Piątek, 22 wrzesień 2017 r.
Maury, Milany, Tomasza
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Szansa nie przychodzi do tych, którzy czekają. Jest chwytana przez tych, którzy atakują.

Gen. Douglas MacArthur
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Kalendarium - 1997 r.
1 I
- Przybyła Matka Pokoju – Początek Misji Świętych i Nawiedzenia Kopii Obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego w Śląskim Okręgu Wojskowym. Patrz: NS, nr 1/1997, s. 11.

7 I
- Żołnierska pomoc dla Bośni- 5 tirów z darami wraz z przedstawicielem Biskupa Polowego WP ks.płk Tadeuszem Dłubaczem udało się do Bośni. Patrz: NS, nr 3/1997, s. 3.

26 I
- Wręczenie nagród ,,Benemerenti 1997” – Jan Koczar i Jarosław Kurowski – żołnierze którzy pełnili służbę w siłach pokojowych ONZ – IFOR i doznali trwałego uszkodzenia ciała oraz Stanisław Pospieszalski – człowiek wielkiego serca, który dla naszego pokolenia może być wzorem ojca, artysty, pedagoga, społecznika. Patrz: NS, nr 4/1997, s. 3-4.

3-7 II
- Konferencja Kapelanów wojskowych. Coroczne konferencje głównych kapelanów wojskowych są organizowane przez USA. Na konferencji spotykają się duchowni różnych religii i wyznań, odpowiedzialni za duszpasterstwo wojskowe w swoich krajach. Patrz: NS, nr 5/1997, s. 8-9.

16 V
- Sześć lat straży granicznej – Na podstawie Zarządzenia nr 47/91 Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 maja 1991 roku została powołana Straż Graniczna. Nowa formacja nawiązuje do chlubnych tradycji Korpusu Ochrony Pogranicza. Patrz: NS, nr 10/1997, s. 10-11.

4-11 IV
- Konferencja Stowarzyszenia Kapelanów Wojskowych w USA (MCA). W Konferencji uczestniczyli kapelani z Polski. MCA jest Stowarzyszeniem Kapelanów Wojskowych, które zostało założone w USA w 1925 roku, aby bronić i wzmacniać wiary i moralność narodu amerykańskiego, zacieśniać więzy ze służbami wojskowymi, zachować wpływ duchowy, objąć swą troską wszystkich żołnierzy i weteranów, a także promować sprawiedliwość, pokój i wolę Boską. Patrz: NS, nr 11/1997, s. 11.

19-22 V
- Kapelańskie Partnerstwo dla Pokoju – W Stuttgardzie odbyła się konferencja kapelanów wojskowych w ramach realizowanego programu ,,Partnerstwo dla pokoju”. Patrz: NS, nr 12/1997, s. 11.

24 V
- Pierwsze święcenia kapłańskie w diecezji polowej. W święto Matki Bożej Wspomożenie wiernych, 24 maja Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź udzielił święceń kapłańskich po raz pierwszy w diecezji polowej diakonowi, który jako żołnierz przygotowywał się do kapłaństwa w Seminarium Wojskowym. Patrz: NS, nr 12 s. 6-7.

31 V
- Nawiedzenie przez Ojca Świętego Jana Pawła II kościoła p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu. Podczas V Pielgrzymki do Ojczyzny Jan Paweł II dokonał poświęcenia Kościoła Garnizonowego p.w. Św. Elżbiety we Wrocławiu. Po 21 latach odbudowy perła gotyckiej architektury sakralnej powróciła do dziedzictwa kultury narodowej i kultu religijnego. Patrz: NS, nr 12/1997, s. 5 i 8-9.

18 VII
- Dzień Żałoby Narodowej – Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź celebrował w Katedrze Polowej WP Mszę Świętą w intencji powodzian i ofiar powodzi. Kapelani niosą posługę, wraz z żołnierzami MON, Nadwiślańskich Jednostek Wojskowych MSWiA, funkcjonariuszami Straży Granicznej i różnych jednostek biorą udział w akcji przewciwpowodziowej, pracując między innymi w usypywaniu i umacnianiu wałów. Koordynują rozdawanie darów, wyszukują najbardziej potrzebujących, którym dowożą żywność, lekarstwa, odzież, środki czystości i dezynfekcji. Patrz: NS, nr 14/1997, s. 3.

25 VI
- Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź po raz pierwszy /osobiście/ promował na pierwszy stopień oficerski 8 księży i kapelanów. Patrz: NS, nr 14/1997, s. 9.

18 VIII
- Wizyta duszpasterska Biskupa Polowego WP w Libanie. - ... To wy żołnierze UNIFIL, wprowadzacie pokój na tej znękanej wojną ziemi libańskiej. – powiedział Biskup Polowy do żołnierzy stacjonujących na tej misji. Patrz: NS, nr 16/1997, s.8-9.

29 VIII
- Prochy Gen. Bohusza –Szyszko powróciły do kraju. – Ceremonii pogrzebowej, która odbyła się w Katedrze Polowej WP przewodniczył Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj Lewszek Głódź. Patrz: NS, nr 16/1997, s. 4-5.

15 X
- 55 rocznica męczeństwa sługi Bożego Władysława Miegonia – zginął wraz z marynarzami w obozie koncentracyjnym w Dachau. Patrz: NS, nr 19/1997, s.10.

17-18 X
- Jubileuszowe spotkanie kleryków – żołnierzy. Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź w 30 rocznicę zakończenia służby wojskowej pierwszych alumnów seminariów wojskowych. Służba ta odbywała się w latach 1963-1979 . Miała charakter represyjny i stanowi fragment doświadczeń polskiego Kościoła poddawanego represjom przez komunistyczną władzę. Patrz: NS, nr 18/1997, s. 1-9.

21-24 X
- Szkolenie poligonowe księży kapelanów w Orzyszu. Ćwiczenia odbywały się na bazie 16 Dywizji Zmechanizowanej z Elbląga. Patrz: NS, nr 20/1997, s. 4-5.

6-9 XI
- Obraz Hetmanki Żołnierza Polskiego w ramach Misji świętych w Ordynariacie przebywa w parafii wojskowej w Chełmie. Patrz: NS, nr 1/1998, s.11.

23 XI
Sztandar ufundowany prze społeczeństwo Jasła dla 12 Dywizjonu Artylerii Mieszanej 21 Brygady Strzelców Podhalańskich z Rzeszowa poświęcił bp S.L. Głodź. Ceremonię poświęcenia sztandaru poprzedziła Msza św. w kościele Franciszkanów w Jaśle. Patrz: NS, nr 1/1998, s.12.

23-30 XI
- Obraz Hetmanki Żołnierza Polskiego, peregrynujący w związku z misjami świętymi w Ordynariacie Polowym po garnizonach Rzeczypospolitej, przebywa w Garnizonie Grupa. Patrz NS, nr 2/1998, s.9.

26 XI
- Wizytacja bp .Głódzia w Garnizonie Tarnowskie Góry. Patrz: NS, nr 1/ 1998, s.12.

26-28 XI
- Obraz Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego przebywa w Garnizonie Grudziądz. Patrz: NS, nr 1/1998, s.11.

30 XI-3 XII
- Obraz Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego przebywa w Inowrocławiu. Patrz: NS, nr 3/1998, s. 8.

3 XII
W dniach 3-5 grudnia w Zakopanem odbyła się XIX Konferencja Naukowo - Szkoleniowa Chirurgów WP pod protektoratem bp. S.L. Głódzia. Patrz NS 1/1998,s. 11.

3-4 XII
- Misje święte w Ciechocinku ( peregrynacja Obrazu Matki Bożej Hetmanki Żołnierza Polskiego). Patrz: NS, nr 3/1998, s. 9.

4-7 XII
- Misje święte we Włocławku. NS 4/1998, s.8.

5 XII
- Msza św. w Zegrzu pod Warszawą, inaugurująca XXXI Zjazd ZHP. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił opiekun harcerzy z ramienia Konferencji Episkopatu Polski bp Sławoj Leszek Głódź. Mszę św. koncelebrowali naczelny kapelan ZHP ks. Jan Ujma, proboszcz parafii wojskowej w Zegrzu ks. mjr Zenon Surma i kapelani harcerzy. Patrz: NS, nr 1/1998, s.7.

7 XII
- W Kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie bp Sławoj Leszek Głódź, przewodniczył Mszy św. odprawionej w związku z XVI Światowym Zjazdem Delegatów Krajowych Stowarzyszenia Polskich Kombatantów (SPK). Zjazd odbył się w dniach 6 – 8 Patrz: NS, nr 1/1998, s. 5.
- Msza św. dziękczynna z okazji 60. lat kapłaństwa Ks. Prałata płk. Jana Mrugacza. Koncelebrze przewodniczył i homilię wygłosił biskup łowicki Józef Zawitkowski. Patrz: N/S, nr 1/1998, s.6.

14-21 XII
- Misje Święte w Toruniu. Patrz: NS, nr 5/1998, s.8.

18-21 XII
- Misje święte w Brodnicy. Patrz: NS, nr 6/1998, s. 8

21 XII
- Mszę św. w Katedrze Polowej WP w związku z 51.rocznicą śmierci gen. Leopolda Okulickiego, ostatniego komendanta AK, odprawił bp polowy S.L.Głódź. Patrz: NS, nr 2/1998, s.11.

21-24 XII
- Misje święte w Ordynariacie Polowym w Świeciu. Patrz: NS, nr 6/1998, s. 8-9.

oprac. Elżbieta Szmigielska-Jezierska
Nasza Służba 15/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;