Wtorek, 26 wrzesień 2017 r.
Cypriana, Justyny, Łucji
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Dobry Bóg daje mi prawie wszystko to, o co Go proszę, jeśli tylko nie proszę dla siebie.

Św. Proboszcz z Ars
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Kalendarium - 1996 r.
4 II
- 250 rocznica urodzin Tadeusza Kościuszki – W Katedrze Polowej WP odbyły się jubileuszowe uroczystości z okazji urodzin Naczelnika. Mszę świętą poprzedziło ,,słowo” prof. Mariana Marka Drozdowskiego oraz występ Centralnego Zespołu Artystycznego WP, chóru ,,Harfa” oraz recytacje Andrzeja Zakrzeńskiego. Patrz: NS, nr 3/1996, s. 5.

5-9 II
- Oslo /Norwegia/ – Partnerstwo dla pokoju – wyzwaniem dla duszpasterstwa wojskowego – VII Konferencja Głównych Kapelanów Wojskowych Europy i Ameryki. W konferencji uczestniczyli kapelani różnych wyznań: protestanckiego, katolickiego, prawosławnego, mojżeszowego i muzułmańskiego. Patrz: NS, nr 5/1996, s.9.

18 II
- 5 lecie przywrócenia Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego- wręczenie dyplomów Benemerenti 1996 – laureat redaktor Jerzy Ślaski – kawaler krzyża Virtuti militari, dwukrotny redaktor ,,Polski Zbrojnej”, przywrócił cały etos żołnierza i oficera II Rzeczypospolitej. Patrz: NS, nr 6/1996, s. 4 i 9.

16-17 III
- VI Ogólnopolska Plenarna Sesja Synodalna. Hasłem sesji było: ,,Kościół niosący pojednanie”. Omawiano tematy takie jak: kształtowanie sumienia, sakrament pojednania w praktyce duszpasterskiej, Kościół działający na rzecz pojednania społecznego, podziały w Kościele polskim. Patrz: NS, nr 8/1996, s. 11.

4 V
- Święcenia diakonatu – Po raz pierwszy alumn inkardynowany do Diecezji Polowej Dariusz Strzelczyk przyjął święcenia diakonatu z rąk Biskupa Polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia. Patrz: NS, nr 11/1996, s. 4 i 9.

1 VI
- Rozpoczęcie IV pielgrzymki Ojca Świętego do Ojczyzny. NS, nr 11/1996, s. 6.

8 VI
- Ojciec Święty w Katedrze Polowej WP - ...Niech Bóg błogosławi biskupowi polowemu, naszej armii, który jest następcą jego wielkich poprzedników – abpa Galla, abpa Gawliny...- powiedział między innymi Ojciec Święty w słowie do Wojska Polskiego. NS, nr 11/1996, s.7.

16 VI
- Srebrny Jubileusz Kapłaństwa – 25 lecie kapłaństwa obchodził ks. płk prałat Tadeusz Dłubacz – proboszcz Katedry Polowej WP, i dziekan garnizonu warszawskiego i instytucji centralnych MON, a także kapelan przy urzędzie Prezydenta RP. Patrz: NS, nr 13/1996, s 3.

19 VI
- Elbląg ma nowy Kościół Garnizonowy – Uroczystościom poświęcenia przewodniczył Biskup Polowy WP gen. dyw. Sławoj Leszek Głódź. Kościół p. w Św. Kazimierza znajduje się na terenie jednostki wojskowej przy ul. Królewskiej. Patrz: NS, nr 14/1996, s. 10.

20 VI
- Relikwie Św. Wojciecha w Gdyni – Niecodzienna uroczystość peregrynacji relikwii Św. Wojciecha odbyła się w Gdyńskim Kościele Garnizonowym. Patrz: NS, nr 14/1996, s 12.

15 VIII
- Święto Wojska Polskiego – 76 rocznica Cudu nad Wisłą – Poświęcenie tablicy poświęconej Wincentemu Witosowi przez Biskupa Polowego WP gen. dyw. Sławoja Leszka Głódzia. Odsłonięcia dokonali: Adam Struzik, Waldemar Pawlak i władze Radzymina. Patrz: NS, nr 15/1996, s. 10.

14-21 IX
- Nawiedzenie Figury Matki Bożej Fatimskiej w Ordynariacie Polowym WP /Parafie Wojskowe: Warszawa –Bemowo, Zegrze, Białobrzegi, Warszawa – Rembertów, Wesoła, Warszawa – Katedra Polowa WP. Patrz: NS, nr 16/1996, s. 2-3.

10 XI
- Złoty Jubileusz Ojca Świętego - Odsłonięcie popiersia Ojca Świętego i tablicy pamiątkowej na frontonie Katedry Polowej WP. Patrz: NS, nr 21/1996, s. 1.

2-5 XII
- Konferencja kapelanów w Niemczech. Odbyła się w amerykańskiej bazie pod Stuttgartem. Wzięli w niej udział kapelani z krajów Europy Środkowo-wschodniej, wchodzących w struktury Joint Contact Team Program, które posiadają już duszpasterstwo wojskowe. NS, nr 2/1997, s.8.

3 XII
- Powstał Klub Honorowego Dawcy Krwi przy Katedrze Polowej WP. Patrz: NS, nr 1/1997, s. 8.

oprac. Adam Mazur
Nasza Służba 16/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;