Sobota, 23 wrzesień 2017 r.
Bogusława, Liwiusza, Tekli
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Troszcz się tyle, na co ci moc pozwala twoja. Co jest ponad nią, pozwól Bogu się zatroszczyć.

Sokrates
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Kalendarium - 2003 r.
11 I
Biskup Sławoj L. Głódź udzielił święceń kapłańskich diakonowi Tomaszowi Paroniowi; Katedra Polowa w Warszawie. Patrz: NS nr 3/2003 r., s. 8.

14 I
- Uroczystości pogrzebowe sp. ks. ppłka Bolesława Bugzela, kościół Św. Krzyża w Lesznie. Patrz: NS nr 3/2003 r., s. 15.

25 I
- Ks. mjr Augustyn Rosły, kapelan Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Bagram w Afganistanie został odznaczony amerykańskim medalem. Baza Bagram, Afganistan. Patrz: NS nr 4/2003 r., s. 15.

26 I
- Wręczenie Dyplomów Benemerenti 2003 r. w Katedrze Polowej WP - laureaci Płk prof.dr hab. n. medycznych Cezary Szczylik i Red. Andrzej Zalewski. Koncert kolęd w wykonaniu Ireny Santor. Patrz: NS nr 3/2003 r., s. 3-4.
- Dzień Islamu w Polsce. Spotkanie chrześcijańsko-muzułmańskie w Centrum Szkolenia Straży Granicznej w Kętrzynie. Patrz: NS nr 4/2003 r., s. 11 i 15.

3-7 II
- 14. Konferencja Szefów Kapelanów Wojskowych Europy i USA. Tallin, Estonia. Patrz: NS nr 5/2003 r., s. 11.

11 II
- Z okazji Światowego Dnia Chorego Bp S. L. Głódź celebrował Mszę św. w intencji chorych w kaplicy Wojskowego Instytutu Medycznego. Bp Głódź udzielił Sakramentu Chorych i spotkał się z chorymi w salach. Patrz: NS nr 4/2003 r., s. 7.

20 II
- 12. rocznica przywrócenia Ordynariatu Polowego. Msza św. koncelebrowana przez księży kapelanów w Katedrze Polowej w Warszawie. Wystąpienia Pana Wojciecha Siemiona, gen. broni Edward Pietrzyka, dowódcy Wojsk Lądowych, por. mar. Katarzyny Filimoniuk, psychologa i ks. Arkadiusza Nowaka, kamilianina. Patrz: NS nr 5/2003 r., s. 3-4.

22 II
- Ogłoszenie bł. ks. phm. Stefana Wincentego Frelichowskiego, kapłana i męczennika patronem polskiego harcerstwa. Podczas Mszy św. w Katedrze Polowej Bp Andrzej Suski przekazał Bp. Głódziowi relikwiarz bł. ks. Frelichowskiego. Patrz: NS nr 5/2003 r., s. 9.

15-16 II
- Uroczystości jubileuszowe 10-lecia utworzenia parafii wojskowej w Kielecach. Patrz: NS nr 5/2003 r., s. 10.

2 III
- Grupa amerykańskich oficerów, słuchaczy Air War College uczestniczyła we Mszy św. w Katedrze Polowej w Warszawie. Patrz: NS nr 6/2003 r., s. 10.

19 III
- Bp Głódź pobłogosławił I Klinikę Ortopedii. Instytut Medycyny Wojskowej w Warszawie. Patrz: NS nr 7/2003 r., s. 7.

20 III
- Bp Głódź sprawował Mszę św. w intencji pokoju, Kaplica w Pałacu Prezydenckim w Warszawie. Patrz: NS nr 7/2003 r., s. 3.

21 III
- Uroczystości pogrzebowe śp. ks. płka Floriana Klewiady, ostatniego Dziekana generalnego WP. Mszy św. w kościele Najświętszego Zbawiciela w Warszawie przewodniczył S. L. Głódź. Patrz: NS nr 7/2003 r., s. 15.

25 -26 III
- Międzynarodowym Kurs Formacyjny dla Katolickich Kapelanów wojskowych w dziedzinie prawa humanitarnego w Watykanie. Ojciec Święty Jan Paweł II skierował przesłanie do kapelanów wojskowych uczestniczących w Kursie. Patrz: NS nr 8/2003 r., s. 3.

25 III
- Gen. James Lee Jones, Naczelny Dowódca Sojuszniczych Sił Zbrojnych NATO odwiedził Katedrę Polową w Warszawie i zapalił znicz w Kaplicy Katyńskiej. Patrz: NS nr 8/2003 r., s. 11.

26 III
- Bp Głódź został odznaczony Krzyżem Zasługi Światowej Federacji Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK). Jest to najwyższe odznaczenie Federacji Światowej SPK. Kuria polowa WP. Patrz: NS nr 8/2003 r., s. 15.

30 III
- Bp Głódź przewodniczył Mszy św. w 60. rocznicę "Akcji pod Arsenałem". Patrz: NS nr 8/2003 r., s. 14.

1 IV
- Uroczystości pogrzebowe śp. Zdzisława Krzyszkowiaka. Mszy św. w Katedrze Polowej przewodniczył Bp Głódź. Patrz: NS nr 8/2003 r., s. 15.

16 IV
- Bp Głodź przewodniczył Mszy św. i intencji saperów z okazji ich Święta. Patrz: NS nr 9/2003 r., s. 14.

30 IV
- Admirał Antonio Moreno Barbera, Szef Sztabu Obrony Sił Zbrojnych Królestwa Hiszpanii odwiedził Katedrę Polową w Warszawie. Patrz: NS nr 11/2003 r., s. 15.

30 IV
- Podpisanie porozumienia pomiędzy Caritas Ordynariatu Polowego WP a Ministerstwem Obrony Narodowej. Warszawa. Patrz: NS nr 11/2003 r., s. 15.

16-18 V
- Grupa 160. żołnierzy ze wszystkich rodzajów sił zbrojnych i funkcjonariusze Straży Granicznej uczestniczyła w 45. Międzynarodowej Pielgrzymce Żołnierzy do Lourdes. Pielgrzymka odbywała się pod hasłem "Jeden Lud Boży z wielu narodów". Patrz: NS nr 11/2003 r., s. 15.

24 V
- VI Krajowa Pielgrzymka Honorowych Dawców Krwi na Jasną Górę. Mszy św. na Wałach jasnogórskich przewodniczył ks. płk Henryk Polak, dziekan 2. Korpusu Powietrzno-Zmechanizowanego. Patrz: NS nr 12/2003 r., s. 14.

26-29 V
- Zgrupowanie poligonowe księży kapelanów w Łomnej k. Birczy (Bieszczady). Patrz: NS nr 12/2003 r., s. 8-9.

27 V
- Uroczystości pogrzebowe śp. Leokadii Głódź, Mamy Bpa S. L. Głódzia w Bobrówce. Patrz: NS nr 12/2003 r., s.10-11.

28 V
- Ks. płk Sławomir Żarski, dziekan Wojsk Lądowych pobłogosławił sztandar Gimnazjum im. Ks. płka prał. Tadeusza Dłubacza. Bircza. Patrz: NS nr 12/2003 r., s. 8-9.

1 VI
- Bp Głódź udzielił święceń kapłańskich trzem diakonom Ordynariatu Polowego. Katedra Polowa w Warszawie. Bp Głodź pobłogosławił nowe spiżowe drzwi Katedry Polowej ufundowane prze Marynarkę Wojenną i Siły Powietrzne. Patrz: NS nr 12/2003 r., s. 6-7.

5-6 VI
- Konferencja poprzedzająca 80. rocznicę powstania Korpusu Ochrony Pogranicza w której uczestniczyli kapelani dekanatu Straży granicznej. Centrum Szkolenia SG w Kętrzynie. Patrz: NS nr 14/2003 r., s. 15.

8 VI
- Ks. ppłk Jarosław Antoszewski, kapelan PKW KFOR pobłogosławił tablicę ku czci polskich żołnierzy
- Pawła Legenckiego i Piotra Mikulowskiego, którzy zginęli w wyniku wybuchu miny w czasie wykonywania zadań służbowych w Macedonii. Góry w okolicach Kumanova, Macedonia. Patrz: NS nr 15/2003 r., s. 14.

8 VI
- Bp Głódź poświęcił kościół garnizonowy w Świdwinie. Patrz: NS nr 13/2003 r., s. 9.

19 VI
- Kard. Angelo Sodano, Sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej odwiedził Katedrę Polową i złożył kwiaty na Cmentarzu Żołnierzy Włoskich. Patrz: NS nr 13/2003 r., s. 14.

22 VI
- Nadanie kościołowi garnizonowemu Św. Elżbiety tytułu Bazyliki Mniejszej. Patrz: NS nr 13/2003 r., s. 3-4.

31 VII
- Bp S. L. Głódź udzielił błogosławieństwa żołnierzom wyjeżdżającym do Iraku. Plac apelowy 12. Brygady Zmechanizowanej w szczecinie. Patrz: NS nr 14/2003 r., s. 10.

5 VIII
- Grupa 700 żołnierzy wszystkich rodzajów sił zbrojnych, funkcjonariusze Straży Granicznej, 36 żołnierzy Bundeswehry i 40 żołnierzy słowackich wyruszyło z Katedry Polowej na Jasną Górę w pielgrzymce pieszej. Wraz z żołnierzami słowackimi pielgrzymował Bp František Rabek, Biskup Polowy Armii Słowackiej. Patrz: NS nr 14/2003 r., s. 3.

27 VIII
- Biskup Polowy S. L. Głódź pobłogosławił Pomnik ku czci Lotników Polskich poległych w latach 1939-45. Park Piłsudskiego, na skraju Pola Mokotowskiego w Warszawie. Patrz: NS nr 15/2003 r., s. 3.

31 VIII - 4 IX
- Biskup S. L. Głódź odwiedził polskich żołnierzy w Iraku. Patrz: NS nr 16/2003 r., s. 4-6.

2 IX
- Gen. broni Sandro Ferracuti, dowódca Sił Powietrznych Włoch z małżonką odwiedził Katedrę Polową. Patrz: NS nr 15/2003 r., s. 14.

6 IX
- Ks. płk Józef Srogosz, dziekan Sił Powietrznych pobłogosławił Pomnik ku czci żołnierzy Armii Krajowej na terenie Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu. Patrz: NS nr 17/2003 r., s. 5-11.

20 IX
- 10 lecie parafii wojskowej w Żaganiu. Patrz: NS nr 17/2003 r., s. 15.

22-25 IX
- Rekolekcje kapelanów wojskowych na Jasnej Górze. Patrz: NS nr 17/2003 r., s. 7.

26 IX
- Rodziny żołnierzy z 10. Opolskiej Brygady Logistycznej, pełniących misje pokojowe w Iraku, Afganistanie, Macedonii, Kosowie, Bośni, na Wzgórzach Golan i w Libanie wraz ze swoim kapelanem ks. mjr Henrykiem Kaczmarkiem modliły się na Jasnej Górze. Patrz: NS nr 19/2003 r., s. 10.

1 X
- 70. rocznica konsekracji kościoła garnizonowego p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Lublinie. Mszy św. przewodniczył Bp S. L. Głódź. Patrz: NS nr 20/2003 r., s. 11.

3 X
- Bp S. L. Głódź pobłogosławił nowo wybudowaną Strażnicę SG w Szudziałowie na terenie Podlaskiego Oddziału SG. Patrz: NS nr 19/2003 r., s. 15.

6 X
- Bp S. L. Głódź przewodniczył Mszy św. w 60. rocznicę bitwy pod Lenino. Katedra Polowa w Warszawie. Patrz: NS nr 19/2003 r., s. 11.

15 X
- Sympozjum międzyuczelniane na temat "Problematyka pokoju u papieży Jana XXIII i Jana Pawła II". Bp S. L. Głódź wygłosił referat "Żołnierz w służbie pokoju i sprawiedliwości", UKSW w Warszawie. Patrz: NS nr 19/2003 r., s. 5-6.

24 X
- 85. rocznica powołania sztabu Generalnego WP i 50. rocznica powstania polskich Misji Pokojowych ONZ. Mszy św. przewodniczył Bp S. L. Głódź, Katedra Polowa w Warszawie. Patrz: NS nr 20/2003 r., s. 14.

26 X
- Jubileusz 10. lecia parafii wojskowej p.w. Św. Andrzeja Boboli w Wesołej. Patrz: NS nr 21/2003 r., s. 14.

5 XI
- Bp Głódź pobłogosławił tablicę ku czci bł. ks. kmdra ppor. Władysława Miegonia, gmach KUL Lublin. Patrz: NS nr 21/2003 r., s. 9-10.

5- 6 XI
- Konferencja Naukowa "Historia duszpasterstwa wojskowego na ziemiach polskich". Bp S. L. Głodź 6 XI 2003 r. wygłosił referat pt. "Duszpasterstwo wojskowe w misjach pokojowych". KUL Lublin. Patrz: NS nr 21/2003 r., s. 9-10.

10 XI
- Bp S. L. Głódź przewodniczył Mszy św. w intencji śp. ppłka Hieronima Kupczyka, pierwszego polskiego żołnierza, który zginął w Iraku, kościół garnizonowy p.w. Św. Wojciecha w Szczecinie. Patrz: NS nr 20/2003 r., s. 6.

14 XI
- Bp S. L. Głódź przewodniczył Mszy św. w intencji 19. włoskich żołnierzy i karabinierów, którzy zginęli w wyniku zamachu samobójczego w Nasirii. Katedra Polowa w Warszawie. Patrz: NS nr 21/2003 r., s. 5.

29 XI
- Bp S. L. Głódź pobłogosławił pomnik Bpa Władysława Bandurskiego w Ostrowii Mazowieckiej Komorowie. Patrz: NS nr 2/2004 r., s. 9.

22 XII
- Bp S. L. Głódź odwiedził podzielił się opłatkiem z polskimi żołnierzami w Camp Babilon w Iraku. Patrz: NS nr 1/2004 r., s. 4-5.

25 XII
- Bp S. L. Głódź przewodniczył Mszy św. transmitowanej przez Telewizję Puls z kościoła OO. Franciszkanów przy ul. Zakroczymskiej w Warszawie. Patrz: NS nr 2/2004 r., s. 14.

oprac. Rafał Chromiński
Nasza Służba 15/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;