Piątek, 20 październik 2017 r.
Ireny, Kleopatry, Witalisa
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Naprawa życia publicznego wymaga rewolucji ducha, a więc trzeba zło dobrem zwyciężać!.

Bp gen.dyw. Tadeusz Płoski
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Kalendarium - 1998 r.
10 I
- I Ogólnopolskie spotkanie opłatkowe honorowych krwiodawców. Patrz: NS, nr 3/1998, s.9.

7-14 II
- Wizyta Ad limina apostolorum Ordynariusza Diecezji Polowej Sławoja L. Głódzia u papieża Jana Pawła II św. w Watykanie ( sprawozdanie o stanie podległej biskupowi diecezji). Patrz: NS, nr 3/1998, s.6.

22 I
- Ojciec św. Jan Paweł II mianował bp. Sławoja L Głódzia członkiem Centralnego Biura ds. koordynacji duszpasterskiej ordynariatów polowych w Kongregacji ds. Biskupów. Patrz: NS, nr 4/1998, s.2.
- Msza św. w kaplicy żołnierskiej p.w. Św. O. Rafała Kalinowskiego w Centralnym Ośrodku Szkolenia Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA w Katowicach, poprzedzająca uroczystości związane z otwarciem wystawy z okazji 135. rocznicy powstania styczniowego i 90. rocznicy śmierci św. Rafała Kalinowskiego. Patrz: NS, nr 4/1998, s. 10.

25 I
- Uroczystość wręczenia Dyplomów Benemerenti ks. dr. Wojciechowi Łazewskiemu, Dyrektorowi Caritas Polska, sekretarzowi Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski oraz 13 Pułkowi Lotnictwa Transportowego im. płk. pil. Stanisława Skarżyńskiego z Krakowa. Psatrz: NS, nr 4/1998, s. 6-7.

2 II - 5 II
- IX Konferencja Głównych Kapelanów Wojskowych Europy i Ameryki Północnej odbyła się w Kirchberg w Luksemburgu. Patrz: NS, nr 5/1998, s. 5 -7 .

12 - 16 II
- Wraz z Orkiestrą koncertową WP na Wileńszczyźnie wśród tamtejszej Polonii przebywał ks. Jan Domian. Patrz: NS, nr 6/1998,s. 5.

11 - 15 II
- Misje święte w Siemirowicach. Patrz: NS, nr 7/1998, s. 8.

15 II
- Uroczyste ogłoszenie w Kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Międzyrzeczu, że dekretem z dnia 16 stycznia bp polowy Sławoj L. Głódź erygował Parafię Wojskową pw. Ducha św. w Międzyrzeczu. Patrz: NS, nr 6/1998, s.4.

15-22 II
- Misje święte w Słupsku. Patrz: NS, nr 7/1998, s. 8.

22 II
- Obchody Dnia Myśli Braterskiej w Garnizonie Dęblin. Eucharystię w Kaplicy p.w. Matki Bożej Loretańskiej celebrował ks. ppor. Dariusz Strzelczyk. Patrz: NS 56/1999, s. 7.

22 II - 1 III
- Misje święte w Koszalinie. Patrz: NS, nr 8/1998, s. 8.

24 II
- Trzecie spotkanie kapelanów harcerstwa pod przewodnictwem bp. Sławoja Leszka Głódzia w Katedrze polowej WP. Patrz: NS, nr 6/1998, s.6.

6 III
- Wyruszył ostatni transport pomocy humanitarnej dla Bośni i Hercegowiny, zorganizowany przez Caritas Ordynariatu polowego. Patrz: NS, nr 9/1998, s. 9.

1 - 8 III
- Misje święte w Szczecinku. Patrz: NS, nr 9/1998, s. 7.

8 - 15 III
Misje święte w Czarnem. Patrz: NS, nr 9/1998, s. 7.

13 III
- W pierwszym sympozjum naukowym z serii „W służbie Marsa”, poświęconym polskiemu piśmiennictwu wojskowemu na przestrzeni dziejów Ordynariat Polowy reprezentowali ks. mjr Tadeusz Płoski i ks. mjr Marek Wesołowski. Patrz: NS, nr 8/1998, s. 11.

15 III
- Uroczysta koncelebra z okazji erygowania nowej parafii cywilno- wojskowej, która została utworzona przy Kościele Garnizonowym p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu. NS 11/1998, s. 4-5.

2 IV
- Konwersatorium na WAT „ O etyce wojny i pokoju w perspektywie rozszerzenia NATO na Wschód i wyzwań cywilizacyjnych XXI”. Ordynariat Polowy reprezentował ks. prof. płk. Jerzy Syryjczyk. Patrz: NS, nr 9/1998, s. 7. 11.

3 IV
- Uroczystości związane z 58 rocznicą zbrodni katyńskiej. Patrz: NS, nr 9/1998, s.10.

4 IV
- Podczas wizyty duszpasterskiej w Libanie biskup polowy S. L. Głódź poświęcił dzwon ufundowany przez żołnierzy w Tibninie. Patrz: NS, nr 9/1998, s. 9.

29 IV - 2 V
W Polsce przebywał Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej Kard. Angelo Sodano, który nawiedził w czasie tej wizyty również Katedrę Polową WP, gdzie odmówił modlitwę Regina coeli. Patrz: NS 10/1998, s. 3-4.

2 V
- Konferencja Episkopatu Polski powołała Biskupa Polowego Sławoja L.Głódzia w skład Krajowego Komitetu Roku Jubileuszowego. Patrz: NS, nr 13/1998, s. 2.

3 V
- Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny w Kościele p.w. Świętego Krzyża w Warszawie. Patrz: NS, nr 10/1998, s.5.

6 V
- W 80. rocznicę powstania Marynarki Wojennej w Muzeum Wojska Polskiego została otwarta wystawa „ Rejon umocniony Hel w kampanii wrześniowej 1939 r. Służba zdrowia i duszpasterstwo”. Ordynariat polowy reprezentowali ks. mjr Tadeusz Płoski i Wiesław Wysocki. Patrz: NS, nr 11/1998, s. 11.

7 - 9 V
- Misje święte w Świnoujściu. Patrz: NS, nr 13/1998, s. 6.

10 V
- V Pielgrzymka żołnierzy POW do sanktuarium w Górce Klasztornej. Patrz: NS, nr 11/1998, s. 8.

10 – 14 V
- Misje święte w Darłowie. Patrz: NS, nr 12/1998, s. 9.

14 – 17 V
- Misje święte w Ustce. Patrz: NS, nr 13/1998.s. 6-7.

15 – 17 V
- 40. Międzynarodowa Pielgrzymka Żołnierzy do Lourdes. Patrz: NS, nr 11/1998, s. 11.

15 - 19 III
- Misje święte w Wałczu. Patrz: NS, nr 10 /1998, s. 6.

17 IV
- W Piaśnicy uczczono pamięć ok.12 tys. Polaków, ofiar planowanej przez III Rzeszę zagłady narodu polskiego na Pomorzu Gdańskim. Patrz: NS, nr 11/1998, s. 12.

17 – 24 V
- Misje święte w Gdyni – Babich Dołach i na Helu. Patrz: NS, nr 16/1998,s.10–11.

18 – 22 V
- Szkolenie księży kapelanów w Ośrodku Szkolenia Poligonowego w Wędrzynie. Patrz: NS, nr 12/1998, s.5.

19 - 22 III
- Misje święte w Choszcznie. Patrz: NS, nr 11/1998, s. 7.

20 V
- Poświęcenie przez Biskupa Polowego Słąwoja L. Głódzia Kaplicy Garnizonowej p.w. Ducha św. w Międzyrzeczu. Patrz: NS, nr 12/1998, s. 4.

22 - 29 III
- Misje święte w Świdwinie. Patrz: NS, nr 10/1998, s. 6.

23 V
- I Krajowa Pielgrzymka Krwiodawców na Jasną Górę. Patrz: NS, nr 12/1998, s. 12.

24 – 25 V
- Obchody 50.rocznicy męczeńskiej śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego, żołnierza AK, uczestnika Powstania Warszawskiego, który przekazywał na Zachód informacje o zbrodniczej działalności Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego. Patrz: NS, nr 12/1998, s. 12.

24 - 31 V
- Misje święte w Gdyni. Patrz: NS, nr 13 /1998, s. 7–9.

26 IV
- W Kaplicy św. Mateusza Ewangelisty w Kętrzynie duszpasterstwo Straży Granicznej upamiętniło żołnierzy KOP, którzy zginęli w Katyniu, Ostaszkowie i Starobielsku. Patrz: NS, nr 11/1998,s. 12.

26 - 29 IV
- Misje święte w Szczecinie – Podjuchach. Patrz: NS, nr 16/1998, s. 10.

30 V
- 3. Pielgrzymka Krakowskiego Okręgu Wojskowego do sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w Limanowej. Patrz: NS, nr 12/1998, s. 6.

31 V
- W 1. rocznicę nawiedzenia i poświęcenia przez Ojca św. Jana Pawła II odbudowanego Kościoła Garnizonowego p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu zostało odsłonięte popiersie Jana Pawła II. Patrz: NS, nr 11/1998, s. 4.

13 VI
Trzecia Pielgrzymka Żołnierzy WOW do sanktuarium Maryjnego w Studzienicznej. Patrz: NS, nr 13/1998, s. 4.

19 VI
- Otwarcie I międzynarodowego Ekumenicznego Festiwalu Muzyki Chrześcijańskiej „Song of songs ” w Toruniu. Patrz; NS, nr 14/1998, s. 10.

20 VI
- Bp polowy Sławoj L. Głódź poświęcił Kaplicę Garnizonową w Morągu, na terenie 16 Pomorsko- Warmińskiej Brygady Zmechanizowanej im. Hetmana wielkiego koronnego Stanisława Koniecpolskiego. Patrz: NS, nr 14/1998, s. 10-11.

21 VI
- Biskup Polowy Sławoj L Głódż poświęcił Kościół Garnizonowy p.w. Jana Sarkandra w Szczecinie – Podjuchach, w jednostce, gdzie służył jako kleryk. Patrz: NS, nr 14 /1998, s. 8-9.

27 VI
- Biskup Polowy Sławoj L.Głódż przewodniczył Mszy św. we wsi Piatichatki pod Charkowem na Ukrainie w intencji pomordowanych tam polskich oficerów. Patrz: NS, nr 14/1998, s. 4-5.
- Nuncjusz Apostolski Abp Józef Kowalczyk odprawił w Gdyni na ORP „Rolnik” Mszę św. z okazji 80. rocznicy powstania Marynarki Wojennej i II Światowego Zjazdu Marynarzy w Gdyni. Patrz: NS, nr 14/1998, s. 9.
- Prymas Polski Kard. Józef Glemp przewodniczył Mszy św. Polowej na WAT. Patrz: NS, nr 14/1998, s. 12.

1 - 3 VII
- Dziekan Jednostek Nadwiślańskich MSWiA ks. mjr Tadeusz Płoski reprezentował Ordynariat Polowy na Międzynarodowej Konferencji poświęconej duszpasterstwu wojskowemu w ramach współpracy międzykontyngentowej w klasztorze Reute k. Bad Waldsee w Niemczech. Patrz: NS, nr 14/1998, s. 12.

7 VII
- Bp Głódz odwiedził młodzież na pierwszym obozie Caritas w Łomnej i poświęcił krzyż na obozowisku. Patrz: NS nr 15/1998, s. 5.

31 VII
- Obchody 54. rocznicy Powstania Warszawskiego. Patrz: NS , nr 14 /1998, s. 11.

5 - 14 VIII
- Pielgrzymka żołnierska na Jasną Górę. Patrz: NS, nr 15/1998, s. 7-11.

12 VIII
- Otwarcie w Muzeum Wojska Polskiego wystawy „Pod znakiem srebrnego i złotego orła”(polsko- amerykańskie tradycje wojskowe). Patrz: NS, nr 15/1998, s. 3.
- Na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Kwaterze Zgrupowania AK „Róg” spoczęła urna z prochami płk. Stanisława Błaszczyka, ostatniego dowódcy 36 Pułku Piechoty Legii Akademickiej AK(„Dzieci Warszawy”) ps.” Róg”. Patrz: NS, nr 15/1998, s. 12.

13 VIII
- Biskup Polowy Słąwoj L. Głódź przewodniczył Mszy św. w intencji członków Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce (SWAP). Patrz: NS, nr 15/1998, s. 3.

14 VIII
- Biskup Polowy Sławoj L. Głódź poświęcił Pomnik Czynu Zbrojnego Polonii Amerykańskiej na Placu Grunwaldzkim. Patrz: NS, nr 15/1998, s. 3.

15 VIII
- Biskup Polowy nawiedził Kościół p.w. Matki Bożej Zwycięskiej w Rembertowie, wotum dziękczynne za zwycięstwo 1920 r. Patrz: NS, nr 15/1998, s. 6.

25 VIII
- Poświęcenie Izby Modlitwy – kaplicy p.w. Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w garnizonie Tarnowskie Góry. Patrz: NS, nr 16/1998, s. 8.

26 VIII
- Uroczystości z okazji 65. rocznicy Kościoła Garnizonowego w Katowicach. Patrz: NS, nr 16/1998, s. 8.

28 VIII
- Rozpoczęcie Mszą św. w Katedrze Polowej Światowego Zjazdu Lotników Polskich. Patrz: NS, nr 16/1998, s. 3-5.

30 VIII
- Rodzina pułkowa 14 Pułku Ułanów Jazłowieckich zgromadziła się w Katedrze Polowej na Mszy św. z okazji 80-lecia słynnego pułku, „który nigdy nie zawiódł”. Patrz: NS, nr 16/1998, s. 12.

4 IX
- Biskup Polowy Sławoj L. Głódź celebrował Mszę św. na warszawskiej Cytadeli z okazji 80-lecia Warszawskiego Okręgu Wojskowego. Patrz: NS, nr 17/1998, s. 6.

7 IX
- Bp polowy Sławoj L. Głódz poświęcił Kaplicę w 21.Wojskowym Szpitalu Uzdrowiskowym w Busku Zdroju. Patrz: NS, nr 16/1998, s. 7.

8 IX
- Pielgrzymka 6 Włocławskiego Pułku Drogowo – Mostowego do Skulska, do łaskami słynącej Piety, w Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Patrz: NS, nr 17/1998, s. 12.

12 IX
- Msza św. z okazji Święta Wojsk Lądowych na poligonie drawskim, na zakończenie Kursu Szkoleniowo – Metodycznego Opal 98.( zgodnie z procedurami NATO) w którym uczestniczyło 7. kapelanów z Ordynariatu Polowego, z Bp polowym S.L. Głódziem. Patrz: NS, nr 17/1998, s. 2-5.
- Biskup Polowy w 55. rocznicę bitwy pod Lenino odprawił Mszę św. w Lenino i poświęcił nowo otwarty cmentarz poległych polskich żołnierzy. Patrz: NS, nr 19/1998, s. 8-9.

13 IX
- Wizyta prefekta Najwyższego Trybunału Sygnatury Apostolskiej, Abp. Zenona Grocholewskiego w Kurii Polowej WP. Patrz: NS, nr 19/1998, s. 4-5.

14-20 IX
- I Międzynarodowy Festiwal Organowy w Kościele Garnizonowym w Jeleniej Górze. Patrz: NS, nr 18/1998, s. 12.

16 IX
- Konferencja kapelanów w Katedrze Polowej. Patrz: NS, nr 16/1998, s. 11.

17 IX
- Obchody 59. rocznicy agresji sowieckiej na Polskę. Patrz: NS, nr 17/1998, s. 6.

18 IX
- Dziękczynne Te Deum Ordynariatu Polowego za 20 lecie pontyfikatu Jana Pawła II. Patrz: NS, nr 19/1998, s. 4-5.

20 IX
- Dziekan Jednostek Nadwiślańskich MSWiA ks. ppłk Tadeusz Płoski poświęcił w Katedrze Polowej tablicę pamiątkową ufundowana przez Klub Kombatantów Trauguttowców. Patrz: NS, nr 18/1998, s. 12.

5 - 8 X
- III Festiwal Pieśni Patriotycznej i Religijnej WP. Patrz: NS, nr 19/1998, s. 11.

5 - 9 X
- Poligon szkoleniowy księży kapelanów w Żarach. Patrz: NS, nr 19/1998, s. 8.

19 - 20 IX
- Zjazd Absolwentów Szkoły Podoficerskiej Piechoty dla Małoletnich nr 3 w Nisku. Patrz: NS, nr 19/1998, s. 10.

21 X
- Biskup Polowy Głódż poświęcił tablice upamiętniającą 80. rocznicę utworzenia Sztabu Generalnego. Patrz: NS, nr 20/1998, s. 4.

23 X
- Obchody 50. rocznicy konsekracji Kościoła Garnizonowego w Szczecinie. Patrz: NS, nr 20/1998, s. 8

4 - 6 XI
- Misje święte w Pile. Patrz: NS, nr 21/1998, s. 6.

8 - 11
- Misje święte w Chełmie. Patrz: NS, nr 22/1998, s. 10.

9 XI
- Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył Biskupa Polowego Sławoja L. Głódzia Krzyżem komandorskim Orderu Odrodzenia Polski z Gwiazdą. Patrz: NS, nr 21/1998, s. 2.

11 XI
- Misje święte w Zamościu. Patrz: NS, nr 22/1998, s. 10.

16 - 19 XI
- Rekolekcje dla kapelanów na Jasnej Górze prowadzi ks. prof. Wojciech Bęben. Patrz: NS 21/1998, s. 6-7.

20 XI
- Biskup Polowy Sławoj L. Głódz poświęcił sztandar 16 Liceum Ogólnokształcącego im. Orląt Lwowskich. Patrz: NS, nr 22/1998, s. 9.

21 XI
- III Przegląd Piosenki religijnej w Świdwinie. Patrz: NS, nr 21/1998, s. 11.

22 XI
- Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego w odbudowywany pomnik marszałka Józefa Piłsudskiego w Komorowie-Ostrowii Mazowieckiej. Patrz: NS, nr 22/1998, s. 12.

25 XI
- Konwój Caritas Ordynariatu, przygotowany przez Jednostki Nadwiślańskie MSWiA, wyruszył w kierunku Medyki i Użgorodu. Patrz: NS, nr 22/1998, s.4.

29 XI
- Podczas Dni Podchorążego na WAT dyskusja o Encyklice Jana Pawła II „Fides et Ratio”. Patrz: NS nr 22/1998, s. 7.

15 X
- Postulator w procesie beatyfikacyjnym Sługi Bożego Władysława Miegonia, ks.mjr Zbigniew Jaworski, celebrował w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze Mszę św. w intencji rychłej beatyfikacji kapelana Marynarki Wojennej w 56. rocznicę męczeńskiej śmierci. Patrz: NS, nr 1/1999, s. 12.

21 – 25 XI
- Misje święte w Jarosławiu. Patrz: NS, nr 2/1999, s .10.

28 XI
- Misje święte w Trzciańcu. Patrz: NS, nr 1/1999, s. 1.

29 – 5 XII
- Misje święte w Przemyślu. Patrz: NS, nr 2/1999,s. 10

6 XII
- W Nowym Sączu odbyły się obchody 80. rocznicy utworzenia 1 Pułku Strzelców Podhalańskich. Patrz: NS, nr 2/1999, s. 12.

10 XII
- Klerycy III roku Wyższego Metropolitalnego seminarium Duchownego z Warszawy, wśród nich klerycy Ordynariatu polowego wystawili moralitet Zofii Kossak – Szczuckiej „Gość Oczekiwany”. NS, nr 2/1999, s. 12.

6 – 13 XII
- Misje święte w Lublinie. Patrz: NS, nr 1/1999, s. 10

13 – 17 XII
- Misje święte w Hrubieszowie. Patrz: NS, nr 3/1999, s. 8.

21 XII
- Biskup Polowy Sławoj L. Głódź spotkał się z podopiecznymi Domu Dziecka w Radości. NS, nr 2/1999, s. 8.

16 – 18 XII
- Biskup Polowy Sławoj L.Głódź w czasie wizyty przedświątecznej u żołnierzy na misjach pokojowych pobłogosławił zrekonstruowaną tablicę z Modlitwą Pańską w języku polskim umieszczoną na kościele „Pater noster” na Górze Oliwnej. Patrz: NS, nr 2/1999, s. 8.

24 XII
- W Centrum Pomocy Bliźniemu Monaru – Markotu, z bezdomnymi, uzależnionymi i osobami żyjącymi z HIV, spotkał się na kolacji wigilijnej Bp polowy Sławoj L. Głódź. Patrz: NS, nr 2/1999, s. 8.

25 XII
W Katedrze Polowej miał miejsce pierwszy w historii tzw. „ślub konkordatowy” mł. chor. Jarosława Berkiety i Lilianny Lachowicz. Patrz: NS, nr 2/1999, s. 2.

oprac. Elżbieta Szmigielska-Jezierska
Nasza Służba 17/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;