Niedziela, 11 grudzień 2016 r.
Biny, Damazego, Waldemara
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Istotnym elementem nawrócenia jest odkrycie tej prawdy, że nasze życie na sens jedynie wówczas, gdy na kogoś czekamy, gdy dla kogoś żyjemy, gdy jesteśmy komuś potrzebni.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Kalendarium - 1998 r.
10 I
- I Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe honorowych krwiodawców. Patrz: NS, nr 3/1998, s.9.

7-14 II
- Wizyta Ad limina apostolorum Ordynariusza Diecezji Polowej Sławoja L. Głódzia u papieża Jana Pawła II św. w Watykanie ( sprawozdanie o stanie podległej biskupowi diecezji). Patrz: NS, nr 3/1998, s.6.

22 I
- Ojciec św. Jan Paweł II mianował bp. Sławoja L Głódzia członkiem Centralnego Biura ds. koordynacji duszpasterskiej ordynariatów polowych w Kongregacji ds. Biskupów. Patrz: NS, nr 4/1998, s.2.
- Msza św. w kaplicy żołnierskiej p.w. Św. O. Rafała Kalinowskiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA w Katowicach, poprzedzająca uroczystości związane z otwarciem wystawy z okazji 135. rocznicy powstania styczniowego i 90. rocznicy śmierci św. Rafała Kalinowskiego. Patrz: NS, nr 4/1998, s. 10.

25 I
- Uroczystość wręczenia Dyplomów Benemerenti ks. dr. Wojciechowi Łazewskiemu, Dyrektorowi Caritas Polska, sekretarzowi Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski oraz 13 Pułkowi Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego z Krakowa. Psatrz: NS, nr 4/1998, s. 6-7.

2 II - 5 II
- IX Konferencja Głównych Kapelanów Wojskowych Europy i Ameryki Północnej odbyła się w Kirchberg w Luksemburgu. Patrz: NS, nr 5/1998, s. 5 -7 .

12 - 16 II
- Wraz z Orkiestrą koncertową WP na Wileńszczyźnie wśród tamtejszej Polonii przebywał ks. Jan Domian. Patrz: NS, nr 6/1998,s. 5.

11 - 15 II
- Misje święte w Siemirowicach. Patrz: NS, nr 7/1998, s. 8.

15 II
- Uroczyste ogłoszenie w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, że dekretem z dnia 16 stycznia bp polowy Sławoj L. Głódź erygował Parafię Wojskową pw. Ducha św. w Międzyrzeczu. Patrz: NS, nr 6/1998, s.4.

15-22 II
- Misje święte w Słupsku. Patrz: NS, nr 7/1998, s. 8.

22 II
- Obchody Dnia Myśli Braterskiej w Garnizonie Dęblin. Eucharystię w Kaplicy p.w. Matki Bożej Loretańskiej celebrował ks. ppor. Dariusz Strzelczyk. Patrz: NS 56/1999, s. 7.

22 II - 1 III
- Misje święte w Koszalinie. Patrz: NS, nr 8/1998, s. 8.

24 II
- Trzecie spotkanie kapelanów harcerstwa pod przewodnictwem bp. Sławoja Leszka Głódzia w Katedrze polowej WP. Patrz: NS, nr 6/1998, s.6.

6 III
- Wyruszył ostatni transport pomocy humanitarnej dla Bośni i Hercegowiny, zorganizowany przez Caritas Ordynariatu polowego. Patrz: NS, nr 9/1998, s. 9.

1 - 8 III
- Misje święte w Szczecinku. Patrz: NS, nr 9/1998, s. 7.

8 - 15 III
Misje święte w Czarnem. Patrz: NS, nr 9/1998, s. 7.

13 III
- W pierwszym sympozjum naukowym z serii „W służbie Marsa”, poświęconym polskiemu piśmiennictwu wojskowemu na przestrzeni dziejów Ordynariat Polowy reprezentowali ks. mjr Tadeusz Płoski i ks. mjr Marek Wesołowski. Patrz: NS, nr 8/1998, s. 11.

15 III
- Uroczysta koncelebra z okazji erygowania nowej parafii cywilno- wojskowej, która została utworzona przy Kościele Garnizonowym p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu. NS 11/1998, s. 4-5.

2 IV
- Konwersatorium na WAT „ O etyce wojny i pokoju w perspektywie rozszerzenia NATO na Wschód i wyzwań cywilizacyjnych XXI”. Ordynariat Polowy reprezentował ks. prof. płk. Jerzy Syryjczyk. Patrz: NS, nr 9/1998, s. 7. 11.

3 IV
- Uroczystości związane z 58 rocznicą zbrodni katyńskiej. Patrz: NS, nr 9/1998, s.10.

4 IV
- Podczas wizyty duszpasterskiej w Libanie biskup polowy S. L. Głódź poświęcił dzwon ufundowany przez żołnierzy w Tibninie. Patrz: NS, nr 9/1998, s. 9.

29 IV - 2 V
W Polsce przebywał Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej Kard. Angelo Sodano, który nawiedził w czasie tej wizyty również Katedrę Polową WP, gdzie odmówił modlitwę Regina coeli. Patrz: NS 10/1998, s. 3-4.

2 V
- Konferencja Episkopatu Polski powołała Biskupa Polowego Sławoja L.Głódzia w skład Krajowego Komitetu Roku Jubileuszowego. Patrz: NS, nr 13/1998, s. 2.

3 V
- Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Świętego Krzyża w Warszawie. Patrz: NS, nr 10/1998, s.5.

6 V
- W 80. rocznicę powstania Marynarki Wojennej w Muzeum Wojska Polskiego została otwarta wystawa „ Rejon umocniony Hel w kampanii wrześniowej 1939 r. Służba zdrowia i duszpasterstwo”. Ordynariat polowy reprezentowali ks. mjr Tadeusz Płoski i Wiesław Wysocki. Patrz: NS, nr 11/1998, s. 11.

7 - 9 V
- Misje święte w Świnoujściu. Patrz: NS, nr 13/1998, s. 6.

10 V
- V Pielgrzymka żołnierzy POW do sanktuarium w Górce Klasztornej. Patrz: NS, nr 11/1998, s. 8.

10 – 14 V
- Misje święte w Darłowie. Patrz: NS, nr 12/1998, s. 9.

14 – 17 V
- Misje święte w Ustce. Patrz: NS, nr 13/1998.s. 6-7.

15 – 17 V
- 40. Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy do Lourdes. Patrz: NS, nr 11/1998, s. 11.

15 - 19 III
- Misje święte w Wałczu. Patrz: NS, nr 10 /1998, s. 6.

17 IV
- W Piaśnicy uczczono pamięć ok.12 tys. Polaków, ofiar planowanej przez III Rzeszę zagłady narodu polskiego na Pomorzu Gdańskim. Patrz: NS, nr 11/1998, s. 12.

17 – 24 V
- Misje święte w Gdyni – Babich Dołach i na Helu. Patrz: NS, nr 16/1998,s.10–11.

18 – 22 V
- Szkolenie księży kapelanów w Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Wędrzynie. Patrz: NS, nr 12/1998, s.5.

19 - 22 III
- Misje święte w Choszcznie. Patrz: NS, nr 11/1998, s. 7.

20 V
- Poświęcenie przez Biskupa Polowego Słąwoja L. Głódzia Kaplicy Garnizonowej p.w. Ducha św. w Międzyrzeczu. Patrz: NS, nr 12/1998, s. 4.

22 - 29 III
- Misje święte w Świdwinie. Patrz: NS, nr 10/1998, s. 6.

23 V
- I Krajowa Pielgrzymka Krwiodawców na Jasną Górę. Patrz: NS, nr 12/1998, s. 12.

24 – 25 V
- Obchody 50.rocznicy męczeńskiej śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego, który przekazywał na Zachód informacje o zbrodniczej działalności Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Patrz: NS, nr 12/1998, s. 12.

24 - 31 V
- Misje święte w Gdyni. Patrz: NS, nr 13 /1998, s. 7–9.

26 IV
- W Kaplicy św. Mateusza Ewangelisty w Kętrzynie duszpasterstwo Straży Granicznej upamiętniło żołnierzy KOP, którzy zginęli w Katyniu, Ostaszkowie i Starobielsku. Patrz: NS, nr 11/1998,s. 12.

26 - 29 IV
- Misje święte w Szczecinie – Podjuchach. Patrz: NS, nr 16/1998, s. 10.

30 V
- 3. Pielgrzymka Krakowskiego Okręgu Wojskowego do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Patrz: NS, nr 12/1998, s. 6.

31 V
- W 1. rocznicę nawiedzenia i poświęcenia przez Ojca św. Jana Pawła II odbudowanego Kościoła Garnizonowego p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu zostało odsłonięte popiersie Jana Pawła II. Patrz: NS, nr 11/1998, s. 4.

13 VI
Trzecia Pielgrzymka Żołnierzy WOW do sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej. Patrz: NS, nr 13/1998, s. 4.

19 VI
- Otwarcie I międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Song of songs ” w Toruniu. Patrz; NS, nr 14/1998, s. 10.

20 VI
- Bp polowy Sławoj L. Głódź poświęcił Kaplicę Garnizonową w Morągu, na terenie 16 Pomorsko- Warmińskiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego. Patrz: NS, nr 14/1998, s. 10-11.

21 VI
- Biskup Polowy Sławoj L Głódż poświęcił Kościół Garnizonowy p.w. Jana Sarkandra w Szczecinie – Podjuchach, w jednostce, gdzie służył jako kleryk. Patrz: NS, nr 14 /1998, s. 8-9.

27 VI
- Biskup Polowy Sławoj L.Głódż przewodniczył Mszy św. we wsi Piatichatki pod Charkowem na Ukrainie w intencji pomordowanych tam polskich oficerów. Patrz: NS, nr 14/1998, s. 4-5.
- Nuncjusz Apostolski Abp Józef Kowalczyk odprawił w Gdyni na ORP „Rolnik” Mszę św. z okazji 80. rocznicy powstania Marynarki Wojennej i II Światowego Zjazdu Marynarzy w Gdyni. Patrz: NS, nr 14/1998, s. 9.
- Prymas Polski Kard. Józef Glemp przewodniczył Mszy św. Polowej na WAT. Patrz: NS, nr 14/1998, s. 12.

1 - 3 VII
- Dziekan Jednostek Nadwiślańskich MSWiA ks. mjr Tadeusz Płoski reprezentował Ordynariat Polowy na Międzynarodowej Konferencji poświęconej duszpasterstwu wojskowemu w ramach współpracy międzykontyngentowej w klasztorze Reute k. Bad Waldsee w Niemczech. Patrz: NS, nr 14/1998, s. 12.

7 VII
- Bp Głódz odwiedził młodzież na pierwszym obozie Caritas w Łomnej i poświęcił krzyż na obozowisku. Patrz: NS nr 15/1998, s. 5.

31 VII
- Obchody 54. rocznicy Powstania Warszawskiego. Patrz: NS , nr 14 /1998, s. 11.

5 - 14 VIII
- Pielgrzymka żołnierska na Jasną Górę. Patrz: NS, nr 15/1998, s. 7-11.

12 VIII
- Otwarcie w Muzeum Wojska Polskiego wystawy „Pod znakiem srebrnego i złotego orła”(polsko- amerykańskie tradycje wojskowe). Patrz: NS, nr 15/1998, s. 3.
- Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Kwaterze Zgrupowania AK „Róg” spoczęła urna z prochami płk. Stanisława Błaszczyka, ostatniego dowódcy 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej AK(„Dzieci Warszawy”) ps.” Róg”. Patrz: NS, nr 15/1998, s. 12.

13 VIII
- Biskup Polowy Słąwoj L. Głódź przewodniczył Mszy św. w intencji członków Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP). Patrz: NS, nr 15/1998, s. 3.

14 VIII
- Biskup Polowy Sławoj L. Głódź poświęcił Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej na Placu Grunwaldzkim. Patrz: NS, nr 15/1998, s. 3.

15 VIII
- Biskup Polowy nawiedził Kościół p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, wotum dziękczynne za zwycięstwo 1920 r. Patrz: NS, nr 15/1998, s. 6.

25 VIII
- Poświęcenie Izby Modlitwy – kaplicy p.w. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w garnizonie Tarnowskie Góry. Patrz: NS, nr 16/1998, s. 8.

26 VIII
- Uroczystości z okazji 65. rocznicy Kościoła Garnizonowego w Katowicach. Patrz: NS, nr 16/1998, s. 8.

28 VIII
- Rozpoczęcie Mszą św. w Katedrze Polowej Światowego Zjazdu Lotników Polskich. Patrz: NS, nr 16/1998, s. 3-5.

30 VIII
- Rodzina pułkowa 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich zgromadziła się w Katedrze Polowej na Mszy św. z okazji 80-lecia słynnego pułku, „który nigdy nie zawiódł”. Patrz: NS, nr 16/1998, s. 12.

4 IX
- Biskup Polowy Sławoj L. Głódź celebrował Mszę św. na warszawskiej Cytadeli z okazji 80-lecia Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Patrz: NS, nr 17/1998, s. 6.

7 IX
- Bp polowy Sławoj L. Głódz poświęcił Kaplicę w 21.Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Busku Zdroju. Patrz: NS, nr 16/1998, s. 7.

8 IX
- Pielgrzymka 6 Włocławskiego Pułku Drogowo – Mostowego do Skulska, do łaskami słynącej Piety, w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Patrz: NS, nr 17/1998, s. 12.

12 IX
- Msza św. z okazji Święta Wojsk Lądowych na poligonie drawskim, na zakończenie Kursu Szkoleniowo – Metodycznego Opal 98.( zgodnie z procedurami NATO) w którym uczestniczyło 7. kapelanów z Ordynariatu Polowego, z Bp polowym S.L. Głódziem. Patrz: NS, nr 17/1998, s. 2-5.
- Biskup Polowy w 55. rocznicę bitwy pod Lenino odprawił Mszę św. w Lenino i poświęcił nowo otwarty cmentarz poległych polskich żołnierzy. Patrz: NS, nr 19/1998, s. 8-9.

13 IX
- Wizyta prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, Abp. Zenona Grocholewskiego w Kurii Polowej WP. Patrz: NS, nr 19/1998, s. 4-5.

14-20 IX
- I Międzynarodowy Festiwal Organowy w Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze. Patrz: NS, nr 18/1998, s. 12.

16 IX
- Konferencja kapelanów w Katedrze Polowej. Patrz: NS, nr 16/1998, s. 11.

17 IX
- Obchody 59. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Patrz: NS, nr 17/1998, s. 6.

18 IX
- Dziękczynne Te Deum Ordynariatu Polowego za 20 lecie pontyfikatu Jana Pawła II. Patrz: NS, nr 19/1998, s. 4-5.

20 IX
- Dziekan Jednostek Nadwiślańskich MSWiA ks. ppłk Tadeusz Płoski poświęcił w Katedrze Polowej tablicę pamiątkową ufundowana przez Klub Kombatantów Trauguttowców. Patrz: NS, nr 18/1998, s. 12.

5 - 8 X
- III Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej WP. Patrz: NS, nr 19/1998, s. 11.

5 - 9 X
- Poligon szkoleniowy księży kapelanów w Żarach. Patrz: NS, nr 19/1998, s. 8.

19 - 20 IX
- Zjazd Absolwentów Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 3 w Nisku. Patrz: NS, nr 19/1998, s. 10.

21 X
- Biskup Polowy Głódż poświęcił tablice upamiętniającą 80. rocznicę utworzenia Sztabu Generalnego. Patrz: NS, nr 20/1998, s. 4.

23 X
- Obchody 50. rocznicy konsekracji Kościoła Garnizonowego w Szczecinie. Patrz: NS, nr 20/1998, s. 8

4 - 6 XI
- Misje święte w Pile. Patrz: NS, nr 21/1998, s. 6.

8 - 11
- Misje święte w Chełmie. Patrz: NS, nr 22/1998, s. 10.

9 XI
- Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył Biskupa Polowego Sławoja L. Głódzia Krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą. Patrz: NS, nr 21/1998, s. 2.

11 XI
- Misje święte w Zamościu. Patrz: NS, nr 22/1998, s. 10.

16 - 19 XI
- Rekolekcje dla kapelanów na Jasnej Górze prowadzi ks. prof. Wojciech Bęben. Patrz: NS 21/1998, s. 6-7.

20 XI
- Biskup Polowy Sławoj L. Głódz poświęcił sztandar 16 Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich. Patrz: NS, nr 22/1998, s. 9.

21 XI
- III Przegląd Piosenki religijnej w Świdwinie. Patrz: NS, nr 21/1998, s. 11.

22 XI
- Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w odbudowywany pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Komorowie-Ostrowii Mazowieckiej. Patrz: NS, nr 22/1998, s. 12.

25 XI
- Konwój Caritas Ordynariatu, przygotowany przez Jednostki Nadwiślańskie MSWiA, wyruszył w kierunku Medyki i Użgorodu. Patrz: NS, nr 22/1998, s.4.

29 XI
- Podczas Dni Podchorążego na WAT dyskusja o Encyklice Jana Pawła II „Fides et Ratio”. Patrz: NS nr 22/1998, s. 7.

15 X
- Postulator w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Władysława Miegonia, ks.mjr Zbigniew Jaworski, celebrował w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze Mszę św. w intencji rychłej beatyfikacji kapelana Marynarki Wojennej w 56. rocznicę męczeńskiej śmierci. Patrz: NS, nr 1/1999, s. 12.

21 – 25 XI
- Misje święte w Jarosławiu. Patrz: NS, nr 2/1999, s .10.

28 XI
- Misje święte w Trzciańcu. Patrz: NS, nr 1/1999, s. 1.

29 – 5 XII
- Misje święte w Przemyślu. Patrz: NS, nr 2/1999,s. 10

6 XII
- W Nowym Sączu odbyły się obchody 80. rocznicy utworzenia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Patrz: NS, nr 2/1999, s. 12.

10 XII
- Klerycy III roku Wyższego Metropolitalnego seminarium Duchownego z Warszawy, wśród nich klerycy Ordynariatu polowego wystawili moralitet Zofii Kossak – Szczuckiej „Gość Oczekiwany”. NS, nr 2/1999, s. 12.

6 – 13 XII
- Misje święte w Lublinie. Patrz: NS, nr 1/1999, s. 10

13 – 17 XII
- Misje święte w Hrubieszowie. Patrz: NS, nr 3/1999, s. 8.

21 XII
- Biskup Polowy Sławoj L. Głódź spotkał się z podopiecznymi Domu Dziecka w Radości. NS, nr 2/1999, s. 8.

16 – 18 XII
- Biskup Polowy Sławoj L.Głódź w czasie wizyty przedświątecznej u żołnierzy na misjach pokojowych pobłogosławił zrekonstruowaną tablicę z Modlitwą Pańską w języku polskim umieszczoną na kościele „Pater noster” na Górze Oliwnej. Patrz: NS, nr 2/1999, s. 8.

24 XII
- W Centrum Pomocy Bliźniemu Monaru – Markotu, z bezdomnymi, uzależnionymi i osobami żyjącymi z HIV, spotkał się na kolacji wigilijnej Bp polowy Sławoj L. Głódź. Patrz: NS, nr 2/1999, s. 8.

25 XII
W Katedrze Polowej miał miejsce pierwszy w historii tzw. „ślub konkordatowy” mł. chor. Jarosława Berkiety i Lilianny Lachowicz. Patrz: NS, nr 2/1999, s. 2.

oprac. Elżbieta Szmigielska-Jezierska
Nasza Służba 20/2016
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2016
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;