Niedziela, 24 wrzesień 2017 r.
Dory, Gerarda, Maryny
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Raduj się raczej z karcenia niż z pochlebstwa; uciekaj od wazeliniarzy, bo są gorsi od nieprzyjaciół.

Pitagoras
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Kalendarium - 2004 r.
8 I
- Wręczenie Dyplomów Benemerenti 2004 r. w Katedrze Polowej WP – laureaci Grupy Poszukiwawczo-Ratownicze Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku i Nowym Sączu oraz program satelitarny TVP S. A. TV Polonia. Patrz: NS, nr 2/2004 r., s. 3.

15 I
- Promocja albumu „Papież Jan Paweł II z Wojskiem polski i świata” w Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie. Patrz: NS, nr 2/2004 r., s. 6.

10 I
- Konferencja „Różne oblicza Europy” w Białymstoku – referat Bp S. L. Głódzia „Duszpasterstwo wojskowe w Europie”. Patrz: NS, nr 2/2004 r., s. 8-9.
- VII Ogólnopolskie Spotkanie Opłatkowe Krwiodawców w Katedrze Polowej WP – NS, nr 3, 2004 r., s. 11.

14 I
- Pogrzeb śp. ks. ppłka Zbigniewa Mieczysława Stefaniaka w Poniatowicach k. Oleśnicy. Patrz: NS, nr 3/2004 r., s. 8.

29 I
- Poświęcenie i odsłonięcie pomnika Bpa Władysława Bandurskiego w Ostrowie Mazowieckiej-Komorowie. Patrz: NS, nr 2/2004 r., s. 9.

1 II
- Baza Al.-Kut –Msza św. w intencji żołnierzy II zmiany rozpoczynających służbę w Iraku, pooczątek posługi polskich kapelanów, NS, nr 5/2004 r., s. 14-15.

2-6 II
- XV Międzynarodowa Konferencja Szefów Kapelanów Wojskowych Europy i Ameryki Północnej w Atenach. Patrz: NS, nr 4/2004 r., s. 5.

19 II
- 13. rocznica przywrócenia Ordynariatu Polowego WP, Katedra Polowa WP, spotkanie w gmachu Sądu Najwyższego. Patrz: NS, nr 5/2004 r., s. 3.

6-10 III
- Wizyta Biskupa Polowego WP w Iraku, Babilon. Patrz: NS, nr 6/2004 r., s. 4.

9 III
- Pogrzeb śp. płka Jana Sadowskiego, Katedra Polowa WP, jednego z najstarszych oficerów KOP. Patrz: NS, nr 6/2004 r., s.7.

22-23 III
- Rekolekcje wielkopostne dla polskich żołnierzy w Al.-Kut, Irak. Patrz: NS, nr 7/2004 r., s. 7.

24 III
- 60. rocznica „Wielkiej ucieczki” w Żaganiu. Patrz: NS, nr 7/2004 r., s. 10 i 15.

17 IV
- Msza św. w 210. rocznicę wybuchu Powstania Kościuszkowskiego w Katedrze Polowej WP. Patrz: NS, nr 8/2004 r., s. 4.
- 85. rocznica powstania Związku Inwalidów wojennych RP, Msza św. w Katedrze Polowej, NS, nr 9, 2004 r., s. 7 i 10.

3 V
- Msza św. w intencji Ojczyzny w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie. Patrz: NS, nr 9/2004 r., s. 3-5.

5-9 V
- II Międzynarodowa Chrześcijańska Konferencja Oficerów i Podchorążych, Troki k. Wilna , Republika Litwy. Patrz: NS, nr 11, 2004 r., s. 8.

13 V
- Otwarcie przychodni w Al. Imam w Iraku, którą wyremontowano i wyposażono z funduszy Caritas Polska. Patrz: NS, nr 11/2004 r., s. 8.

18 V
- 60. rocznica Bitwy pod Monte Cassino, Msza św. polowa na Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino. Patrz: NS, nr 10/2004 r., s. 7.

22 V
- VII Ogólnopolska Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi na Jasną Górę. Patrz NS, nr 12/2004 r., s. 9.

27-28 V
- Konferencja Księży Kapelanów, Zegrze k. Warszawy. Patrz: NS, nr 13/2004 r., s. 4.

30 V
- Święcenia kapłańskie w Katedrze Polowej WP. Patrz: NS, nr 12/2004 r., s. 5.

31 V-1 VI
- 52 Konferencja Naczelnych Kapelanów Sił Powietrznych NATO w Dęblinie. Patrz: NS, nr 12/2004 r., s. 7 i 10.

18 VI
- Pogrzeb śp. gen. bryg. Waleriana Czumy. Patrz: NS, nr 13/2004 r., s. 5.

19 VI
- Uroczystości pogrzebowe śp. Płka Ryszarda Kuklińskiego w Katedrze Polowej WP. Patrz: NS, nr 12/2004 r., s. 3.

20 VI
- Poświęcenie sztandaru Bazyliki Św. Elżbiety we Wrocławiu. Patrz: NS, nr 13/2004 r., s. 3.

17 VII
- Ojciec Święty Jan Paweł II podniósł do godności arcybiskupa ad personam biskupa polowego Wojska Polskiego Sławoja Leszka Głódzia. Patrz: NS, nr 14/2004 r., s. 3.

17-18 VII
- Uroczyste obchody 60. rocznicy wyzwolenia Loreto i Ankony. Patrz: NS, nr 14/2004 r., s. 14-15.

30 VII
- Uroczystości pogrzebowe śp. gen. Antoniego Chruściela „Montera” w Katedrze Polowej w Warszawie. Patrz: NS, nr 14/2004 r., s. 5.

31 VII
- Msza św. polowa w intencji poległych i żyjących powstańców warszawskich w 60. rocznicę wybuchu Powstania, Plac przy pomniku Powstania Warszawskiego. Patrz: NS, nr 14/2004 r., s. 7.

1 VIII
- Kanclerz Niemiec Gerhard Schröder i Premier Marek Belka w Kaplicy Katyńskiej Katedry Polowej WP oddali hołd pomordowanym na Wschodzie polskim oficerom. Patrz: NS, nr 14, 2004 r., s. 10.

26 VIII
- Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Księdza Arcybiskupa „ad personam” Sławoja Leszka Głódzia, dotychczasowego Biskupa polowego Wojska Polskiego biskupem diecezjalnym (ordynariuszem) Diecezji Warszawsko-Praskiej. Patrz: NS, nr 15/2004 r., s. 3.

23 IX
- Pożegnanie Abpa S. L. Głódzia przez Aleksandra Kwaśniewskiego, Prezydenta RP, Pałac Prezydencki w Warszawie. Patrz: NS, nr 16/2004 r., s. 13-14.

26 IX
- Pożegnanie Abpa S. L. Głódzia z Wojskiem Polskim, Plac Piłsudskiego w Warszawie. Patrz: NS, nr 16/2004 r., s. 9-10.

27-30 IX
- Rekolekcje kapelanów wojskowych, Jasna Góra. Patrz: NS, nr 17, 2004 r., s. 3.

2 X
- Pożegnanie Abpa S. L. Głódzia z Katedrą Polową i Ingres Abpa S. L. Głódzia do Bazyliki Św. Michała Archanioła i Św. Floriana w Warszawie. Patrz: NS, nr 17/2004 r., s. 4.

16 X
- Ojciec Święty Jan Paweł II mianował Ks. Prałata Tadeusza Płoskiego Kanclerza Kurii Polowej, Biskupem Polowym Wojska Polskiego. Patrz: NS, nr 18, 2004 r., s. 4.

30 X
- Święcenia biskupie i Ingres z ceremoniałem Wojskowym Biskupa Polowego WP Ks. Prałata Tadeusza Płoskiego, Katedra Polowa w Warszawie. Patrz: NS, nr 19, 2004 r., s. 4.

7 XI
- Uroczystości w 40. rocznicę śmierci Abp Józefa Gawlin, Rudnik (miejsce urodzenia Abpa Gawliny). Patrz: NS, nr 20, 2004 r., s. 10.

8 XI
- Aleksander Kwaśniewski, Prezydent RP wręczył nominację na stopień generała brygady Biskupowi Polowemu WP Tadeuszowi Płoskiemu. Patrz: NS, nr 20/2004 r., s. 3-4.

15 XI
- Msza św. o beatyfikację Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i Matki Bożej Częstochowskiej, Bartoszyce. Patrz: NS, nr 21/2004 r., s. 7.

19 XI
- Uroczystości pogrzebowe śp. gen. bryg. pilota Stanisława Skalskiego, Katedra Polowa WP w Warszawie. Patrz: NS, nr 21/2004 r., s. 10.

25-26 XI
- 330 Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski mianowało Biskupa Polowego WP Tadeusza Płoskiego Krajowym Duszpasterzem Kombatantów, Jasna Góra. Patrz: NS, nr 22/2004 r., s. 2.

7 XII
- Biskup Polowy WP Tadeusz Płoski odwiedził polskich żołnierzy pełniących służbę w Bagram, Afganistan. Patrz: NS, nr 22/2004 r., s. 4.

8 XII
- Centralne obchody Uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP i 100lecie kościoła garnizonowego w Lublinie. Patrz: NS, nr 22/2004 r., s. 8-9.
oprac. Rafał Chromiński
Nasza Służba 15/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;