentacja)

0000-00-00
Ks. phm. Ronald Rafał Kasowski – wybrany przez 343. Zebranie Plenarne KEP - Naczelnym Kapelanem ZHP

0000-00-00
Biskup Polowy - Członkiem Rady ds. Duszpasterstwa Młodzieży

0000-00-00
Porozumienie między Ministrem Finansów i Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Celnej w sprawie organizacji i funkcjonowania katolickiego duszpasterstwa Służby Celnej

0000-00-00
Porozumienie między Komendantem Głównym Policji i Delegatem Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa w Policji

0000-00-00
List biskupów Polskich do kapłanów na Wielki Czwartek 2007

0000-00-00
Dekret erekcyjny Kapituły Katedralnej Ordynariatu Polowego w Polsce (21 I 2006)

0000-00-00
Orędzie Ojca Świętego Benedykta XVI na Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 2007 roku

0000-00-00
List Ojca Świętego Benedykta XVI w 90. rocznicę bitwy pod Verdun

0000-00-00
Zeugen des Glaubens in Christus Jesus und Wachter des Friedens. Botschaft an die Militärseelsorger und an die ihnen anvertraute soldatische Familie

0000-00-00
Pismo Arcybiskupa Józefa Michalika informujące o decyzji Episkopatu Polski o włączeniu funkcjonariuszy Służby Celnej do duszpasterstwa wojskowego, prowadzonego przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego

0000-00-00
Bulla nominacyjna Jana Pawła II dla Księdza Prałata Tadeusza Płoskiego z 16 października 2004 roku

0000-00-00
Normy Konferencji Episkopatu Polski dotyczące występowania duchownych i osób zakonnych oraz przekazywania nauki chrześcijańskiej w audycjach radiowych i telewizyjnych

0000-00-00
DEKRET zrównujący jurysdykcję Biskupa Polowego z Biskupem Diecezjalnym

0000-00-00
STATUT AKCJI KATOLICKIEJ ORDYNARIATU POLOWEGO

0000-00-00
STATUT RADY KAPŁAŃSKIEJ ORDYNARIATU POLOWEGO WP

0000-00-00
ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II na 1 I 2005 roku

0000-00-00
KONKORDAT MIĘDZY STOLICĄ APOSTOLSKĄ I RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ

0000-00-00
PROTOKÓŁ Z INGRESU DO KATEDRY POLOWEJ WP KS. BP. SŁAWOJA L. GŁÓDZIA

Nasza Służba 06/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;