Sobota, 23 wrzesień 2017 r.
Bogusława, Liwiusza, Tekli
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Troszcz się tyle, na co ci moc pozwala twoja. Co jest ponad nią, pozwól Bogu się zatroszczyć.

Sokrates
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Kalendarium - 2000 r.
4-16 I
- Wizyta Biskupa Polowego WP w Chicago – Jest on pierwszym Biskupem z Episkopatu Polski, który przyjechał do Polonii Chicagowskiej w 2000 roku, by razem z nią dziękować za dar Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Patrz: NS, nr 4/2000, s. 6.

23 I
- Benemerenti 2000 – Dyplomy Benemerenti Ordynariatu Polowego WP otrzymali 18 Bielski Batalion Desantowo-Szturmowy i redaktor Waldemar Milewicz. Patrz: NS, nr 4/2000, s. 4-5.

7-11 II
- 11 Międzynarodowa Konferencja Szefów Duszpasterstw Wojskowych – Genewa. Temat konferencji ,,Interwencje humanitarne: prawo, powinność, perspektywy. Uczestniczyło w niej 110 przedstawicieli reprezentujących duszpasterstwo wojskowe z 34 krajów świata oraz pięć podstawowych wyznań: katolickie, prawosławne, protestanckie, mojżeszowe i muzułmańskie. Patrz: NS, nr 6/2000, s. 8-9.

23 II
- 9 rocznica przywrócenia Ordynariatu Polowego WP – Nuncjusz Apostolski abp Józef Kowalczyk przewodniczył 23 lutego Mszy Świętej w Katedrze Polowej z okazji 9 rocznicy przywrócenia Ordynariatu Polowego WP. Patrz: NS, nr 6/2000, s. 4.

9 V
- Uroczystość poświęcenia dzwonów na cmentarze w Katyniu, Charkowie i Miednoje – Katedra Polowa WP. Patrz: NS, nr 7/2000, s.5.

4 IV
- W ramach wizyty państwowej Katedrę Polową WP odwiedził prezydent Litwy Waldas Adamkus. Szef państwa litewskiego wysłuchał krótkiego recitalu organowego oraz fragmentów ,,Gorzkich żali” w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego. Patrz: NS, nr 8/2000, s.4.

12 IV
- Jubileusz Wojskowego Kościoła na Wzgórzach Golan – Biskup Polowy Wojska Polskiego nawiedził żołnierzy w czwartej podróży duszpasterskiej na Bliski Wschód. Patrz: NS, nr 9/2000, s. 4.

6 V
- Biskup Polowy Sławoj L. Głódź udzielił święceń diakonatu pięciu alumnom Ordynariatu Polowego WP. Patrz: NS, nr 11/2000, s.4-5.

7 V
- 55 rocznica zakończenia wojny – Biskup Polowy WP przewodniczył Mszy Świętej w Katedrze Polowej WP w intencji poległych na frontach II wojny światowej. W homilii powiedział, że 55 rocznica jest wezwaniem dla nas, abyśmy budowali pokój oparty na ładzie Bożym, na przykazaniach i porządku moralnym. Patrz: NS, nr 11/2000, s. 10.

17 V
- Matka Boża Hetmanka Żołnierza Polskiego w kopii cudownego obrazu peregrynująca po koszarach i jednostkach Garnizonu Warszawskiego nawiedziła Katedrę Polową WP. Mszy Świętej z tej okazji przewodniczył biskup polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź. Patrz: NS, nr 12/2000, s. 4-5.

17 VI
- Uroczystość poświęcenia i otwarcia Cmentarza Wojennego w Charkowie. Patrz: NS, nr 13/2000, s. 2-3.

18 VI
- 30 lat kapłaństwa Biskupa Polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia. Podczas Mszy Świętej dziękczynnej Biskup Polowy został przyjęty do grona kapelanów konwentualnych ad honorem Zakonu Maltańskiego. Patrz: NS, nr 13/2000, s. 4.

25 VI
- Żołnierze w Oleśnicy mają swój Kościół – 25.06 2000r konsekrowana została świątynia p.w. Matki Bożej Miłosierdzia w Oleśnicy. Budowany przez siedemnaście lat i poświęcony przed dziesięciu laty przez nuncjusza apostolskiego arcybiskupa Józefa Kowalczyka budynek został przeznaczony do wyłącznej służby Bożej. Patrz: NS, nr 15/2000, s. 7.

29 VI
- Biskup Głódź poświęcił tablicę ku czci śp. Ks. płk Tadeusza Dłubacza. Patrz: NS, nr 14/2000, s.11.

28 VII
- Prymas Polski i Biskup Polowy poświęcili Cmentarz Wojenny w Katyniu. Patrz: NS, nr 18/2000, s. 10.

1 VIII
- Wielki Jubileusz Zbawienia – Uroczysta Msza Święta przed Katedrą Polową WP – Kilka tysięcy żołnierzy i kadry oficerskiej ze wszystkich garnizonów kraju zgromadziło się 1 sierpnia przed Katedrą Polową WP na Ogólnopolskich Obchodach Wielkiego Jubileuszu w Ordynariacie Polowym WP. Patrz: NS, nr 14/2000, s. 2-4.

13 VIII
- Trzytysięczna Pielgrzymka Piesza Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego zameldowała się na Jasnej Górze – Wielka armia ochotników – pielgrzymów przyszła by dziękować, prosić, błagać .Tę, która tyle wycierpiała, że wszystko rozumie. Cel pielgrzymki wojska do Sanktuarium Jasnogórskiego został osiągnięty. Patrz: NS, nr 15/2000, s. 3 –6.

2 IX
- Otwarcie i poświęcenie cmentarza wojennego w Miednoje. Patrz: NS, nr 16 s. 4.

24 IX
- 80 rocznica Bitwy Niemeńskiej – Berżniki. Patrz: NS, nr 19/2000, s. 10.

26-28 IX
- Jubileuszowe rekolekcje kapelanów wojskowych na Jasnej Górze – Ponad 160 kapelanów brało udział w drodze krzyżowej na wałach jasnogórskich. Rozważania dla poszczególnych stacji przygotowali kapelani. Nauki rekolekcyjne głosił ks. dr Roman Forycki. Patrz: NS, nr 18/2000, s. 3.

10 XI
- Biskup Polowy WP Sławoj Leszek Głódź poświęcił proporzec nowej formacji wojska polskiego Reprezentacyjnego Szwadronu Kawalerii. Patrz: NS, nr 21/2000, s. 5.

13 XI
- Biskup Polowy WP Sławoj Leszek Głódź włączony do zakonu rycerskiego Bożego Grobu w Jerozolimie w randze komandora z gwiazdą. Patrz: NS nr 21/2000, s. 9.

18-19 XI
- Jubileusz Wojska i Policji w Rzymie. Patrz: NS, nr 22/2000, s. 2- 11.
4 XII
- Św. Barbary - Święto Artylerzystów – Toruń – Centralne Obchody- W roku Jubileuszowym 2000 Mszę świętą w Kościele Garnizonowym p.w. św. Katarzyny celebrował Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź wraz z duchowieństwem diecezji toruńskiej. Patrz: NS, nr 1/2001 s.6.


15 XII – Biskup Głódź podzielił się opłatkiem z polskimi żołnierzami w Kosowie i Bośni.
- Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź spotkał się w Kosowie z żołnierzami z Polsko-Ukraińskiego batalionu działającego w składzie Sił Międzynarodowych KFOR. 15 grudnia Biskup Polowy odprawił Mszę Świętą w Kacaniku. 19 grudnia Biskup Polowy spotkał się z żołnierzami w Doboj, w Bośni, gdzie stacjonował Polski Kontyngent Wojskowy SFOR. Po Mszy Świętej Biskup podzielił się z żołnierzami opłatkiem. Patrz: NS, nr 1/2001, s. 10.
oprac. Adam Mazur
Nasza Służba 15/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;