Sobota, 23 wrzesień 2017 r.
Bogusława, Liwiusza, Tekli
wyszukaj na stronie:   
You need to upgrade your Flash Player This is replaced by the Flash content.
Troszcz się tyle, na co ci moc pozwala twoja. Co jest ponad nią, pozwól Bogu się zatroszczyć.

Sokrates
1% podatku dla Caritas Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego ORDYNARIAT POLOWY WP na FACEBOOK
Kalendarium - 1992 r.
3-7 II
- w Rzymie III doroczna Konferencja Głównych Kapelanów Europy i Ameryki Północnej

10-15 II
- zgrupowanie księży kapelanów w Drawsku Pomorskim-Karwicach

16 II
- 50. rocznica powstania Armii Krajowej - z udziałem Biskupa Polowego gen. bryg. Sławoja L. Głódzia

25 III
- erygowanie parafii garnizonowej w Rembertowie

31 III
- jubileusz 1 Dywizji Pancernej w Gandawie z udziałem Biskupa Polowego gen. bryg. Sławoja L. Głódzia

4 IV
- kazanie Biskupa Polowego gen. bryg. Sławoja L. Głódzia w Kościele św. Brygidy w Gdańsku ("Poczta Polska")

9 IV
- Pożegnanie żołnierzy udających się na misje pokojowe ONZ do Jugosławii (Opole) z udziałem Biskupa Polowego Sławoja L. Głódzia

2 V
- Biskup Polowy gen. bryg. Sławoj L. Głódź odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w Centrum Konferencyjnym MON
- Biskup Polowy celebruje Mszę św. na lotnisku w pułku śmigłowców bojowych w Inowrocławiu i poświęca izby modlitwy żołnierskiej

3 V
- kazanie Biskupa Polowego gen. bryg. Sławoja L. Głódzia w Kościele św. Krzyża w Warszawie

10 V
- Biskup Polowy celebruje Mszę św. i poświęca kaplicę w wiezieniu kobiecym w Fordonie

17 V
- Biskup Polowy gen. bryg. Sławoj L. Głódz poświęca sztandar Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu

18 V
- pielgrzymka żołnierzy WP do Lourdes

10 VI
- ustanowienie dekanatu WLOP

11 VI
- nabożeństwo żałobne za śp. J. S. Jankowskiego - Delegata Rządu na Kraj

14 VI
- Msza św. polowa za zmarłych żołnierzy "Ponurego"
- pożegnanie w Kielcach żołnierzy udających się do Kambodży
- poświęcenie wyremontowanego domu parafialnego przy ul. Długiej w Warszawie

20 VI
- 200. rocznica ustanowienia Orderu Wojennego Wirtuti Militari

26 VI
- pierwsza Msza św. polowa w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi celebrowana przez Biskupa Polowego gen. bryg. Sławoja L. Głódzia

30 VI
- Dęblin - Msza św. polowa i erygowanie Parafii pw. Matki Bożej Loretańskiej

6 VIII
- Posłanie Biskupa Polowego do uczestników Światowego Zjazdu Kombatantów Polskich (14-16 VIII 1992)

8 VIII
- Msza św. i poświęcenie tablicy ufundowanej poległym, pomordowanym i zaginionym żandarmom II RP w Grudziądzu

15 VIII
- Święto Wojska Polskiego - Msza św. przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie (homilię wygłosił bp Sz. Wesoły)

31 VIII
- Poświęcenie kaplicy pw. Ducha Świętego w dowództwie WOW

4-7 IX
- Światowy Zjazd Lotników Polskich

13 IX
- Msza św. w kaplicy w Zasmykach (27 Wołyńska Dywizja Piechoty AK)

15 IX
- wmurowanie aktu erekcyjnego pod pomnik 1 Dywizji Pancernej gen. Maczka w Cytadeli

18 IX
- chrzest i poświęcenie bandery, proporca i okrętu ORP "Orkan"

25-26 IX
- polsko-niemieckie sympozjum duszpasterstwa wojskowego w Warszawie
- konferencja biskupów wojskowych w Fuldzie (Niemcy)
- wizyta w Ordynariacie Polowym Kanady

29 IX
- konferencja księży kapelanów w Centrum Konferencyjnym MON

3-5 X
- wizyta w śląskim okręgu wojskowym

9 X
- Msza św. na podkładzie ORP "Lublin" w Świnoujściu

10 X
- Pogrzeb zmarłego w 1964 r., na emigracji, gen. broni Michała Tokarzewskiego-Karaszewicza w Katedrze Polowej WP

17 X
- 17 jubileusz 35-lecia jednostki WLOP w Grójcu

9 XI
- poświęcenie odnowionej Katedry Polowej

10 XI
- uroczysty koncert wojskowych pieśni religijnych i patriotycznych w wykonaniu chóru ATK i orkiestry koncertowej WP

11 XI
- Święto Niepodległości - Msza św. w Archikatedrze św. Jana w Warszawie

12 XI
- Uroczystość złożenia w krypcie Archikatedry św. Jana prochów gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego

15 XI
- Poświęcenie odrestaurowanego kościoła garnizonowego pw. św. o. Rafała Kalinowskiego na terenie AON w Rembertowie

28 XI
- Złożenie na cmentarzu Marylvill w Chicago urny z prochami pomordowanych oficerów w Miednoje i Charkowie

4 XII
- Dekret biskupa WP ustanawiający Diecezjalną Komisję Synodalną II Polskiego Synodu Plenarnego w Ordynariacie Polowym

5 XII
- Msza św. w 125. rocznicę urodzin pierwszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego

6 XII
- Msza św. i uroczystość odsłonięcia na frontonie Katedry Polowej tablicy pamiątkowej ku czci obrońców polskiego nieba

7 XII
- Biskup Polowy gen. bryg. Sławoj L. Głódź wydaje "Instrukcję o strukturze Ordynariatu Polowego Wojska Polskiego"

9-12 XII
- ćwiczenia poligonowe kapelanów wojskowych w Orzyszu

14-17 XII
- wizyta biskupa polowego w Chorwacji

19 XII
- poświęcenie kaplicy w 7 Pułku Zmechanizowanym w Lublinie

20 XII
- Msza św. w Katedrze Polowej przed przysięgą żołnierzy Kompanii Reprezentacyjnej Wojska Polskiego

29 XII
- Poświęcenie kaplicy w jednostce lotniczej w Białej Podlaskiej

oprac. zjk
Nasza Służba 15/2017
Informator
Diecezji Polowej

Copyright © Kuria Polowa WP 2004 - 2017
ul. Tokarzewskiego-Karaszewicza 4; 00-911 Warszawa 62
tel. c. (0-22) 826-05-68; w. 261-87-31-93; fax c. (0-22) 826-93-37
e-mail: opwp@ron.mil.pl;