Wtorek, 26 wrzesień 2017 r.
Cypriana, Justyny, Łucji
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Dobry Bóg daje mi prawie wszystko to, o co Go proszę, jeśli tylko nie proszę dla siebie.

Św. Proboszcz z Ars
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Kalendarium - 2001 r.
13 I
- Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj L. Głódź w Żaganiu poświęcił plac pod budowę kościoła garnizonowego. Patrz: NS 3/2001, s. 15.

15 I
- Prof. Andrzej Trznadel przekazał na ręce Biskupa Polowego gen. dyw. Sławoja L. Głódzia płaskorzeźbę Matki Bożej Katyńskiej. Rzeźba wykonana na deseczce z obozowej pryczy w tzw. Kozielsku I, czyli obozie rozstrzelanych, wyobraża Matkę Boską, którą nazwano Matką Bożą Rozstrzelanych. Jej autor, Henryk Gorzechowski, wyrzeźbił ją dla swojego syna, który przeżył Kozielsk, nie został rozstrzelany i znalazł się w Griazowcu. Niedługo po jej wykonaniu Henryk Gorzechowski został rozstrzelany w lesie katyńskim. Zmienne losy prowadziły syna Henryka Gorzechowskiego w konwojach do Anglii. Konwój został zatopiony, on jednak ocalił nie tylko swoje życie, ale też schowaną w bluzie nunduru ikonę Matki Bożej, dar od swojego rozstrzelanego w Katyniu Ojca. Patrz: NS 3/2001, s. 13.

19-20 I
- 10-lecie przywrócenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego. Mszy św. w Katedrze Polowej WP przewodniczył ks. kardynał Franciszek Macharski, Metropolita Krakowski. Na uroczystości przybyli m.in. Prezydent Aleksander Kwaśniewski, Zwierzchnik Sił Zbrojnych, Maciej Płażyński, Marszałek Sejmu, Bronisław Komorowski, Minister Obrony Narodowej, bp Giusseppe Mani, Biskup Polowy Włoch, Kevin Vesneu, Naczelny Kapelan Królewskiej Armii Brytyjskiej, ks. płk Ignac Juruś, Naczelny Kapelan Armii Słowackiej, ks. abp Wojciech Ziemba, Metropolita Białostocki i ks. bp Marian Duś, Duszpasterz Policji. Katedrę wypełnili dowódcy wszystkich rodzajów sił zbrojnych z Szefem Sztabu Generalnego WP gen. broni Czesławem Piątasem na czele oraz rektorzy uczelni wojskowych i komendanci szpitali. Posłanie od Nuncjusza Apostolskiego w Polsce ks. abp. Józefa Kowalczyka, który w tym czasie przebywał w Rzymie, odczytał ks. prał. Mirosław Nasierowski. Patrz: NS 3/2001, s. 7.

21 I
- Uroczystość wręczenia Benemerenti w Katedrze Polowej WP. Laureatami Dyplomu Benemerenti zostali Andrzej Przewoźnik oraz Chór Reprezentacyjny Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego pod dyr. A. Banasiewicza. Patrz: NS 3/2001, s. 7.

5-9 II
- XII Konferencja Szefów Kapelanów Europy i Ameryki Północnej w Strasburgu. Polskie duszpasterstwo wojskowe reprezentował Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź, któremu towarzyszył ks. kmdr ppor. Jan Maliszewski. Patrz. NS 5/2001, s. 6-7.

14 II
- Uroczystości pogrzebowe ks. por. Dariusza Strzelczyka w Strawczynie. Liturgii pogrzebowej przewodniczył Wikariusz Generalny ks. płk Jerzy Syryjczyk. Patrz: NS 5/2001, s. 14.

3 III
- Przysięga 500 żołnierzy Garnizonu Warszawa na placu Marszałka Józefa Piłsudskiego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie. Błogosławieństwa żołnierzom udzielił Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź. Patrz: NS 6/2001, s. 10.

7 III
W Dęblinie Biskup Polowy przewodniczył liturgii pogrzebowej tragicznie zmarłych w katastrofie lotniczej pilotów 23. Lotniczej Eskadry Specjalnej: płk. Romualda Czopka i mjr. Jacka Trzcińskiego.

13 III
- Wizyta Biskupa Polowego gen. dyw. Sławoja L. Głódzia w Kościele garnizonowym w Siedlcach w ramach rekolekcji wielkopostnych, które połączone zostały z renowacją Misji świętych. Patrz: NS 7/2001, s. 3.

22 III
- Biskup Polowy uczestniczył w jubileuszu Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia /WITU/ w Zielonce. Po Mszy św. celebrowanej w Kościele św. Jerzego w Zielonce Biskup Polowy poświęcił okolicznościowy obelisk rocznicowy. Patrz: NS 7/2001, s. 15.

31 III
- Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź uczestniczył w uroczystościach 60. rocznicy śmierci gen. Franciszka Kleeberga w Kocku, celebrując Mszę św. i głosząc homilię. Patrz: NS 8/2001, s. 11.

4 IV
- W Wesołej Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź udzielił sakramentu bierzmowania 52 osobom. Biskup Polowy poświęcił zabudowę prezbiterium: ołtarz soborowy, krzyż franciszkański, ambonkę, podstawę i obudowę tabernakulum, dwa obrazy Matki Boskiej Częstochowskiej i patrona parafii św. Andrzeja Boboli. Patrz: NS 6/2001, s. 10.

15 IV
- Biskup Polowy gen. dyw. Słąwoj L. Głódź celebrował Mszę św. i prowadził procesję rezurekcyjną w nowobudującej się świątyni pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Zegrzu k. Warszawy. Patrz: NS 9/2001, s. 15.

3 V
- Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź tradycyjnie celebrował Mszę św. i głosił kazanie w Kościele św. Krzyża w Warszawie. Patrz: NS 10/2001, s. 4-5

4 V
- Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź poświecił w Bielsku-Białej kaplicę na terenie koszar 18. Bielskiego Batalionu Desantowo Szturmowego. Patrz: NS 11/2001, s. 15.

5 V
- Abp Józef Kowalczyk w Katedrze Polowej WP udzielił święceń diakonatu 6 alumnom Wojskowego Seminarium Ordynariatu Polowego WP. Patrz: NS 10/2001, s. 3.

14-18 V
- W Berlinie odbyło się niemiecko-polskie seminarium oficerów. Wśród 12 osobowej delegacji oficerów z Polski byli m.in.: płk Ryszard Borski, Biskup Polowy Ewangelickiego Duszpasterstwa Wojskowego, ks. płk Tadeusz Płoski, reprezentujący Ordynariat Polowy WP i inni. Patrz: NS 11/2001, s. 8.

16 V
- Biskup Polowy gen. dyw. w Katedrze Polowej WP celebrował Mszę św. w 10. rocznicę powstania Straży Granicznej. Patrz: NS 11/2001, s. 9.

18 V
-Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź poświęcił sztandar wojskowy 21. Bazy Lotniczej w Powidzu. Patrz: NS 13/2001, s. 7. -Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź celebrował Mszę św. na lotnisku w Witkowie w intencji pilotów, którzy zginęli podczas wykonywania obowiązków służbowych: ppłk. pil. Macieja Górnikiewicza i por. pil. Arkadiusza Madeja. Patrz: NS 13/2001, s. 7.

18-20 V
- 43. Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy do Lourdes. Polska delegacja liczyła 130 żołnierzy. Po raz pierwszy polscy żołnierze wzięli udział w pielgrzymce do Lourdes w 1990 r. na zaproszenie Wikariusza Generalnego Armii Francuskiej ks. prał Alaina Bouillon. W 1991 r. Odpowiedzialnym za organizację pielgrzymki ze strony polskiej, w łączności z wojskami niemieckimi był ks. prał. Tadeusz Dłubacz. Od 1993 r. pielgrzymami wyjeżdżającymi do Lourdes opiekował się z delegacji Biskupa Polowego ks. płk Leszek Kołoniecki. Patrz: NS 12/2001, s. 9.

21-25 V
- Na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych Drawsko-Pomorskie oraz 12 Brygady Kawalerii Powietrznej Budowo odbyło się szkolenie poligonowe kapelanów wojskowych. Patrz: NS 11/2001. s. 9-10.

26 V
- Biskup Polowy Sławoj L. Głódź na Jasnej Górze przewodniczył Mszy św. podczas 4. Ogólnopolskiej Pielgrzymki Krwiodawców. Organizatorem i inicjatorem pielgrzymki był Klub Honorowych Dawców Krwi we współpracy z Krajowym Duszpasterzem Krwiodawców ks. ppłk. Zenonem Surmą. Patrz: NS 11/2001, s. 7.

27 V
- W Katedrze Polowej WP Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź wyświęcił 5. nowych kapłanów przygotowanych w Warszawskim Seminarium Duchownym do pracy w wojsku. Patrz: NS 11/2001, s. 7.

30 V
- Światowa Fundacja "Zdrowie-Rozum-Serce" przyznała Caritasowi Ordynariatu Polowego WP tytuł "Lidera działalności charytatywnej w Polsce". Patrz: NS 12/2001, s. 12.

31 V-1 VI
- Uroczystości 50-lecia Wojskowej Akademii Technicznej. 31 V Mszę św. celebrował uczelniany kapelan ks. ppłk Stefan Zdasienia, zaś homilie wygłosił Wikariusz Generalny ks. prof. Jerzy Syryjczyk. Patrz: NS 12/2001, s. 5.

18 VI
- Gen. Michael Walker odwiedził Katedrę Polową WP. Dostojnego Gościa powitał Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź.

21 VI
- Śp. ks. płk prał. Tadeusz Dłubacz został patronem Gimnazjum w Birczy. Patrz: NS 13/2001, s. 3.

27 VI
- Zmarł ks. prał. płk Jan Wnuk - proboszcz Parafii Wojskowej w Lublinie. Mszy św. pogrzebowej 30 VI przewodniczył Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź, zaś kazanie wygłosił Metropolita Lubelski Abp Józef Życiński. Patrz: NS 13/2001, s. 12.

1 VII
- Kanclerzem Kurii Polowej WP został ks. prał. płk dr Tadeusz Płoski.

4 VII
- W Centrum Konferencyjnym MON odbyła się konferencja programowana na temat istoty i celów programu rekonwersji kadr w likwidowanych garnizonach. Ordynariat Polowy WP reprezentował ks. płk Tadeusz Płoski. Patrz: NS 12/2001, s. 15

5-8 VII
- Na zaproszenie Duchowej Służby Armii Słowackiej grupa polskich żołnierzy uczestniczyła w wojskowej pielgrzymce do sanktuarium maryjnego w Lewoczy na Słowacji. Opiekę duszpasterską nad pielgrzymami sprawował ks. mjr Adam Prus. Patrz: NS 16/2001, s. 8.

16 VII
- W Raduczu odbyła się uroczystość wręczenia i poświęcenia sztandaru formacji Biuru Ochrony Rządu /BOR/ połączona ze ślubowaniem służby zasadniczej. Uroczystego poświęcenia sztandaru jednostki dokonał ks. prał. płk dr Tadeusz Płoski. Patrz: NS 14/2001, s. 14.

5-14 VIII
- X Piesza Pielgrzymka Żołnierzy na Jasną Górę. Patrz: NS 14/2001, s. 7-9.

18-26 VIII
- Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź przebywał z wizytą duszpasterską w Stanach Zjednoczonych. Biskup Polowy spotkał się z m.in. weteranami i kombatantami w Connecticut oraz Amerykańskiej Częstochowie.

28 VIII
- W Katedrze Polowej WP ks. ppłk Józef Srogosz, Dziekan WLOP, odprawił uroczystą Mszę św. w dniu Święta Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Święto to zostało ustanowione w latach 30. XX w. Upamiętnia ono tryumf polskich pilotów na zawodach w Berlinie w 1932 roku. Słynni F. Żwirko i S. Wigura zwyciężyli wówczas na samolocie polskiej konstrukcji RWD 6. Patrz: NS 16/2001, s. 15.

3 IX
- W Birczy (woj. podkarpackie) miejscowemu Gimnazjum nadano imię ks. prałat Tadeusza Dłubacza oraz odsłonięto pamiątkową tablicę poświęconą jego pamięci. Patrz: NS 15/2001, s. 3.

7 IX
- W Kętrzynie Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź celebrował Mszę św. w Bazylice św. Jerzego przed promocją 220 absolwentów Studium Oficerskiego Straży Granicznej Centrum Szkolenia Straży Granicznej i Centralnego Ośrodka Straży Granicznej w Koszalinie. Patrz: NS 16/2001, s. 15.

12 IX
- Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź w Święto Wojsk Lądowych poświęcił drzwi - wotum żołnierzy Wojsk Lądowych dla Katedry Polowej WP. Patrz: NS 16/2001, s. 4.

30 IX
- W Łasku Biskup Polowy celebrował Mszę św. i poświęcił sztandar 32 Bazy Lotniczej znajdującej się w strukturach 3 Korpusu Obrony Powietrznej. Patrz: NS 19/2001, s. 11.

31 X-3 XI
- Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź złożył wizytę w Kwaterze Głównej NATO w Brukseli. Patrz: NS 20/2001, s. 6.

6 XI
- Biskup Polowy poświecił w Pałacu Prezydenckim tablicę upamiętniającą ofiary terroryzmu z 11 września 2001 r. w Stanach Zjednoczonych. Patrz: 20/2001, s. 5.

10 XI
- Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź poświęcił sztandar II Ośrodka Lotniczego w Radomiu.

11 XI
- Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź celebrował Mszę św. i wygłosił kazanie w Kościele św. Krzyża w Święto Niepodległości. Patrz: NS 20/2001, s. 3-4.

15 XI
- Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź przewodniczył w Katedrze Polowej WP uroczystościom pogrzebowym śp. gen. Stefana Tarnawskiego. Patrz: NS 22/2001, s. 14.

16 XI
- Księża-skauci z różnych krajów Europy odprawili Mszę św. w Katedrze Polowej WP dla harcerzy. Mszy św. przewodniczył ks. Jan Ujma, naczelny kapelan ZHP, z którym koncelebrowało 14 księży-skautów. Patrz: NS 20/2001, s. 3.

16 XI
- Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź poświęcił popiersie Marszałka Józefa Piłsudskiego w siedzibie Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Patrz: NS 22/2001, s. 11.

18 XII
- Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź celebrował Mszę św. w Parafii Wojskowej w Bemowie. Ksiądz biskup został zaproszony z racji odpustu parafialnego, 65. rocznicy pierwszego, drewnianego kościoła oraz 30. rocznicy poświecenia obecnego ołtarza.

1 XII
- Biskup Polowy gen. dyw. Sławoj L. Głódź celebrował w Katedrze Polowej 85. rocznicę istnienia Centralnego Wojskowego Klubu Sportowego "Legia".

oprac. zjk
Nasza Służba 16/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;